วัตถุมงคลสำหรับคนเกิดปีฉลู ปีวัว


คนเกิดปีฉลู ชาติกำเนิดเป็นบุรุษ ขี่วัวเป็นพาหนะ ธาตุดิน ธรรมดาของคนเกิดปีฉลู เรียกกันว่าเป็น “วัว” แต่วัวมีอยู่ หลายชนิด จึงได้แบ่งแยกตามหลักต่อไปนี้

      เกิดเดือนอ้าย, สิบเอ็ด, สิบสอง เป็นวัวเลี้ยงอยู่ในโรง ธาตุดินจอมเขา เกิดเดือนยี่, สาม, สี่ เป็นวัวเทียมเกวียน ธาตุดินทายุ้งข้าว เกิดเดือนห้า, หก, เจ็ด เป็นวัวป่า ธาตุดินสุก เกิดเดือนแปด, เก้า, สิบ เป็นวัวเทียมไถ ธาตุดินตม

      ชาติกำเนิดเป็นมนุษย์ผู้ชายและมีวาสนาเป็นวัว จึงทำให้เป็นคนมีความมานะอดทน พากเพียรพยายามดีเยี่ยม เป็นคนเฉลียวฉลาด มีความสามารถในทางเจรจาทันคน เพราะความพากเพียรจึงทำให้เป็นคนเล่าเรียนเก่ง

      เป็นคนมีเสน่ห์ในตัว และเสน่ห์ทางวาจา จึงทำให้เป็นคนที่มีคนนิยมรักใคร่ทั่วไป ประกอบด้วยนิสัยที่มีความพอใจนิยมในเรื่องของความรักใคร่มาก

      พอถึงเรื่องเพศตรงข้าม ในทางร่วมรสภิรมย์แล้ว บุคคลพวกนี้มีความสนใจและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เกือบจะเรียกได้ว่า “หายใจเป็นกามารมณ์” เลยทีเดียวก็ว่าได้

      แต่เป็นคนที่มีความมานะบากบั่น และขยันในการศึกษาเล่าเรียน จึงเป็นคนรักและชอบเป็นนักศึกษาอยู่ตลอดไป ศึกษาทั้งวิชาการและเรื่องราวของคนทั่วไป

      มีใจเป็นคนเมตตาปรานีเอื้ออารีกุศล ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนมีใจสะอาดบริสุทธิ์ จึงเป็นคนมีบริวารมาก และเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปได้ดี

      อุปนิสัยเป็นคนคิดการณ์ไกล ใฝ่สูงทะเยอทะยาน รักการก้าวหน้า และพยายามที่จะหาความเจริญ จึงเป็นคนที่มีเกียรตินิยมของคนทั่วไปในบั้นปลายของชีวิต

      อาชีพ ที่ถูกโฉลกที่สุด ซึ่งจะทำให้กิจการงานเจริญก้าวหน้าไปได้ไกลสมความมุ่งหมายของความคิด ก็คือการค้าขาย รองลงมาก็คือการรับราชการ ที่เกี่ยวกับกระทรวงเศรษฐการ กรทรวงการคลัง, กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอื่นๆ เกี่ยวกับการหมุนเวียนเงินทองแล้วก็พอจะทำได้ เป็นต้นว่าองค์การยาสูบของกรมสรรพสามิต องค์การน้ำตาลและองค์การจัดสรรสินค้า (อ.จ.ส.) เหล่านี้ พอที่จะหาความเจริญได้ และจะมีหน้าที่เป็นใหญ่ในวงงานเพราะความพยายาม และทะเยอทะยาน

ที่มา : เว็บ Utdid.com หรือ ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: