ห้องน้ำ-ห้องสุขา ตามหลักฮวงจุ้ย


ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าห้องน้ำ ห้องสุขาเป็นที่ ๆ สร้างพลังและปลดปล่อยพลังแห่งความเลวร้าย และถ้าตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีก็ยิ่งส่งผลเสียหายมากขึ้นหรือไปตั้งอยู่ ในตำแหน่งที่ดี ก็จะมีผลกระทบบั่นทอนตำแหน่งนั้น

     ฉะนั้นขนาดของห้องน้ำก็ไม่ควรที่จะสร้างให้ใหญ่โตนัก เพราะยิ่งใหญ่ปัญหาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามขนาดของพลังเลวร้ายที่เพิ่มขึ้น และถ้ายิ่งมีการตกแต่งให้ดูสวยงามหรูหรามาก ขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านความสวยงามหรือผลทงด้านฮวงจุ้ยเพื่อให้เป็นสิริมงคล แต่ถ้าหากไปตั้งในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีก็ยิ่งจะเท่ากับไปขยายผลของความเลวร้ายให้ มีเพิ่มขึ้น ดังนั้นโดยไม่จำเป็นแล้วไม่ควรจะสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาให้ใหญ่โตนักและไม่ควรจะตกแต่งให้สวยหรูหรามากเกินความจำเป็น อีกทั้งควรที่จะได้ตรวจหาทิศที่เหมาะ สมด้วย 

     ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยห้องน้ำ-ห้องสุขาควรตั้งอยู่ในที่ลับตาคนไม่ควรมองเห็นได้ทันทีที่เข้าบ้านและไม่ควรมีประตูทางเข้าติดอยู่กับห้องสำคัญ ๆ เช่น ห้องอาหาร หรือห้องทำ งาน และที่สำคัญที่สุดก็คือประตูห้องน้ำ ห้องสุขาไม่ควรตั้งประจันตรงกับประตูหน้าบ้านเพราะนั่นหมายถึงโชคลาภ เงินทองทั้งหลายจะถูกนำพาออกไปทันทีที่เข้ามาในบ้าน นอกจากนี้แล้วประตูห้องน้ำ ห้องสุขาต้องปิดตลอดเวลาไม่ควรเปิดทิ้งเอาไว้

       ห้องน้ำไม่ควรตั้งตรงกับบันไดเพราะจะทำให้พลังหยินเคลื่อนตัวไปสู่ชั้นต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น

      ห้องน้ำไม่ควรตั้งอยู่กลางบ้านเพราะพลังหยินจะกระจายออกไปทั่วบ้านได้อย่างง่ายดาย ห้องน้ำควรตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวบ้าน

      โถส้วมที่ตั้งอยู่ในห้องน้ำก็ไม่ควรที่จะมองเห็นได้ทันทีที่เปิดประตูห้องน้ำจึงจะเป็นมงคลที่มา http://fafonfai.org/

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: