ความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผีภูกลวงชาวบ้านจะนับถือผีภูกลวง ซึ่งเป็นผีหมู่บ้าน โดยจะทำพิธีไหว้ผีในช่วงฤดูแล้งก่อน ลงมือเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายนทุกปี นอกจากนี้ก็จะมีการเซ่นผีในโอกาสต่าง ๆ เช่น แก้บนเนื่องในการเกิด การเจ็บป่วย หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ

     การเลี้ยงผีภูกลวง เป็นการรวมสมาชิกในชุมชนให้ร่วมกันประกอบพิธีเลี้ยงผี เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของเรือกสวนไร่นาให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บป่วย รวมทั้งขอให้ปกปักรักษาให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง

     เครื่องเซ่นประกอบด้วย หมู 1 ตัว เหล้า 1 ขวด ไก่ดำ ๔ ตัว กรวยดอกไม้ธูปเทียน ไม้วา เมื่อเตรียมเครื่องพลีกรรมแล้ว เจ้าทรงหรือเข้าจ้ำจะทำพิธีกล่าวคำเซ่นไหว้ผีภูกลวงด้วยเครื่องเซ่นที่ เตรียมไว้ แล้วก็จะติดต่อกับผี เพื่อถามปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ไม้วาเป็นเครื่องเสี่ยงทาย เพื่อหยั่งรู้ในเบื้องต้นว่าคำตอบที่ได้รับจากผีนั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ ไหน หลังจากเสร็จพิธีก็จะนำเครื่องเซ่นมาแบ่งกันให้สมาชิกในชุมชนรับประทาน

ข้อมูล Prapayneethai

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: