ความเชื่อของชาวซีเรียนเกี่ยวกับเบลเซบับ


แต่เดิมนั้นเบลเซบับเคยเป็นเทพของชาวซีเรียน เป็นราชาองค์ที่สอง หนึ่งในสามเทพเจ้าแห่งเอควอน (Akron) แห่งฟิลิสเทีย (Philistia) แต่แล้วก็ได้กลายเป็นเทพฝ่ายที่ไม่ดีในสมัยของกษัตริย์ Ahaziah

     เมื่อนักบวชผู้หนึ่งได้บอกกับพระองค์ว่า "เมื่อใดที่ Ank (เบลเซบับ) มาเยือน เมืองนี้จะเกิดโรคร้ายระบาดไปทั่ว ผู้คนจะล้มตายนับสิบ และซากศพจะกองสูงเหนือหลังคาบ้าน" ผู้คนจึงเชื่อว่าเบลเซบับเป็นเทพแห่งโรคร้ายตั้งแต่นั้นมา ในคาบาล่า เบลเซบับได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของ 9 กองพลนรก
ที่มา : วิกิพีเดีย

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: