ไม้มงคล 9 ชนิด ของไทย ตอน กันเกราต้นไม้คือพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีอิทพลต่อความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยคนในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าต้นไม้บางต้นนั้นสามารถให้คุณ หรือเสริมสิริมงคลแก่เจ้าของหรือผู้ ปลูกได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงมีไม้มงคล 9 ชนิด ที่ได้รับความนิยมให้ปลูกไว้ในบ้าน ได้แก่ ราชพฤกษ์, กัลปพฤกษ์, ทองหลางลาย, ไผ่สีสุก, กันเกรา, ทรงบาดาล, สัก, พะยูง และขนุน

      "กันเกรา"
คือ ขึ้นโดยทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ถือเป็นไม้มงคลนามอีกชนิดหนึ่งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานกล้าไม้มงคลประจำจังหวัดนครพนม กันเกรามีดอกที่สวยงามและกลิ่นหอมไม่เหมือนใคร ทั้งยังเป็นไม้มงคล 1 ใน 9 ชนิด เช่นเดียวกับราชพฤกษ์ ขนุน ชัยพฤกษ์ ทองหลาง ไผ่สีสุก ทรงบาดาล สัก และพะยูง ที่คนนิยมนำมาใช้ในพิธีกรรมเมื่อเวลาก่อสร้างบ้านเรือนให้เป็นสิริมงคล และควรปลูกทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือในวันเสาร์


Image By : ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: