GAME UPDATE :

เจ๋ง!! Nintendo Switch อาจรองรับการเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง Bluetooth

Nintendo Switch

เจ๋ง!! Nintendo Switch อาจรองรับการเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง Bluetooth


มีบัญชีผู้ใช้ Twitter @OatmealDome ออกมาเผยว่าพบเฟิร์มแวร์ของ Nintendo Switch เวอร์ชั่น 12.0.0 มีการเพิ่มไดรเวอร์ Bluetooth ทำให้คอนโซล Nintendo Switch อาจสนับสนุนการเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง Bluetooth แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณสมบัติ Bluetooth Audio จะถูกนำมาใช้หรือไม่

ซึ่งตอนนี้ Nintendo Switch ยังไม่รองรับชุดหูฟังหรือลำโพง Bluetooth จะต้องต่อสัญญาณเสียงแจ็คหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร เท่านั้น แต่เป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: