ฟลูออไรต์ อัญมณีตามความเชื่อโบราณ


ฟลูออไรต์ อีกหนึ่งอัญมณีตามความเชื่อโบราณที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในเรื่องของการพัฒนาจิต พัฒนาการหยั่งรู้ และช่วยในเรื่องการทำสมาธิ คนยุโรปโบราณเชื่อว่าฟลูออไรต์จะช่วยให้คนที่ขาดความเชื่อและขาดศรัทธาต่อพระเจ้ามีความคิดจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกลับมาได้

     ถ้าใครทำผิดศีลธรรมหรือได้ชื่อว่าเป็นคนนอกรีต ถ้าได้รับการให้อภัยหรืออยากช่วยให้คนเหล่านั้นกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีก็จะมอบหินชนิดนี้ให้เขาไป ถ้ารับก็แปลว่ายังสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้จิตใจสงบ มั่นคง ปรับสมดุลของความคิดทั้งด้านบวกและลบได้ดีขึ้น

     ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง ช่วยลดอาการปวดหลัง ปวดเอว และรักษาอาการของโรคกระดูกทุกชนิด ยังบำบัดอาการปวดฟัน เหงือกอักเสบได้ดี และยังมีผลดีกับระบบดูดซึมอาหาร และช่วยลดพลังงานส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายที่มา : Student.nu.ac.th

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: