ความเชื่อโบราณ : 'ห้ามเดินข้ามหนังสือ'"หนังสือ" ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสือการเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ วรรณกรรม ต่างๆเอาไว้ให้เราศึกษา คนในสมัยก่อนจึงมีความเคารพหนังสือที่อ่านเป็นอย่างมาก ดัง นั้นคนในสมัยก่อนจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับหนังสือมากมาย

     ดังความเชื่อที่ว่า "ห้ามเดินข้ามหนังสือ" เพราะเชื่อว่าจะเรียนไม่จำ หากทำเช่นนั้นท่านถือว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพ และถือว่าเป็นการลบหลู่ที่ให้อภัย ไม่ว่าจะเรียบรู้อะไรก็ ตามก็จะจำไม่ค่อยไม่ได้ ไม่ฉลาดเฉลียวเพราะไม่เคารพบูชาหนังสือนั่นเอง

ความเชื่อ , ความเชื่อโบราณ , คติโบราณ , ข้อห้ามโบราณ , คติความเชื่อโบราณ , คติความเชื่อ , ลางบอกเหตุ

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: