ความเชื่อในพิธีแต่งงานกินเลี้ยงแต่งงาน


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มณี พะยอมยงค์ (สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑)และแม่คำเกี้ยว ไชยทอง, สัมภาษณ์ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เล่าว่า หลังจากส่งตัวเข้าหอแล้ว บ่าวสาวจะออกมาร่วมกินเลี้ยงด้วยอาหารพื้นเมืองที่มีนามมงคล อาทิ ข้าวหนมเส้น (เชื่อว่าจะเป็นเส้นเป็นสายโยงใยไม่มีที่สิ้นสุด) แกงบ่าหนุน ชิ้นลาบ น้ำพริกอ่อง แกงอ่อม(แปลว่ารักกัน อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น) แกงฝัก (ซึ่งแปลว่ารัก) แกงผักสลิด (แปลว่าติดกัน รักกัน) ยำชิ้นไก่

      นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามอื่นๆอีกเช่น


      ห้ามไม่ให้เลี้ยงลอดช่อง เชื่อว่าคู่บ่าวสาวเก็บเงินทองไม่อยู่้

      ห้ามด่าทอ ทะเลาะวิวาทกันในวันแต่งงาน ทั้งแขกเรื่อที่มาร่วมงานและญาติทั้งสองฝ่าย

      เวลาใส่บาทให้แย่งกันจับทัพพีด้านบน เชื่อว่าจะได้มีอำนาจเหนือกว่าผู้ที่จับด้านล่าง เป็นความเชื่อแบบภาคกลาง แต่ทางล้านนาถือว่าไม่เหมาะสม

      จุดเทียนไม่ให้แย่งกันจับเทียนชนวน ตามความเชื่อที่ว่าใครจับด้านบนจะมีอำนาจเหนือกว่า ซึ่งเป็นอิทธิพลความเชื่อที่มาจากภาคกลาง

      ระมัดระวังอย่าให้ถ้วยชาม แก้วน้ำแตกในช่วงแต่งงาน

      บางแห่งเชื่อถือเคร่งครัด ห้ามมิให้พ่อหม้าย แม่หม้ายเป็นผู้ผูกข้อมือบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน หรือไม่เชิญให้มาร่วมในงานแต่งงานเลยที่มาข้อมูลและภาพ : เว็บไซต์และฐานข้อมูลประเพณีล้านนา โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: