ความเชื่อของชาวอีสาน : ปลูกเฮือน(เรือน)วันใดดี ?


ชาวอีสานมีความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกเฮือน (เรือน) มาช้านาน โดยเฉพาะการเลือกวัน เวลา เดือน ปี โสกหรือโฉลก และวิธีปลูกบ้าน ให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมโบราณนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง

วันปลูกเรือน

วันอาทิตย์     ท่านห้ามปลูกความอุบาทว์จัญไรจะเกิด
วันจันทร์       ท่านว่าปลูกได้จะมีลาภ ผ้าผ่อนท่อนสะไบบังเกิดแก่เจ้าของบ้าน
วันอังคาร      ท่านห้ามปลูก จะเกิดอันตรายจากไฟ
วันพุธ           ท่านว่าดี มีลาภเป็นของขาวเหลือง
วันพฤหัสบดี  ท่านว่าดี จงปลูกเถิดจะได้ลาภและความสุขพูนทวี
วันศุกร์         ท่านว่า ห้ามปลูกจะมีทุกข์และสุขเท่ากันแล
วันเสาร์         ท่านห้ามปลูกเด็ดขาด จะเกิดถ้อยความมีคนเบียดเบียน และจะมีเรื่องเดือดร้อนใจที่มาข้อมูล : isangate.com

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: