ความเชื่อ 'อีกา' ผู้นำข่าวสารจากดินแดนแห่งความตายอีกา สัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอมงคล ที่มีคู่กับคนไทยมาช้านาน ซึ่งแต่ละความเชื่อก็ล้วนแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น โดยคนสมัยก่อนนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับอีกาว่า ควรให้ทานอาหารแก่อีกา

เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่า อีกา สามารถนำข่าวจากดินแดนแห่งความตายมาส่งข่าวให้เราทราบได้ จากการแสดงออกของมัน มันจะสื่อสารให้เราทราบได้หากเป็นคนช่างสังเกต

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: