ความเชื่อโบราณ : อาบน้ำเพ็ญแล้วจะโชคดีมีลาภคนไทยสมัยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับ "จันทร์เพ็ญ" หรือ "วันพระจันทร์เต็มดวง" นั้นมีมากมายหลายอย่าง ทั้งความเชื่อในเรื่องที่ดีและไม่ดี โดยเฉพาะความเชื่อของคนไทยนั้น ดวงจันทร์ ซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 นั่นเอง

     "การอาบน้ำเพ็ญ" ในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นถือว่าได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการอาบน้ำจะนิยมอาบกันกลางแจ้ง เพื่อที่จะได้รับพลังอำนาจจากพระจันทร์ โดยตรง และบางคนเชื่อว่าการอาบน้ำในวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นสามารถสร้างความเป็นสิริมงคล รวมไปถึงพลังอำนาจอันดีงามมาสู่ตนเองได้

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: