Facebook Twitter
gPlus 

แมกกาซีนออนไลน์

 • บางกอกสเตชั่น

  บางกอกสเตชั่น

  http://www.bangkokstation.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • ไรท์ติ้งอินไทย

  Writing in Thai (ไรท์ติ้งอินไทย) เว็บไซต์รวบรวมเรื่องราวของ ปากกา ปากกาหมึกซึม และเครื่องเขียนอื่นๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ มีทั้งปากกาหมึกซึม ดินสอ ปากกาลูกลื่น ข่าว อัพเดต ความรู้ หมึก การเขียน รีวิว เทคนิค สาระและความรู้

  https://writing.in.th/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • สุดสัปดาห์

  สุดสัปดาห์

  http://www.sudsapda.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • แหล่งรวมข้อมูลสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างไทย

  เว็ปไซต์ thaicontractors.com เป็นเว็ปไซต์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและบริการ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการก่อสร้างแบบครบวงจร ตั้งแต่ ผู้รับเหมาหลัก ผู้รับเหมาย่อย สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงงานวัสดุ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง หน่วยงานราชการ อบต. เทศบาล อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เว็ปไซต์ thaicontractors.com เป็นแผนกหนึ่งของ บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้าน IT ก่อสร้างของไทย ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดย อ.ชาติชาย สุภัควนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นวิศวกรที่สนใจด้านเทคโนโลยีและความรู้แบบบูรณาการณ์ และมีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างกว่า 22 ปี เดินทางอบรมความรู้ทั่วโลกกว่า 20 ประเทศเป็นระยะทางกว่า 500,000 ไมล์ในระยะเวลา 10 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา ผู้นำทางกสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต อ. ชาติชาย ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับหลักสูตรปริญญาตรี-โท ระดับ ปริญญาตรีและโท ในหลายมหาวิทยาลัย ในสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ และ ศิลปศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในการร่างหลักสูตร คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นผู้ร่วมร่างหลักสูตร สถาปัตยกรรมมหาบัญฑิต (คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต เคยเป็นนักเขียนรับเชิญให้กับหลายหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เช่น PostTodoy, Business.com, BusinessThai เป็นต้น ซึ่งได้รับการสัมภาษณ์ลงสื่อต่างๆ เกือบทุกสื่อในประเทศไทย เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการรายสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ รายการทีวีช่อง 5, 9, 11, TITV, ASTV News 1 วิทยุ 96.5, 100.5 เป็นต้น เว็ปไซต์ thaicontractors.com ได้รับความสนใจให้สัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำของประเทศ เช่น นสพ. เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน ประชาชาติธุรกิจ สยามธุรกิจ บ้านเมือง ดอกเบี้ยธุรกิจ เทเลคอมเจอนัล อินมาร์เกตติ้ง ข่าวช่าง อาคารวันนี้ ชี้ช่องรวย TITV เป็นต้น เว็ปไซต์ thaicontractors.com จะมุ่งพัฒนาเนื้อหาและเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นเว็ปไซต์อันดับหนึ่งด้านก่อสร้างของไทย ซึ่งคาดหวังให้มีปริมาณคนดูหลายหมื่นคนต่อวันในปลายปี 2551!

  http://www.thaicontractors.com ส่งให้เพื่อน โหวต