สายบุญท้าพิสูจน์ คนโบราณสอนวิธีนอนทำบุญสู่นิพพาน

ทำบุญ

สายบุญท้าพิสูจน์ คนโบราณสอนวิธีนอนทำบุญสู่นิพพาน

ว่าด้วยเรื่องทำบุญ ที่ไม่ใช่แค่ใส่บาตร กรวดน้ำเพียงอย่างเดียว แต่คนโบราณตั้งแต่ครั้งกาลก่อนสอนลูกหลานว่าจะหลับต้องทำบุญเสียก่อน ใครจะเชื่อว่าตอนนอนยังสร้างบุญได้ด้วย แล้วนอนทำบุญอานิสงค์แรงไหม คนสมัยก่อนทำจริงหรือไม่นั้น บทความนี้ horoscope thaiza จะแนะนำ

     ใครอยากทำบุญแต่ไม่มีเวลาออกไปไหนไม่ได้ ยุคโควิดระบาดแต่ตั้งใจอยากทำบุญ คนโบราณว่าจงเอาเงินใส่ในภาชนะเก็บไว้ แล้วตั้งใจมั่นคิดว่าจะถวายพระ ทำบุญเป็นค่าภัตตาหาร สร้างวิหารทาน ทำธรรมทาน และจะสร้างพระพุทธรูปตามใจชอบแต่ก่อนที่จะใส่ หลวงพ่อพระราชพรหมยานแนะ ใครว่าคาถาวิระทะโยว่าไป แต่ใครว่าไม่ได้ตั้งจิตระลึกคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ หรือพระปัจจเจกพุทธเจ้า ชาวพุทธสมัยก่อนว่าเวลานั้นจิตเป็นพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ การคิดว่าจะเอาสตางค์ใส่ในบาตรหรือใส่ในกระป๋อง คิดว่าจะใส่จัดว่าคือจาคานุสสติกรรมฐาน ใส่อย่างนั้นคือทานบารมี บรรดาท่านพุทธบริษัท การทำเพียงแค่นี้ ทุกคนต้องการไปนิพพานต้องทำจิตเป็นฌานอย่างนี้คือพื้นฐานใหญ่ นอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ ๆ ใครหวังนิพพาน พุ่งใจตรงไปนิพพานทันที แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไรขอนิพพาน อย่างนี้ไปนิพพานแน่

     แต่การฝึกกรรมฐานวิธีหนึ่ง ชาวพุทธทำกันมานานคือการเจริญสมาธิ พระสงฆ์ว่าคือทำจิตบริสุทธิ์ ต้องปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกาย รวบรวมกำลังใจไปยังพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คิดตามความจริงว่าชีวิตนี้ต้องตาย จะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อไร ขอไปนิพพานจุดเดียว

     ใจคนคิดดีย่อมได้ดี คิดชั่วจะได้ชั่ว ตามพุทธปรัชญาคือหนึ่งในคติความเชื่อชาวพุทธจะสั่งสอนลูกหลานสืบต่อกันนานแสนนานและ ความเชื่อนี้จะคงอยู่คู่บุญกรรมแต่ละคน


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: