เครื่องเรือนตามหลักวิชาฮวงจุ้ย

การเลือกเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ตกแต่งบ้านเรือนและใช้งานตามหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้นจะเน้นไปที่ความสามารถในการกระตุ้นพลังและการรักษาสมดุลของพลังโดยเกี่ยวข้องกับรูปทรง สีและแบบ ดังนั้นเวลาเลือกซื้อหรือเลือกใช้เครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์จึงควรมีข้อพิจารณาตามหลักวิชาฮวงจุ้ยอยู่ด้วยคือ


     เลือกใช้สีให้ตรงกับธาตุประจำทิศที่จะวางเครื่องเรือนนั้นๆ เช่น สีเขียวควรใช้กับทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศของธาตุไม้ หรือสีแดงควรใช้กับทิศใต้ซึ่งเป็นทิศของธาตุไฟ

     เลือกใช้สีเพื่อรักษาสมดุลของพลังหยิน หยาง เช่น ในบริเวณที่มีพลังหยางมากเกินไปให้เลือกใช้เครื่องเรือนที่มีสีดำหรือสีเขียว ซึ่งเป็นพลังหยินหรือในบริเวณที่มีพลังหยินมากเกินไปให้ใช้เครื่องเรือนที่มีสีแดง สีส้ม สีเหลืองซึ่งเป็นพลังหยาง

     เลือกใช้เครื่องเรือนที่มีลักษณะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย คือ ไม่มีเหลี่ยมมุมที่จะก่อให้เกิดศร พิฆาต ไม่เป็นซี่ลูกกรงที่เป็นสัญลักษณ์ของการถูกกักขัง จองจำและก่อให้เกิดศร พิฆาตด้วยถ้าเป็นเก้าอี้ต้องมีที่เท้าแขนและพนักพิงสูง รูปทรงต้องได้สมดุลไม่บิดเบี้ยว เช่น ไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูควรเป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืน ผ้า

    หากสั่งทำเครื่องเรือนโดยเฉพาะมาใช้เองควรที่จะกำหนดขนาดที่เป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ยด้วย ในการจัดวางเครื่องเรือนต้องไม่จัดวางเรียงให้ตั้งชิดจนเกินไป เพราะจะขัดขวางการเคลื่อนตัวของพลัง 

    การจัดวางเครื่องเรือนในห้องต่างๆ มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในทุก ๆ ด้าน จึงควรจัดวางอย่างมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบแบบแผนตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ให้แน่ใจว่าไม่จัดวางเครื่องเรือนขวางแนวประตูไม่ว่าจะเป็นประตูห้องใดก็ตาม และไม่จัดวางเครื่องเรือนให้ใกล้กับประตูจนเกินไป

     ประตูทางเข้าสำนักงานหรือบริษัทที่ทำให้โชคดีมีกำไรความเจริญรุ่งเรืองของกิจการของบริษัทนั้น ขึ้นอยู่กับประตูทางเข้าสำนักงานเป็นหลัก หากคุณเป็นเจ้าของกิจการประตูทางเข้าก็ควรที่จะหันหน้าไปสู่ทิศที่ดีที่สุดของคุณ และถ้าเป็นประตูทางเข้าไม่ตั้งอยู่ในทิศที่ดีของคุณ ก็ให้ลองหาประตูอื่นดูว่ามีที่ตั้งตรงกับทิศที่ดีที่สุดหรือไม่ ถ้ามีก็จงใช้ประตูนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่เจ้าของกิจการ แต่ก็จะเป็นการดีที่จะเข้าออกสำนักงานทางประตูที่ตั้งอยู่ในทิศที่ดีของคุณ

     ประตูที่ตั้งอยู่ในทิศเหนือของอาคาร ก็เป็นประตูที่ดีสำหรับการค้าธุรกิจเช่นกัน ซึ่งก็สามารถใช้ทดแทนประตูที่ดีประจำตัวคุณได้

     อาคารสำนักงานหรือตึกที่ทำการต่างก็มีวันเดือนปีเกิดของตนเอง โดยถือเอาวันเปิดใช้เป็นหลัก ซึ่งหลักการคำนวณ หาทิศที่ดีก็มีหลักเช่นเดียวกันกับการหาทิศที่ดีของคุณ แต่อาคารนั้นจะยึดถือเพศตามเจ้าของ ว่ามีเจ้าของเป็นหญิงหรือชาย ประตูที่ตั้งตามทิศที่คำนวณได้จะใช้เป็นประตูเข้าออกสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในอาคารนั้นๆข้อมูล http://fafonfai.org/


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: