Facebook Twitter
gPlus 

พิพิธภัณฑ์

 • ฐานข้อมูล พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย

  ฐานข้อมูล พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย

  http://www4.sac.or.th/museumdatabase/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • พิพิธภัณฑ์สุนทร

  สัมผัสความตื่นตาตระการใจที่สุดของที่สุดในความงดงามอันหลากหลายของ ของโบราณล้ำค่า จากหลายยุคหลายสมัย อาทิ รถมอเตอร์ไซด์ BMW รุ่นสมัยสงครามโลก นาฬิกาโบราณ หลากรุ่นหลายแบบ ตะเกียง โคมไฟ ของเด็กเล่นสังกะสี วิทยุ เตารีด พิมพ์ดีด พัดลม และจักรเย็บผ้าในยุคต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งสิ้น ได้ถูกรวบรวมไว้ให้คุณสัมผัสอย่างจุใจ คุ้มค่าที่พิพิธภัณฑ์สุนทร

  http://www.sunthornmuseum.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam : Discovery Museum)

  มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จัก ตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง ?แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่? ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้าง สรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น

  http://www.museumsiam.org ส่งให้เพื่อน โหวต