Facebook Twitter
gPlus 

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย

 • ampleng

  ampleng is no sound

  https://ampleng.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • College of Management Mahidol University

  College of Management Mahidol University

  http://cmmu.net ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Graduate School Bangkok University

  Graduate School Bangkok University ��(สนับสนุนปีที่ 2)

  http://graduateschool.bu.ac.th/TH/index.php ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Health Social Science International Prog

  Health Social Science International Prog

  http://www.sh.mahidol.ac.th/hssip ส่งให้เพื่อน โหวต
 • IE at DPU

  รับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) อุตสาหการ และ ระดับปริญญาโท (วศ.ม.) อุตสาหการ สนใจติดต่อ ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ โทร 0-2954-7300 ต่อ 600 หรือ 586 ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธบ. ทุกท่าน ร่วมเดินทางไปดูงานการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2548 รถออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเวลา 12.30 น. และกลับมาถึงมหาวิทยาลัย เวลา 17.30 น. งานฟรี ดีๆ อย่างนี้ ไม่ควรพลาดนะคะ

  http://ie.eng.dpu.ac.th/home.html ส่งให้เพื่อน โหวต
 • mechanical

  นักศึกษาคนใดที่มีเฉลยแบบฝึกหัดวิชา แคลคูลัส I,II ฟิสิกส์ I,II และ เคมี ช่วยนำมาให้นักศึกษาที่อยู่ชมรมวิชาการ ชั้น 4 ใครที่ต้องการติดต่อ อาจารย์ทสพล เขตเจนการ ติดต่อทางเว็บ ต้องการแก้ไข หรือ ติชมเว็บไซท์ แจ้งมาได้ทางเว็บมาสเตอร์ mustanzaa@hotmail.com

  http://www.eng.su.ac.th/me/index.htm ส่งให้เพื่อน โหวต
 • med.cmu.ac.th

  med.cmu.ac.th

  http://mail.med.cmu.ac.th/html/default/login.htm ส่งให้เพื่อน โหวต
 • music

  "เสือฟ้า" ละครเวทีประกอบดนตรีล้านนาร่วมสมัย โดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงละครกลางแจ้ง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ (ด้านหลังอาคารหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.) อาจารย์มาณพ มานะแซม บทละคร-กำกับการแสดง

  http://www.finearts.cmu.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Phramongkutklao College of Medicine

  Phramongkutklao College of Medicine

  http://www.pcm.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Rangsit University

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 นิเทศฯ สื่อสารการแสดง จัดละครเวทีครั้งใหญ่ ‘8 WOMEN’ OPEN HOUSE 2007 ม.รังสิต นร.เข้าร่วมงานคับคั่ง 9 ก.พ. ชิงชนะเลิศประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 3 ค่ายนวัตกรรมสังคม พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2 วัน 1 คืน ที่ ม.รังสิต ฟรี คณะกายภาพฯ ม.รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิก โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาค คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ชีวิตกับความพอเพียง” ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอที ฟรี ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต จัดอบรมครูชาวต่างประเทศ ด้านภาษา วัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  http://www.rsu.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Rangsit University

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 นิเทศฯ สื่อสารการแสดง จัดละครเวทีครั้งใหญ่ ‘8 WOMEN’ OPEN HOUSE 2007 ม.รังสิต นร.เข้าร่วมงานคับคั่ง 9 ก.พ. ชิงชนะเลิศประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 3 ค่ายนวัตกรรมสังคม พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2 วัน 1 คืน ที่ ม.รังสิต ฟรี คณะกายภาพฯ ม.รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิก โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาค คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ชีวิตกับความพอเพียง” ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอที ฟรี ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต จัดอบรมครูชาวต่างประเทศ ด้านภาษา วัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  http://www.rsu.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • www.champa.kku.ac.th

  ภาควิชาสถิติขอเชิญบุคคล ทั่วไปเข้ารับการอบรม "โครงการเพิ่มพูนความรู้ ู้วิชาการทางสถิติ" รุ่นที่ 2

  http://www.champa.kku.ac.th/stat/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • www.eau.ac.th

  www.eau.ac.th

  http://www.eau.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • XML and Web Services (เอ็กซ์เอ็มแอลและWeb Services

  XML and Web Services (เอ็กซ์เอ็มแอลและWeb Services

  http://gear.kku.ac.th/~krunapon/178375 ส่งให้เพื่อน โหวต
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม(มมส)

  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม(มมส)

  http://www.msu.ac.th/hotel/web/index.htm ส่งให้เพื่อน โหวต
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  http://edu.uru.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Faculty Of Information Technology

  http://www.it.pbru.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี

  - ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน - พัฒนาหน่วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล - เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน - ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม - พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  http://sit.thonburi-u.ac.th/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • เด็กโจ้ดอดคอม

  เด็กโจ้ดอดคอม

  http://www.dekjo.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • ธวัชชัย แสงโพธิ์

  ธวัชชัย แสงโพธิ์

  http://www.cmtc.ac.th/~twc ส่งให้เพื่อน โหวต
 • นิตยสารบ้านสนุกคิด (บริษัท แปลน สารา จำก

  นิตยสารบ้านสนุกคิด นิตยสารเพื่อส่งเสริม IQ และ EQ สำหรับเด็กวัย 9-12 ปี พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

  http://www.baansanookkid.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

  เนื่องจากบริษัท โปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกสถาบัน สามารถนำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ฟรี! เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting ที่ทันสมัยค่ะ

  http://www.prosoftibiz.com/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  http://www.ku.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  http://www.tsu.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 13-15 กันยายน 2548 มทร. 9 มหาวิทยาลัย ��(สนับสนุนปีที่ 2)

  http://www.rmutt.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต