Facebook Twitter
gPlus 

สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย

 • JARAD - Jewelry Advanced Research And De

  โครงการ JARAD-Jewelry Advanced Research and Development จัดหลักสูตร 7 ความเป็นเลิศ เปิดสอนครั้งแรก ในประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถ ด้านเทคนิค และเทคโนโลยี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 1. การสร้างแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2. การเจียระไนขั้นสูง 3. การหล่อขึ้นรูปขั้นสูง 4. การฝังพร้อมหล่อขั้นสูง 5. การปั๊ม การเชื่อม และการทำเครื่องประดับที่ทำด้วยหลอด 6. การขัดตกแต่งชิ้นงานขั้นสูง 7. การชุบและการเคลือบผิวขั้นสูง

  http://www.jarad.in.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Phuket Thai Cooking Academy

  Phuket Thai Cooking Academy is one of the best vegetarian cooking & cookery schools for beginners. We have a wide range of chef courses that will help you to refine any skills. Get in touch with us to find more about our Thai cooking school.

  http://phuketthaicookingacademy.com/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • THESIS DD

  ที่ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ "ครบวงจร" เว็บเดียวครบ "จบชัวร์? บริการวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ IS ดุษฎีนิพนธ์ เครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม สัมภาษณ์ แผนการเรียนรู้ ออกแบบสุ่มการทดลอง รับทำแผนธุรกิจ แปลภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย ตำรา บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะครู/ผู้บริหาร รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS, Amos, LISREL, Minitab, Eviews, gretl, Solver รับวิเคราะห์ CFA, SEM, G*Power, PLS รับตรวจ % การคัดลอก, รับแก้ไขลด % การคัดลอก รับหาข้อมูล Set ดัชนี งบการเงิน ดัชนีทางเศรษฐกิจ ย้อนหลัง (รายเดือน ไตรมาส รายปี) รับทำบทคัดย่อ Abstract ส่วนประกอบเล่ม จัดฟอร์แมตท์เล่ม ตรวจ IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ บริการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกสาขาวิชา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกทุกท่าน สามารถนำเอกสารขอแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยได้ทันที Tel. 082-467-2322

  thttp://www.thesisdd.com/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • www.FTAMonitoring.org

  FTA ไทย ที่ทุกคนควรรู้ ข้อมูล ข่าวความเคลื่อนไหว สถิติ และการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ จัดทำโดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ��(สนับสนุนปีที่ 3)

  http://www.ftamonitoring.org ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กลุ่มจุฬาวิจัย

  รับปรึกษาเรื่องรายงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ทุกสาขาวิชาและเรื่องซอฟท์แวร์-เขียนโปรแกรม-IT-AI-Application

  www.chularesearch.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2550 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2550 ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาและบริหารการจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในพื้นที่ 35 ไร่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,แนวคิดและรูปแบบการสร้างองค์กรเครือข่ายหรือองค์กรภาคประชาชนในบริบทศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย กรณีศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้,การประยุกต์ใช้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยในผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ส่งข้อเสนอการวิจัยจำนวน 20 ชุดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ. 2550 ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 17 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ 666 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 0-2422-8820-21 โทรสาร 0-2422-8821

  http://www.research.msu.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

  สรุปการสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode IV & V 6-7 กรกฏาคม 2549 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จ.ชลบุรี 3-4 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สบา จ.เพชรบุรี Agenda การสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode V วันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม The Regent Cha-Am Beach Resort&Spa จังหวัดเพชรบุรี Agenda การสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode IV วันที่ 6-7 กรกฎาคม2549 ณ โรงแรม Long Beach Garden Hotel & Spa พัทยา จังหวัดชลบุรี สรุปการสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode III วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2549 ณ โรงแรม Phuket Grace Land จังหวัดภูเก็ต สรุปการสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness from Plan to Action วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟีเทล ราชา ออคิต จังหวัดขอนแก่น รายงานการประชุม Guideline สำหรับการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18-19 สิงหาคม 2548 สรุปการสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2548 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสรุปประชุมวิชาการ Moving Towards Prevention and Control of Influenza Pandemic in the Next Decade วันที่ 24-25 สิงหาคม 2547 โรงแรมโนโวเทล สยาม สแควร์ กรุงเทพมหานคร

  http://www.ift2004.org ส่งให้เพื่อน โหวต
 • รวมแหล่งฐานข้อมูลงานวิจัยทั่วประเทศไทย

  รวมแหล่งฐานข้อมูลงานวิจัยทั่วประเทศไทย โดยแยกเป็นสาขาวิชาต่างๆ

  http://www.chularesearch.com/thai_research ส่งให้เพื่อน โหวต
 • ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สู่ระบบการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน ��(สนับสนุนปีที่ 3)

  http://www.mcc.cmu.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  ชุดความรู้ใหม่/นวัตกรรมที่สนับสนุนการยกระดับพัฒนาการสหกรณ์ในทิศทางของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม สนับสนุนให้มีกลไกการเรียนรู้ และคลังความรู้สนับสนุนการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตสำนึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

  http://www.cai.ku.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา

  โครงการสอนภาษา มธ. เปิดรับสมัครเรียน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เรียน ภาคฤดูร้อน รับสมัคร 3 ม.ค.-2 มี.ค. 50 โครงการสอนภาษา มธ. เปิดรับสมัครเรียน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เรียน ภาคค่ำ และ วันอาทิตย์ ครั้งที่ 1/50 รับสมัคร 1-28 ก.พ.50

  http://www.asia.tu.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต