ประเพณีความเชื่อของกล้วยไม้

  


นอกจากนี้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเพณีของ จ.เชียงใหม่ และประวัติกล้วยไม้ฉบับของมณฑลพายัพ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของดอกกล้วยไม้ที่ภาษาเหนือเรียกกันว่า “เอื้อง” และหญิงสาวชาวเหนือนิยมใช้ดอกเอื้องประดับผมจนกลายเป็นชื่อเรียกขานสาวเหนือว่า “เอื้องเมืองเหนือ” ไว้ดังนี้

เอื้องคำ ลักษณะดอกสีเหลือง ใช้บูชาพระ และปักมวยผม

เอื้องผึ้ง ดอกสีเหลืองสีน้ำผึ้ง ใช้บูชาพระ

เอื้องมอนไข่ สีกลีบดอกวงนอกเป็นสีขาว ใจกลางเป็นสีแดงคล้ายสีไข่ต้มสุกแล้วผ่าซีก เพราะคำว่า “มอนไข่” แปลว่าไข่แดงที่ต้มสุกแล้ว นิยมใช้บูชาพระ ปักมวยผม

เอื้องจำปา ดอกสีเหลืองคล้ายจำปา

ซึ่งล้วนเป็นกล้วยไม้ที่ชาวเหนือนิยมใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มาตั้งแต่โบราณกาล

ที่มา http://www.junjao.com/


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: