เสริมความเฮงด้วย ผลไม้ไหว้เจ้า ไหว้อย่างไรให้ถูกวิธี

ผลไม้ไหว้เจ้า

เสริมความเฮงด้วย ผลไม้ไหว้เจ้า ไหว้อย่างไรให้ถูกวิธี

บทความนี้จะนำเสนอเรื่อง ผลไม้ไหว้เจ้า ธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวจีนโบราณยึดปฏิบัติสืบต่อกันในเรื่องการไหว้เจ้า ว่าทำไมจะต้องปฏิบัติเช่นนั้น คนรุ่นใหม่ยึดแนวทางแต่ไม่ทราบความหมาย และนัยคำสอน ฉะนั้น บทความนี้ horoscope thaiza จะแนะนำ

     ผลไม้ไหว้เจ้า คติความเชื่อคนจีนโบราณว่าการไหว้ผลไม้ต่อองค์เทพเจ้านั้น โดยปกติจะต้องล้างทำ ความสะอาด เช็ดล้างให้สะอาดเพราะการนำสิ่งของ หรือ ผลไม้ไปให้แก่ผู้อาวุโส หรือคนที่เคารพ และองค์เทพ ปกติที่สามัญชนทำกัน คือ ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย แสดงการให้ด้วยความเคารพ จริงใจ มีจิตใจที่จะให้ จริงๆ ทั้งผู้ให้และผู้รับ อีกทั้งเพื่อสบายใจทั้งสองฝ่ายเมื่อทำความสะอาดผลไม้เรียบร้อยแล้ว จัดนำมาวางเรียงไว้ ในจานให้สวยงามแต่ยกเว้นผลไม้บางประเภทเช็ด หรือ ล้างไม่ได้คือองุ่น กล้วย ผลไม้นิยมใช้ไหว้จะใช้จำนวนคี่ 3 – 5 – 7 – 9 เพราะผลไม้ที่นำมาใส่จานจำนวนคี่ เมื่อจัดวางแล้ว จะดูสมดุล สอดคล้องกับศาสตร์ฮวง จุ้ย

     การจัดวาง ผลไม้ไหว้เจ้าปกติแล้วจะนำส่วนที่เป็นก้านของผลไม้นั้นๆ หันไปทางองค์เทพเพราะ คติ ความเชื่อชาวจีนโบราณเชื่อว่า การให้สิ่งของใดๆ แก่ผู้อื่น ควรหยิบยื่นให้ผู้รับหยิบจับได้ง่ายผลไม้เมื่อมีหัว มีหาง เฉกเช่นเดียวกับคน จะทำอะไรก็ตาม ควรมีเหตุมีผลรองรับเช่น สับปะรดที่ตั้งบูชา จะมีหัว มีหาง และวางก้าน หันไปยังองค์เทพ ผลไม้ไหว้เจ้า คือตัวแทนสิ่งมงคล ฉะนั้นในพิธีไหว้ใดๆ ครั้งใดควรมีไว้เสมอ คือตัวแทนแห่ง การขอพรจากเทพเจ้า


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: