การตั้งชื่อมงคล ตามความเชื่อของคนไทย

ตั้งชื่อมงคล

ตั้งชื่อมงคล ตามความเชื่อของคนไทยตั้งชื่อมงคล ชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย การตั้งชื่อตามวันเกิด ตามความเชื่อของคนไทยค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า ชื่อและนามสกุลของที่ เราใช้กันอยู่นั้น เมื่อถอดออกมาเป็นตัวเลขก็จะสามารถนำมาทำนายดวงชะตา รวมไปถึงวิถีชีวิตของเจ้าของชื่อและนามสกุลได้อย่างแม่นยำค่ะ

        ในสมัยโบราณมีหลักการตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่า ทักษา โดยเชื่อกันว่ามนุษย์ประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ประกอบด้วย บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี โดยจะมีการแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน นอกจากใช้ หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น

        สำหรับหลักการตั้งชื่อในเบื้องต้น แนะนำว่าควรยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ค่ะ

       
การตั้งชื่อต้องยึดหลักความถูกต้องของภาษา ต้องเขียนและสะกดให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
       
การตั้งชื่อต้องฟังดูแล้วไพเราะสละสลวย ไม่ตะกุกตะกัก ไม่ยืดยาวหรือแปลกประหลาดมหัศจรรย์จนเกินไป
       
การตั้งชื่อต้องเหมาะสมกับเพศ-วัยและยุคสมัย ชื่อที่ดีควรฟังดูแล้วสอดคล้องกับบุคคลิก-วัย และบอกเพศได้
       
การตั้งชื่อต้องมีความหมายเป็นมงคล ถ้าแปลแล้วไม่เข้าท่าก็ไม่ควรนำมาตั้ง เช่น “ชัลลุกา” แปลว่าปลิง
       
การตั้งชื่อต้องไม่ควรสูงเกินวาสนา เช่นคล้องจองกับชื่อเทพเจ้าลัทธิต่างๆ หรือคล้องจองกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
       
การตั้งชื่อต้องยึดความถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ ช่วงประมาณ40ปีมานี้ มีศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งชื่อเกิดขึ้นมากมายแต่ที่เป็นนิยมมากๆเห็นจะมี2-3ศาสตร์ดังนี้

        ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล

        กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการตั้งชื่อ -นามสกุล

        ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 ระบุไว้ว่า บุคคลสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และอาจจะมีชื่อรองด้วยก็ได้ ทั้งนี้ได้อธิบายความหมายของชื่อตัว ชื่อ สกุลและชื่อรองไว้ดังนี้

       
"ชื่อตัว" หมายความว่า ชื่อประจำบุคคล
       
"ชื่อรอง" หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว
       
"ชื่อสกุล" หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล

        โดยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัว และชื่อรอง มีดังนี้

       
ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
       
ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย
       
ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต
       
ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็น ชื่อตัวจริง ชื่อรองก็ได้

        สำหรับหลักเกณฑ์การตั้งนามสกุล มีดังนี้

       
ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนาม ของพระราชินี
       
ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนามเว้นแต่ราชทินนาม ของตน ของผู้บุพการี หรือของผู้สืบสันดาน
       
ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือ ชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
       
ต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
       
ต้องมีพยัญชนะไม่เกินกว่าสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนาม เป็นชื่อสกุล

        โดยสามารถตรวจสอบนามสกุลได้ที่นี่ คลิก หรือ ทำนายชื่อ แม่นๆ

อ้างอิง : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เรียบเรียงบทความโดย HoroscopeThaiza.com


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: