แบบทดสอบว่าคุณเป็นคนที่น่าคบหาแค่ไหน


หลายครั้งที่คุณอาจเคยสังเกตุเห็นว่าบางคนนั้นมีเพื่อนฝูงห้อมล้อมมากมาย แต่ทำไมบางคนกลับเดินคนเดียวไปไหนมาไหนก็คนเดียว หรือเพราะเขาคนนั้นไม่ค่อยมีใครอยากคบหาด้วย วันนี้เรามีแบบทดสอบที่ช้วยไขข้อข้องใจให้คุณได้ลองทดสอบดูค่ะ....

      1. คุณชอบพูดเรื่องตลกหรือไม่ ? ก. ชอบ ข. เป็นบางครั้ง ค. ไม่ชอบ

      2. คุณพยายามทำงานทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ ใช่หรือไม่ ? ก. เฉพาะงานสำคัญ ข. บางครั้ง ค. ถูกต้อง ฉันมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบเสมอ

      3. คุณไว้ใจคนรอบข้างหรือไม่ ? ก. ฉันวางใจคนรอบข้างเกือบทุกคน ข. ไว้ใจบางครั้ง แต่ไม่กี่คน ค. ไม่เลย เพราะคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้แล้ว

      4. ปกติครอบครัวของคุณ แสดงความรู้สึกต่อกันอย่างเปิดเผยหรือไม่ ? ก. ใช่ ข. บางครั้ง ค. ไม่เลย

      5. คุณเป็นคนใจเย็นใช่หรือไม่ ? ก. ใช่ ข. ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ค. ไม่ใช่ ในสภาพการณ์ทุกวันนี้ใครจะมัวใจเย็นได้

      6. คุณมีเพื่อนแท้หรือไม่ ? ก. มี ข. แค่คนคุ้นหน้าคุ้นตาก็พอมี ค. ฉันว่าสมัยนี้หามิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้แล้ว

      7. มีคนมาขอให้คุณทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อย ใช่หรือไม่ ? ก. ใช่ ข. บางครั้งบางคราว ค. ไม่มี

      8. คุณกับญาติมีความกลมเกลียวกันดี ? ก. ใช่ กับญาติทุกคน ข. กับญาติส่วนใหญ่ ค. ไม่เลย

      9. คุณรู้สึกว่าการไหว้วานคนอื่นเป็นเรื่องง่าย ใช่หรือไม่ ? ก. ใช่ ข. บางครั้งก็ยาก ค. ฉันไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใคร

      10. คุณยินดีจะประนีประนอมเสมอ เมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน ? ก. ใช่ ฉันพยายามประนีประนอมเสมอ ข. ฉันพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ค. ฉันไม่เคยประนีประนอมใคร

      11. คุณเอ่ยปากขอโทษทุกครั้งที่ทำผิด ใช่หรือไม่ ? ก. ใช่ ขอโทษอย่างจริงใจและโดยเร็วที่สุด ข. บางครั้งก็อยากขอโทษ แต่รู้สึกกระดากใจจนพูดไม่ออก ค. การขอโทษ แสดงออกถึงความอ่อนแอ

      12. คุณไม่มีศัตรู หรือพูดอีกอย่างก็คือมีความสัมพันธ์ราบรื่นกับทุกคน ใช่หรือไม่ ? ก. ไม่มีศัตรูเลย ข. ตอบไม่ถูก ค. ขอโทษ คนที่ฉันไม่ชอบมาก ๆ ก็มี

      13. คุณเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือไม่ ? ก. ฉันให้อภัยง่ายมาก ข. ฉันรู้สึกว่าความผิดพลาดบางอย่างร้ายแรง จนให้อภัยไม่ลง ค. ฉันจำได้แม่นว่าใครทำให้ฉันเจ็บปวดบ้าง

      14. คุณมีปัญหาในการติดต่อสัมพันธ์ กับเพศตรงข้ามบ้างหรือไม่ ? ก. ไม่เคยมี ข. มีปัญหาบางครั้ง ค. ฉันขอไม่ตอบคำถามนี้

      15. คุณจะโกรธ เวลามีคนเอาคุณมาพูดเป็นเรื่องตลก ใช่หรือไม่ ? ก. ไม่ แม้ว่าฉันจะชอบตลกที่มีสาระทากกว่านั้น ข. บางครั้ง ค. เราไม่ควรเอาความผิดของใคร ๆ มาพูดเป็นเรื่องตลก

      16. คุณกล่าวคำขอบคุณเสมอเวลามีคนทำอะไรให้ ใช่หรือไม่ ? ก. แน่นอนอยู่แล้ว ข. บางครั้ง ค. ไม่เสมอไป

      17. คุณมักสวมบทบาทผู้นำกลุ่มอยู่เสมอ ใช่หรือไม่ ? ก. บางครั้ง ข. ฉันเป็นผู้นำไม่ได้ ค. ถูกแล้ว ฉันพยายามนำในทุก ๆ เรื่อง

      18. คุณชมเชยคนอื่นเสมอใช่หรือไม่ ก. ใช่ เพราะฉันชอบชมคนอื่น ข. ฉันชมใครไม่เป็น ค. ไม่ เพราะคำชมอาจทำให้เหลิง

      19. คุณคิดว่าคำปฏิเสธไหว้วาน ในเรื่องที่ไม่อยากทำเป็นสิ่งที่ง่าย ใช่หรือไม่ ? ก. ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ข. ปฏิเสธได้ยาก ค. สบายมาก

      20. บางคนกลัว หรือไม่อยากเข้าใกล้คุณ ใช่หรือไม่ ? ก. ไม่มีใครกลัวฉันหรอก ข. รู้สึกว่าฉันเป็นฝ่ายกลัวเอง ค. ถูกต้อง ไม่ต้องสงสัยเลย

      การคิดคะแนน

      คำตอบ ข้อ ก. เท่ากับ 3 คะแนน คำตอบ ข้อ ข. เท่ากับ 2 คะแนน คำตอบ ข้อ ค. เท่ากับ 1 คะแนน

       มาดูบทวิเคราะห์กันคะ

      51 – 60 คะแนน คุณเป็นคนเชื่อมั่นตนเอง เข้มแข็ง และไม่อ่อนไหวง่าย ๆ คุณไม่เพียงไว้วางใจคนรอบข้าง แต่ยังเชื่อและวางใจในตนเองเป็นที่หนึ่ง คุณมองโลกในแง่ดี พูดง่าย คนรอบข้างชื่นชมและนับถือคุณ ความเป็นตัวของตัวเองและมีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้คุณสามารถช่วยคนอื่นได้เสมอ คุณมักคลุกคลีกับคนที่มีจิตใจสงบและโชคดีเหมือน ๆ กัน อาจเป็นเพราะเหตุนี้ทำให้คุณชอบการคบหาคบหา บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและไม่ดูถูกกัน คุณสมบัติที่หายากแบบนี้นี่เองที่เด็ก ๆ หวังจะเห็นในตัวผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณมีข้อบกพร่องเหมือนคนอื่น แต่คุณยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพยายามหาทางแก้ไขอยู่เสมอ ขงจื้อเคยกล่าวว่ามีคนประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องออกคำสั่งก็มีคนพร้อมจะทำตาม ปราชญ์ชาวจีนผู้นี้คงหมายถึงคนอย่างคุณนี่เอง

      35 – 50 คะแนน รู้สึกว่าคุณจะเป็นคนเยือกเย็นและควบคุมอารมณ์ได้ดีพอสมควร หรืออย่างน้อยที่สุดก็แสดงออกว่าใจเย็น คุณไม่ชอบใช้อำนาจบีบบังคับใคร ไม่เคยดิ้นรนจะเป็นผู้นำใครแต่ก็ไม่ดูแคลนคนรอบข้าง บางครั้งคุณอาจถูกคนเหลี่ยมจัดหลอกใช้เพื่อหาผลประโยชน์ หลายครั้งที่คุณรู้สึกหมดปัญญา จะโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคิดของคุณใน ยามที่ต้องตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น จงเรียบเรียงความคิดคุณให้เป็นระบบกว่านี้ ชมเชยตัวเองทุกครั้งที่ทำงานสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เป้าหมายหลักของคุณไม่ได้อยู่ที่ความพึงพอใจของการเข้าสังคม การหัด “ท้าทายสังคม” หรือความสามารถปกป้องผลประโยช์ของตัวเอง แต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อสัมพันธ์กับคุณ พยายามช่วยเหลือและเอาใจใส่ผู้อื่น แต่ควรทำทุกอย่างด้วยความสุขุม เคารพผู้อื่นและเสนอตัวช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ยัดเยียด

      20 – 34 คะแนน รู้สึกว่าคุณตอบคำถามด้วยความซื่อสัตย์ที่สุด ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยความซื่อสัตย์ในระดับนี้ บ่งบอกว่าคุณมีความกล้าหาญในตนเอง ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างไม่น่าจะราบรื่นเท่าใดนัก บางครั้งคุณรู้สึกตกอยู่ท่ามกลางความเกลียดชัง ต้องขับเคี่ยวกับคนอื่นอย่างเอาเป็นเอาตาย บางทีคุณก็ไม่สามารถเงยหน้าขึ้น “ดูเดือนดูตะวันให้ชื่นฉ่ำอุรา “เพราะแบกภาระจนหนักอึ้งไว้จนไหล่ลู่ อย่ามองหาแพะรับบาป เลิกเจ้าคิดเจ้าแค้น จงพยายามปรับปรุงนิสัยตนเอง พยายามให้อภัยคนอื่น พร้อมกับให้อภัยตัวเองด้วย บางครั้งคุณก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่โดยเฉพาะเวลามีเรื่องขัดแย้งกับผู้ อื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณหมกมุ่นกับตัวเองเกินไป จนไม่ได้พิจารณาปัญหาจากมุมมองของคนอื่น คุณอาจจ้องจับผิดคนอื่นเกินไปก็ได้
ที่มา : Forward Mail

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: