องค์อมรินทรเทวราช วัตถุมงคลวัดเทวราชฯ

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส เป็นประธานจัดสร้าง "องค์อมรินทรเทว ราช" หรือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียร ผ่านพิธีเทวาภิเษกเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็น การจัดสร้างครั้งแรกและยังเป็นวัตถุมงคล รุ่นแรกของทางวัดและเป็นที่แห่งเดียวในประเทศไทย

     ในภาษาสันสกฤต เรียก "ช้างเอราวัณ" ว่า ไอราวาต ไอราวณ ภาษาบาลี เรียกว่า "เอราวณ" ส่วนในภาษาไทยเรียกว่า ไอราพต ไอราวัต ไอราวัณ และเอราวัณ ชื่อต่างๆ ทั้ง หมดนี้ มีความหมายถึง น้ำ เมฆฝน รุ้ง แปลรวมว่ากลุ่มก้อนเมฆที่มีฟ้าแลบ และทำให้เกิดฝนตก โดยมีความสอดคล้องที่ว่า พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่องเที่ยวไปบนสวรรค์ แล้วทรงโปรยฝนให้ตกลงมายังโลก

      บางตำนานก็ว่าพระอิศวรได้ประทานช้างเอราวัณให้เป็นช้างทรงของพระอินทร์ บ้างก็ว่าช้างเอราวัณนั้นเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อพระอินทร์จะเสด็จไปที่ใด เทพบุตรเอราวัณจะแปลงกายเป็นช้างเผือกสีขาว ชื่อว่า เอราวัณ และบ้างก็ว่าช้างที่มาฆมานพ ใช้ในการสร้างศาลาบนมนุษย์โลกนั้น เมื่อตายไปได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเอราวัณและคอยเนรมิตกายเป็นช้างทรงของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

      เอราวัณเป็นช้างที่มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขา ผิวกายเผือกผ่อง เมื่อเทียบกับภูเขาไกรลาส ซึ่งเป็นภูเขาเงิน ภูเขานั้นจะมีสีหมอง คล้ำลง เป็นช้างที่มีพลังมาก เป็นเจ้าแห่งช้างทั้งหลาย ในคัมภีร์มหาภารตะกล่าวว่า "ช้างไอราวตะมีงา 4 งา มี 3 งวง รูปร่างใหญ่มหึมา และเป็นช้างเผือก"

      ความเชื่อในตำนานพระพุทธศาสนา ช้างเอราวัณ เป็นเทพบุตรองค์หนึ่ง เมื่อพระอินทร์เสด็จไปที่ใด เอราวัณเทพบุตรก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือก ขนาดสูง 150 โยชน์ มี 3 เศียร แต่ละเศียรมีงา 7 งา (งาแต่ละงายาวถึง 4 ล้านวา) ช้างเอราวัณ 3 เศียร เป็นช้างที่มีพละกำลังมากที่สุด เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง

     บทบาทและหน้าที่อันสำคัญของช้างเอราวัณ คือ เป็นพาหนะที่นำเสด็จพระอินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งบนสวรรค์และมนุษย์โลก เพื่อดูแลทุกข์สุขของชาวโลก เป็นช้างศึกให้พระอินทร์ ออกไปรบกับพวกอสูร ทำหน้าที่ดูแลโลกทางด้านตะวันออกควบคู่กับพระอินทร์ และเนื่องจากพระอินทร์เป็นหัวหน้าเทพที่กำกับดูแลดินฟ้าอากาศ มีวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธ เป็นศัตรูกับความแห้งแล้ง นำความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มฉ่ำสู่โลกมนุษย์ ช้างเอราวัณจึงมีหน้าที่ดูดน้ำจากโลกขึ้นไปบนสวรรค์ ให้พระอินทร์บันดาลให้เกิดน้ำจากฟ้าตกลงสู่โลกมนุษย์ โดยเฉพาะประเทศทางเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงประทับใจและชื่นชมในตัวช้างเอราวัณที่ทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลก

     ช้างเอราวัณถือว่าเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล เป็นพาหนะคู่พระทัยของพระอินทร์ ด้วยเหตุนี้ช้างเอราวัณจึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของพระอินทร์ สัญลักษณ์ของการกระทำดี และสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเหตุที่ทำเป็นรูปช้างสามเศียรแทน 33 เศียรนั้น คงเป็นเพราะรูปแบบทางด้านศิลปะน่าจะมีความงดงามลงตัวมากกว่า

     องค์อมรินทรเทวราช (จำลอง) เนื้อสำริดนอกขนาดสูง 9 นิ้ว จัดสร้างจำนวน 5,999 องค์ บูชาองค์ละ 7,999 บาท เนื้อทองรมมันปู ขนาดสูง 5 เซนติเมตร สร้างจำนวน 9,999 องค์ บูชาองค์ละ 999 บาท

     ร่วมบุญบูชาได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ
ข้อมูล http://www.khaosod.co.th/


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: