เทคโนโลยีผลานฮวงจุ้ย


ปัจจุบันมนุษย์มีเครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันมากมายหลายชนิด จากอดีตที่ผ่านมาคนเราต้องอาศัยแรงงานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากสัตว์ พลังงานจากลม และน้ำ รวมทั้งแรงงานจากคนเราเอง

     แต่บัดนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไป เครื่องจักรกลนานชนิดเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น มีการคิดค้นปรับปรุงจนเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเพียงปลายนิ้วส้มผัส เครื่องจักรเหล่านี้ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามำสั่งที่ถูกป้อนเข้าไปในโปรแกรม ความก้าวหน้ายิ่งไฮเทคมากเท่าไร ชีวิตของคนเราก็ยิ่งสุขสบายสะดวกมากขึ้นเท่านั้น แต่ความสะดวกสบายที่ได้รับอาจจะนำผลที่เลวร้ายมาสู่เราได้

     อุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดไปถึงวิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม สิ่งเหล่านี้ถ้าได้มีการจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ดีและถูกต้องตามศาสตรฮวงจุ้ย จะส่งผลเกื้อกูลให้พลังชีวิตที่อยู่รอบข้าง กระจายไปผูกพันกับสิ่งต่าง ๆ รอบด้าน ส่งผลให้หน้าที่การงาน และธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ประสบความสำเร็จราบรื่น ชีวิตครอบครัวมีความสุขสมหวัง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่บรรจุข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับด้านการเงิน การงาน

     หากตั้งวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เช่น มุมร่ำรวย หรือ มุมอุปถัมป์ จะช่วยให้การเงินการงานของ บริษัทมีความมั่งคง หรือแขวนนาฬิกาสีแดงสดใส ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับชีวิตสมรส ชีวิตความรักจะสดชื่นรื่นรนย์เที่ยงตรง เป็นเพียงตัวอย่างหนื่งที่นำมาประยุกต์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าถ้าเห็นว่าถ้าเข้าใจศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างลึกซึ้ง ศาสตร์นี้ก็คือ วิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมและมนุษย์ 

    การที่เรารู้จักนำสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบด้านตัวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดได้ว่าบุคคลผุ้นั้นเป็นคนฉลาดที่รู้คุณค่าของสิ่งของ และเข้าใจความหมายศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง
ที่มา http://www.huangjuijing.com/

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: