Facebook Twitter
gPlus 

การศึกษา

 • ASEAN-FOCUS.COM

  ครบเครื่องเรื่องอาเซียน ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับอาเซียน

  http://asean-focus.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • barcodesthailand.com

  บาร์โค้ดสำหรับค้าปลีก ean, upc, itf, isbn, issn ฯลฯ

  http://barcodesthailand.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Best AWS classes in Chennai

  AWS classes in Chennai is intended for technology enthusiasts that are working in IT (as an administrator, software developer, or manager), or some other interested person who would love to know about the core cloud services provided by AWS (Amazon Web Services), for example: - Information Technology practitioners who are fresh to AWS, who will be implementing or supporting AWS in their organizations. Business and technology leaders responsible for articulating the business advantages of using AWS that are evaluating using AWS services. By the conclusion of the AWS course, you will be able to: Reach customers with AWS, Implement AWS storage and database solutions, Optimize compute and community services, Use AWS management programs and make an AWS setup. Virtualization is the future for much of our IT infrastructure as the pace of change is fast and it is crucial to keep skills to seize competitive advantage and to prevent costly mistakes that may lead to inefficient data security risks. We've got the hands-on AWS virtualization training you need to plan, deploy, and manage your own organisation's virtualization strategy. Our extensive AWS course range includes Amazon Internet solutions, VMware, Citrix, Linux & Unix and Microsoft.

  https://www.sevenmentor.com/aws-classes-in-chennai ส่งให้เพื่อน โหวต
 • BITTS International Career College

  BITTS International Career College is a reputed Educational Organization registered as a Private Career College by Ministry of Colleges & Universities Ontario, under PCC Act 2005. The College offers Diploma & Short Programs in the field of Health, Business, Information Technology and Hospitality. BITTS International Career College is permitted to enroll both Canadian Domestic and International Students.

  https://www.bitts.ca/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • DevOps Training in Bangalore

  DevOps is one of the trending technology being used by most corporate companies. It is made from the combination of two words Development and Operations which basically means bringing together the software development and IT operations team of the organization. It primarily focuses on the process of continuous integration for a better and faster software development process. There is a huge demand for DevOps engineers in the corporate world and undergoing the DevOps training in Bangalore will be beneficial for someone who is willing to make their career in this field. https://www.gamutgurus.com/devops-training

  https://www.gamutgurus.com/devops-training ส่งให้เพื่อน โหวต
 • GASTROENTEROLOGY CONGRESS 2019

  15th Annual Congress on Gastroenterology & Hepatology 2019 brings together doctors, scientist, researches, professors, surgeons, oncologist, microbiologist, toxicologist and Gastroenterologists and aspiring students with an aim to provide an interactive session and an international platform to exchange and share their works and ideas in developing field of Gastroenterology.

  https://gastroenterologycongress.conferenceseries.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Get Your PHENTERMINE Online! Best Quality, Best Price!

  http://www.anyboard.net/suggest/posts/273419.html buy phentermine online buy phentermine online http://www.realhp.de/members/loskituch/fntr6.html no prescription phentermine no prescription phentermine http://www.welnet4u.de/gb/gb.php?u=setvol phentermine online phentermine online http://phentermine.drugsagents.com/discount-phentermine.html discount phentermine discount phentermine

  http://www.anyboard.net/suggest/posts/273419.html ส่งให้เพื่อน โหวต
 • GK Consultants

  GK Consultants offers the highest quality academic support in a wide variety of academic subjects in Thailand. Every student receives a Personalised Learning Plan based on their individual strengths and weaknesses which includes verifiable learning outcomes and goals and regular monitoring and feedback mechanisms. We ensure all GK Consultants tuition is expertly tailored to suit the individual needs of students and provides a meaningful reporting framework for students, parents, and tutors. With 1-2-1 and Group lessons available we have something to suit every learner.

  https://gkconsultants.org ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Hampton International Pre-School

  Hampton is a relatively small pre-school located in a spot which will remind your children of home. We're a family school with a special atmosphere. In Hampton International Pre-School, we're devoted to developing a safe, happy, and challenging learning environment for your children. Its Sathorn division was formed and constructed in 2016 due to our founders' dedication and commitment to bringing quality contemporary early-years schooling in Sathorn, Bangkok. It's our great joy to provide every child who's entrusted to our care a sort of schooling that combines learning and fun. We guarantee that each child feels safe and happy from the minute they walk through our door.

  https://hamptonschool.ac.th/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Hebeon technologies

  Hebeon Technologies provide online free coding courses with Comfortable time duration to complete the Courses with Online Exams and Certification. Our platform is carefully crafted, diligently developed and customised to fulfill individual needs. we enabled you with an application platform.

  https://www.hebeon.com/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • HKR Trainings

  Free Demo on Pentaho Training HKR training offers the best Pentaho training with an aim to make you an expert in the business intelligence industry. Our expert trainer will make you understand all the essential areas of Pentaho. In this Pentaho course, you will gain in-depth knowledge of various concepts such as data architecture, clustering, data transformation, Pentaho flow, SCD deployment, Pentaho repositories, Hadoop integration, Pentaho repositories and a lot more other concepts. Become a certified Penthao professional by joining HKR training.

  https://hkrtrainings.com/pentaho-training ส่งให้เพื่อน โหวต
 • http://blog.eduzones.com/prakanmart/

  แหล่งรวบรวมความรู้มากมายหลากหลายที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้สาระต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิต เปิดโลกให้กว้างขึ้นมากกว่าเดิม เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น เด็ก นักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนถึงผู้สูงวัย เนื้อหาภายใน blog ถูกกลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงในการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์

  http://blog.eduzones.com/prakanmart/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • IDP Education Services Thailand

  IDP is the world leader in overseas study consulting services. We help international students to study in English-speaking countries. Our success is helping students to study the right curriculum in the right university or institute and in their favorite country. We have offices in 32 countries worldwide and a large network of opportunities that have been created for 50 years. Our wide network has experts who are ready to help you to find a reliable university or college to acquire knowledge.Are you ready to start a world-class mission? We are here to help.We help you to adjust study abroad plan for achievement in career and personal progress.

  https://www.idp.com/thailand/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Instarev.co.uk

  The CBSE syllabus is very structured, highly predictable and controlled. All national entrance examinations are conducted as per this syllabus.ICSE and CBSE pupils in India GCSE pupils in the UK

  https://instarev.co.uk/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • International Conference on Global Analytica

  Global Analytica 2019 conference to be held on October 17-18,2019 in Bangkok, Thailand.Global Analytica 2019 main slogan is to address the challenges learning in Analytical and Bio expository science, Chromatography, Division methods, Mass spectrometry, and Spectroscopy.It would be an ideal scene to share and create learning on key Analytical science devices.

  https://analyticaltechniques.pharmaceuticalconferences.com/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Jasma Cooking

  ศูนย์ฝึกอาชีพเกิดขึ้นจากที่ผู้ก่อตั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการต้องการประกอบอาชีพอิสระผู้ต้องการเริ่มธุรกิจของตัวเองและผู้บริหารศูนย์มีประสบการณ์ด้านอาหารเป็นเวลากว่า 10 ปี ทั้งยังเคยเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารต่างประเทศ จึงมีความเชี่ยวชาญรู้ถึงปัญหาและเทคนิคการทำงานด้านนี้โดยตรง การประกอบอาหารมุสลิมนั้นมีบทบัญญัติต่างๆมากมายรวมถึงขั้นตอนการทำที่ปราณีตผสมผสานกับเครื่องเทศต่างประเทศทางสถาบันนั้นอยากคงไว้ซี่งวํฒนธรรมและขั้นตอนการทำดั้งเดิมให้กับผู้ที่สนใจวิถีมสุลิมหรืออาหารของชาวมุสลิม ปัจจุบันทางผู้ก่อตั้งศูนย์ยังดำเนินกิจการด้านอาหารภายในโลตัสอยู่จนถึงปัจจุบัน ทางเราต้องการให้ความรู้ กับบุคคลทั่วไปและต้องการเผยเคล็ดลับต่างๆ ของการทำงานอีกด้วยและยังได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญอาชีพอื่นๆ ให้ความรู้ให้กับทางผู้สนใจอีกด้วย เพื่อต้อนรับการเปิดอาเซี่ยนในการประกอบอาชีพอิสระและทางศุนย์ของเราจะมีข้อแตกต่างจากสถาบันอื่น ทางเราจะเน้นสอนกรุ๊ปเล็กและเน้นสอนส่วนตัวเพื่อที่ผู้เรียนจะได้วิชาเต็มที่และฝึกทำอาหารอย่าลึกซึ้ง ?เราสอนคุณอย่างลึกซึ้งเพื่อให้คุณเป็นมืออาชีพ?

  https://www.jasmahalalfood.com/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Mindmajix

  Nowadays online training has been gaining more popularity. Every individual need proper training to perform his/her duties in a creative manner. To get a good job in the IT sector or to update with the constantly changing technology we must train ourselves with the best training providers. What we Offer: Mindmajix offers the best training in the industry with industry experts as trainers. Some of our on-demand courses include such as Big data, blockchain, Selenium, Python, Hadoop, and Artificial intelligence. Not only these, but we also offer 500 plus IT courses for the students and the corporates across the world. Our Specialities: 15 plus years of experience and industry certified Trainers 24/7 support team The best Course Curriculum Practical oriented training 30 hours of Instructor-Led Training Lifetime Access to Recorded Sessions Practical Approach Real World use cases and Scenarios. We are happy to share that our Energised and talented Team of Mindmajix have trained 100 plus corporates giants and thousands of students in the IT Industry to lead them to the next level in their careers. Our mission: Our mission is to become the No 1 platform in that IT online training industry and to help the students across the globe by providing better training and in getting into their dream career at affordable fees. We strongly believe that education is the only thing that could bring brightness in the darkroom. Mindmajix for re-inventing the education system. Happy learning!

  https://mindmajix.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Mindmajix

  Jenkins Training develops skills and hands-on experience needed to set up and manage Jenkins. This course helps you to master the core concepts of Jenkins such as continuous integration, build and configuration tools, pipelines, continuous deployment, and more related concepts through high-value industry projects and use cases. Our training practices will help you to easily get through the Jenkins Certification Exam. You Can Attend Free Demo Classes! Experience the Quality of our Training! Enroll Now to attend Free Demo by registering FEATURES Demos at Convenient Time? 1-1 Training Batch Start Dates Customize Course Content EMI Option Mock Interviews after Training Group Discounts About Mindmajix: MindMajix is a globally professional in IT courses training that emphasizes hands-on experience with examples from real-time scenarios by experts. It is the largest provider of high-quality online training courses. It is conceptualized and initiated by several multidisciplinary and ingenious software technocrats having a combined experience of more than 10 yrs in the industry. Contact Info: USA : +1 9174568403 IND:+91 9052403388 info@mindmajix.com

  https://mindmajix.com/jenkins-training ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Nursing Conference 2020

  ?17th Nursing Research and Evidence Based Practice? going to be held during April 20-21, 2020 at Singapore City, Singapore. The conference is organized with the theme ?Trends, Challenge, and Leadership in Nursing Research and Evidence Based Practice?. 12 different tracks with 85 sub tracks would take place to offer global knowledge that addresses current issues and innovations in the field of Nursing. For details, please go through https://www.meetingsint.com/nursing-conferences/nursing-research For registration, please go through https://www.meetingsint.com/nursing-conferences/nursing-research/registration

  https://www.meetingsint.com/nursing-conferences/nursing-research/abstract-submission ส่งให้เพื่อน โหวต
 • prep international kindergarten school in thailand โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

  prep international kindergarten school in thailand โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

  http://www.prep.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Queenswood High School in Brampton

  Queenswood High School operates as a private high school & Elementary School in Brampton and has been helping students achieve their academic goals since 2006. It is one of the best Ontario virtual high school. Queenswood High School has operated a Ministry inspected, licensed and approved high school focus on guiding students in academics and which help them obtain the Ontario High School credits. The achieved credit courses by students will be needed for their Ontario Secondary School Diploma (OSSD).

  https://queenswoodschool.com/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • speak tik tok

  - ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ

  http://www.speaktiktok.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • toefl

  สถาบันเปิดการติว toefl สามารถทำการได้ที่เว็บไซต์ของเรา สำหรับ toefl แล้วาสถาบัน Prinncipal ของเราเป็นสถาบันซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจมากแต่ด้วยทางสถาบันของเราเน้นเรื่องของคุณภาพจึงจำกัดในการเข้าเรียนได้ไม่เกิน 10 12 คน การเรียนการสอนของสถาบันจะทำการติว toefl แบบเนื้อๆเน้นๆ ถ้าเรียนในชัวโมงแล้วยังไม่เข้าใจหรือขาดเรียนหรือเรียนไม่ทันสามารถดู video ย้อนหลังได้ ผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียน toefl ต้องรับทำการสมัครเรียนเข้ามาจะเริ่มเรียน 1 ส.ค เป็นต้นไปเรารับจำนวนจำกัดนักเรียนจริงเพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทางสถาบัน Prinncipal พร้อมให้ความรู้ใน Class และนอก Class ด้วยในทางเว็บไซต์ webboard ของทางสถาบันที่เรามีอยู่เมื่อพบปัญหาสามารถติดต่อกับเราได้ทุกเวลา สิ่งที่ได้รับจากสถาบัน Prinncipal ในการเรียน toefl มีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นในการพูดหรือการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับเราแล้วการที่ทางสถาบันรวมทั้งอาจารย์ผู้ทำการติวtoeflให้แล้วนักเรียนสามารถทำความเข้าใจและนำไปพัฒนาการต่อไปนั้นคือความภาคภูมิใจทางสถาบัน Prinncipal การติว toefl เพื่อการสร้างความชำนาญให้กับในเรื่องเทคนิคต่างๆในการที่จะต้องรู้เพื่อการสอบที่ราบรื่นและคะแนนที่ดีสามารถเชื่อมั่นได้ที่สถาบันของเรา Prinncipal ที่ Prinncipal ถ้าเป็นเรียนแบบคนเดียวสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้แต่เวลาต้องตรงกับเวลาของอาจารย์ผู้ทำการสอน ส่วนเรื่องอัตราค่าชม. 1,500 บาท บุคคลากรที่ Prinncipal ทำการสอนให้กับนักเรียนผู้ซึ่งมีความสามารถทำการสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจได้เป็นอย่างดีสอนเรื่องทักษะการอ่านการฟังการพูดเพื่อการสอบจะได้คะแนนอยู่ในระกับที่ดี ขอบคุณที่ให้โอกาสกับสถาบันของเรา Prinncipal ในการสอนtoeflในระบบออนไลน์เพราะเป็นการคิวแบบใหม่

  http://www.prinncipal.ac/toefl/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Unichrone Learning

  Unichrone is a professional training organization that caters professional courses like PMP,ISO,Lean Six Sigma, ITIL, Prince2, DevOps, AWS Training.

  https://unichrone.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Where Sports Enthusiasts Come To Play

  Where Sports Enthusiasts Come To Play

  http://th.playsports88.com/ ส่งให้เพื่อน โหวต