ไม้มงคล 9 ชนิด ของไทย ตอน ราชพฤกษ์


ต้นไม้คือพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีอิทพลต่อความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยคนในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าต้นไม้บางต้นนั้นสามารถให้คุณ หรือเสริมสิริมงคลแก่เจ้าของหรือผู้ ปลูกได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงมีไม้มงคล 9 ชนิด ที่ได้รับความนิยมให้ปลูกไว้ในบ้าน ได้แก่ ราชพฤกษ์, กัลปพฤกษ์, ทองหลางลาย, ไผ่สีสุก, กันเกรา, ทรงบาดาล, สัก, พะยูง และขนุน

      "ราชพฤกษ์" คือ พืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ โดยดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย เป็นต้นไม้มงคลที่นิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ โดยคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่า ควรปลูกทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ ช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี

      นอกจากนี้มีความเชื่อว่า ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ให้ใบทำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดีนอกจากนั้น ใบ ดอกและฝักยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยImage By : hear.org

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: