เสริมดวงด้วย 'แก้วใสเรียกทรัพย์' คนจีนโบราณว่า ใส่อะไรลงไปแล้วดี

แก้วใส

เสริมดวงด้วย 'แก้วใสเรียกทรัพย์' คนจีนโบราณว่า ใส่อะไรลงไปแล้วดี

ยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองหนุ่มสาวสมัยใหม่ทำงานออฟฟิต เจ้าของกิจการร้านค้า ข้าราชการคนไหนเจอปัญหาความเครียดเนื่องจากการเงินรายรับมากกว่ารายจ่าย รับซ้ายจ่ายขวาไม่เหลือเก็บ การเสริมดวงการเงินแบบคนจีนโบราณโดยใช้แก้วใสทรงสูง อาจเสริมดวงการเงินตามบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     แก้วใสทรงสูงคนจีนโบราณว่าใส่หินสี และกระดาษสี สีเขียวแทนสัญลักษณ์ธาตุไม้ สีแดงแทนสัญลักษณ์ธาตุไฟ สีเหลืองแทนสัญลักษณ์ธาตุดิน สีขาวแทนสัญลักษณ์ธาตุทอง และสีดำแทนสัญลักษณ์ธาตุไม้ จำนวนเล็กน้อยใส่แก้วใส เพราะธาตุทั้งห้าจะกำเนิดสรรพสิ่งในโลก ตามความเชื่อคนจีนโบราณเพราะสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากธาตุน้ำ นี่เองใช้เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดการสังเคราะห์แสงให้อาหารสำหรับต้นไม้ เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตแล้ว ไม้ก็สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ เมื่อจุดไฟจะก่อให้เกิดธาตุไฟขึ้น หลังจากนั้นเมื่อธาตุไฟลุกไหม้จนหมดลงแล้ว ไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดไฟจะมอดไหม้กลายเป็นขี้เถ้า เมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นดิน ในขณะเดียวกัน ธาตุดินเมื่อรวมตัวกันเป็นเวลานานนับปี ฮิวมัสในดินจะสลายซากพืชซากสัตว์อัดตัวกันกลายเป็นธาตุต่างๆเช่น ดีบุก สังกะสี ซึ่งจะมีมากกว่าหนึ่งร้อยธาตุรวมทั้งธาตุทองด้วย และธาตุทองเมื่อถูกหลอมละลายก็จะกลายเป็นของเหลว หลักเบญจธาตุว่าเป็นธาตุน้ำ แก้วใสรวมสรรพสิ่งไว้คนโบราณว่าคือแหล่งรวมความสมดุล เสริมดวงทรัพย์สินหมุนเวียน

     เรื่องการเสริมดวงคนสมัยก่อนปฏิบัติกันนานแล้ว และเชื่อว่าวิธีการต่าง ๆ จะกระตุ้นดวงดี ลดพลังร้ายรอบ ๆ ตัว แต่จะต้องระวังวิธีการบางอย่างอาจทำลายศีลธรรมอันดี ควรทำตามวิธีการคนโบราณเคยสั่งสอนไว้อย่างเคร่งครัด


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: