ความเชื่อโบราณ ตุ๊กแกร้องตอนกลางวันจะมีเหตุร้าย


ตุ๊กแก หรือ ตุ๊กแกบ้าน เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยนั้น ตุ๊กแกจะอาศัยอยู่ทั้งในบริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าและในบริเวณบ้านเรือนของมนุษย์

      นอกจากนี้แล้ว ตุ๊กแกยังเป็นสัตว์ที่อยู่ในความเชื่อของชาวไทยมาแต่โบราณมาช้านาน คนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับเสียงร้องของตุ๊กแกว่า หากตุ๊กแกร้องตอนกลางวัน เชื่อว่าจะมีเหตุร้าย หรือมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านหรือกับคนในครอบครัว

      เนื่องจากว่าตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืน ถ้าร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอกเหตุร้าย เนื่องจากคนโบราณมีความเชื่อว่าตุ๊กแกคือ วิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่ คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตรายต่างๆนั่นเอง

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: