GAME UPDATE :

Blood Rites Online
บทนำ

เมื่อ 3000 ปีก่อน แผ่นดินได้ประสบภัยพิบัตครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในครั้งนั้น ได้กวาดล้างสิ่งมีชีวิตและอารยธรรมทั้งหมด สิ่งมีชีวิตทุกอย่างล้วนสาบสูญ ไม่มีสิ่งใดหลงเหลือ รวมทั้งเหล่ามนุษย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น

   หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนเลยผ่านไปแล้ว 3000 ปี ความสงบก็กลับคืนมา แผ่นดินได้กำเนิดสิ่งมีชีวิตและอารยธรรมขึ้นมาอีกครั้ง จนเกิดยุคของ พลังแห่งวิญญาน ขึ้น สิ่งที่แตกต่างระหว่างจาก 3000 ปี จนถึงตอนนี้ก็คือ เหล่ามนุษย์จะไม่ได้ยึดถือสิ่งของและเทคโนโลยีมาเป็นตัวพัฒนาของพวกเขาอีกแล้ว แต่ในตอนนี้ พวกเขาได้เริ่มพัฒนาจิตวิญญานของตัวเองและ เรียกพลังนี้ว่า พลังแห่งวิญญาน เป็นพลังที่สามรถสยบทุกสรรพสิ่งบนโลกใหม่แห่งนี้ได้ และแน่นอน ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้มีดีไปทั้งหมด ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับมนุษย์ ที่เรียกกันว่า วิญญาณ วิญญานนั้นไม่ได้เพียงแต่มีความคิดเหมือนมนุษย์เท่านั้น แต่ยังร่างกายนั้นยังเหมือนมนุษย์อีกด้วย และประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เมื่อต่างสายพันธุ์มาอยู่ร่วมกัน เหตุผลเดียวที่จะทำให้สายพันธุ์ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดได้ ก็คือจะต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีกฝ่ายให้สูญสิ้นไป

   วิญญาณที่ถือกำเนิดมานั้น ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์จนเป็นเรื่องสนุก แต่ในขณะเดียวกัน มนุษย์เองก็ปราถนาพลังอันร้ายกาจที่แฝงอยู่ภายในร่างกายของวิญญาน จึงถือได้ถือกำเนิดกลุ่มมนุษย์ที่เรียกว่า นักล่าวิญญาณ (Soul Hunter) ขึ้นมาในแผ่นดินแห่งนี้ :สมัครเล่นเกม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: