GAME UPDATE :

เลื่อนวางจำหน่ายเกม Digimon Survive ออกไปเป็นปี 2022เลื่อนวางจำหน่ายเกม Digimon Survive ออกไปเป็นปี 2022


Bandai Namco และทีมพัฒนา Witchcraft จำเป็นต้องตัดสินใจเลื่อนวางจำหน่ายเกม Digimon Survive อีกครั้ง เพราะในรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2022 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022) ของ Toei Animation ระบุว่าเกม Digimon Survive ถูกเลื่อนวางจำหน่ายออกไปเป็นปี 2022

แต่เดิมทาง Bandai Namco มีแผนจะวางจำหน่ายเกม Digimon Survive ในปี 2021 บนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch และ PC (Steam) อย่างไรก็ตาม แฟน ๆ Digimon คงต้องอดใจรอกันต่อไป

ขอบคุณแหล่งที่มา gematsu


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: