หลักฮวงจุ้ย : บ้านเก่าต่อเติมพร้อมอาจไม่เป็นมงคล


ซื้อบ้านเก่ามือสอง ซึ่งมีการต่อเติมแล้ว หรือจะต่อเติมขึ้นใหม่ย่อมต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ ก่อนกระทบฮวงจุ้ยบ้าน คือ รูปทรงบ้านเปลี่ยน,ทิศอสูรประจำปี และฤกษ์ยามในการทำ

     1. รูปทรงบ้านเปลี่ยน จากรูปทรงบ้านสี่เหลี่ยมที่ดีอยู่แล้ว ต่อเติมจนเกิดช่องว่างหรือรอยเว้าแหว่ง จนอาจกระทบกับบุคคลในบ้านตามตำแหน่งนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้การต่อเติมอาจทำให้ผังภายในบ้านปลี่ยน เช่น เดิมห้องส้วมอยู่ด้านข้างของบ้าน แต่พอต่อเติมห้องส้วมอาจย้ายมาอยู่กลางบ้านแทน

     2.ทิศอสูรประจำปี โดยก่อนต่อเติมบ้านทุกครั้งต้องดูว่าทิศที่จะต่อเติมนั้นเป็นทิศต้องห้ามระจำปี นั้นหรือไม่ อาทิ ปีนี้ปีมะโรง ทิศต้องห้ามคือ ทิศใต้ สำหรับรัศมีของทิศอสูร จะกว้างกว่ารัศมีของทิศทั่วไป ซึ่ง มี 45 องศา ทิศอสูรจะมีรัศมีกว้าง 80 องศา รวมถึงเฉียงเข้าไปด้วย ทิศใต้อสูรจะมีรัศมีตั้งแต่ 140-220องศา

     3.ฤกษ์ยามในการทำ แม้ผลกระทบจะไม่มากเท่า 2 ข้อแรก แต่ถ้าเลือกได้ก็ควรจะทำ สำหรับตำราฮวงจุ้ยระบุเดือนที่มีผลกระทบกับทิศที่ต่อเติม คือ

     ทิศเหนือ ห้ามทำในเดือนกุมภาพันธ์, มิถุนายน, ตุลาคม
     ทิศตะวันออก ห้ามทำในเดือนพฤษภาคม, กันยายน, มกราคม
     ทิศใต้ ห้ามทำในเดือน เมษายน, สิงหาคม , ธันวาคม และ
     ทิศตะวันตก ห้ามทำในเดือน มีนาคม,กรกฎาคม ,พฤศจิกายน

ที่มาบทความ : อ.มาโนช ประภาษานนท์
ข้อมูลโดย : นิตยสาร HOME BUYER'S GUIDE

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: