กบหยก-ความเชื่อแห่งความเจริญก้าวหน้า

กบหยก เป็นเครื่องหมายให้มนุษย์พิจารณาว่า กบมีแต่กระโดดก้าวไปข้างหน้า กบไม่เคยถอยหลัง กระโดดถอยหลังไม่เป็น ส่วนสัตว์อื่นๆ ในโลก ถอยหลังได้ แต่กบถอยหลังไม่เป็น มีแต่ก้าว หรือกระโดดไปข้างหน้า และก้าวไกลกว่าสัตว์อื่นๆ

    ดังนั้น นักปราชญ์โบราณของจีนจึงสร้างกบหยก ขึ้นเตือนสติ และเป็นปริศนาธรรมเป็นครู เป็นอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าขึ้นสอน หรือเตือนสติมนุษย์ ไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิต ทั้งทางโลกทางธรรมให้หมั่นประกอบสัมมาอาชีพ ในทางซื่อสัตย์สุจริต เช่น การค้าขายให้เจริญก้าวหน้า 

    ด้วยเหตุนี้ ชาวจีนจึงมีความก้าวหน้า ในการค้าขายในธุรกิจต่างๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ทั่วโลก กบหยก จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าก้าวไกล ไม่ถอยหลังกลับ ส่วนในทางธรรม 

    กบหยก เป็นปริศนาธรรม สอนให้เหล่าเซียน หมั่นพยายามทำจิตให้ยิ่งๆ ขึ้นไป (อธิจิต อธิศีล อธิปัญญา) คือการดำเนินจิต หยุดใน หยุดเข้ากลาง ของกลางความใสบริสุทธิ์ ดำเนินตามทางเสด็จไปของพุทธองค์ และพระอรหันต์ โดยไม่ถอยหลัง
ข้อมูล www.patchra.net


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: