ลักษณะบ้านจัดสรรฮวงจุ้ยดี


ฮวงจุ้ยบ้านจัดสรร
ฮวงจุ้ยบ้านจัดสรร Image By propertymodern.com

การเลือกซื้อบ้านในโครงการจัดสรรส่วนใหญ่มักมีหัวข้อที่ต้องพิจารณาคล้ายกัน โดยให้ความสำคัญไปที่เรื่องหลักๆ เช่น ทำเลที่ตั้งโครงการ ลักษณะแบบบ้านหรือขนาด ราคา วัสดุก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ฯลฯ ซึ่งนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้ว บางคนอาจให้ความสำคัญเกี่ยวกับฮวงจุ้ยด้วย โครงการบ้านจัดสรรที่มีลักษณะดีในทางฮวงจุ้ยมีอยู่หลายประการ แต่ที่จะยกมากล่าวถึงในครั้งนี้เป็นบางส่วนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

        โครงการต้องมีจุดที่จ่ายกระแสพลังงาน : ถ้าเป็นอดีตจุดจ่ายกระแสพลังงานต้องเป็นพลังงานจาก “มังกรน้ำ” แต่ในปัจจุบันเราก็ใช้การดู “ถนน” หรือกระแสพลังงานจากการจราจรแทน นั่นจึงทำให้โครงการที่อยู่ใกล้กับถนนใหญ่มีโอกาสที่จะมีฮวงจุ้ยที่ดีมากกว่าโครงการที่อยู่ในถนนซอยลึก ดังนั้น โครงการที่ขาดจุดจ่ายกระแส “มังกรน้ำ” จากการจราจรนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการชดเชยกระแสพลังงานจากแหล่งอื่นๆ เช่น ทะเลสาบ น้ำพุ หรือน้ำตกภายในโครงการ และก็เป็นที่มาที่หลายโครงการมักมีวงเวียนน้ำพุ หรือซุ้มประตูทางเข้าเป็นน้ำพุ น้ำตก หรือทะเลสาบในโครงการนั่นเอง ทั้งนี้ต้องประเมินองศาทิศทางของจุดที่จ่ายกระแสพลังอย่างละเอียดด้วย

        ขนาดโครงการและจุดจ่ายกระแสพลังต้องสัมพันธ์กัน : โครงการที่มีบ้านหลายหลัง หากปากทางเข้าโครงการมีขนาดเล็ก กระแสก็จะไหลเข้าไปไม่ถึงบ้านพักอาศัยที่อยู่ลึกเข้าไป ซึ่งทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นการออกแบบถนนหลัก (Main Road) ต้องสามารถส่งกระแสพลังงานไปให้ได้ลึกที่สุด

        ทางเข้าโครงการต้องเปิดรับกระแสพลัง : ในบางโครงการนั้นอาจจะอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี มีขนาดโครงการและจุดจ่ายกระแสพลังที่สัมพันธ์กัน แต่ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในจุดเล็กๆ แต่เป็นเรื่องสำคัญมากๆ คือ “ปาก” หรือปากทางเข้าของโครงการ ดังนั้นหลายๆ โครงการที่มีการตั้งน้ำพุ น้ำล้น น้ำตก หน้าโครงการ แต่ถ้าทางเข้าโครงการไม่ได้ถูกออกแบบให้สามารถรับกระแสพลังงานจากภายนอกได้ดี การตั้งน้ำนั้นก็ไม่มีประโยชน์

        บ้านในโครงการต้องรับกระแสพลังธรรมชาติได้และมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ : การรับพลังงานจากกระแสพลังงานจากธรรมชาติ โดยเฉพาะจาก “ลมธรรมชาติ” เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฮวงจุ้ยของบ้านพักอาศัย เพราะ “ลม” เป็นสิ่งที่นำพลังงานมาให้เราได้ และตามหลักความเชื่อในเรื่อง “ขี่” หรือ “ชี่” (Qi) ของคนจีน กระแสลมที่พัดมาจากต้นไม้หรือพืชพรรณธรรมชาติที่มีการสังเคราะห์แสงในตอนเช้านั้นดีต่อสุขภาพมาก

        ที่จริงแล้วการประเมินและออกแบบฮวงจุ้ยของโครงการจัดสรรต้องทำอย่างละเอียด เพราะยังมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดตัดทางแยก สะพานที่พาดผ่าน ที่ดินข้างเคียง ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานขาย ทิศทางของบ้าน กระทั่งการเลือกตำแหน่งในการวางเสาไฟฟ้า ฯลฯ ฉะนั้นที่นำมาเสนอนั้นแค่เพียงเบื้องต้น ซึ่งเป็นการพิจารณาฮวงจุ้ยโครงการแบบรวมที่พอให้ท่านได้พิจารณาเปรียบเทียบเป็นความรู้เบื้องต้น

        ขอขอบคุณข้อมูลโดย อาจารย์ตะวัน เลขะพัฒน์ ซินแสประจำศูนย์วิชาการฮวงจุ้ย (ประเทศไทย) และผู้ก่อตั้ง SWD ARCHITECT ; www.modernfs.com โทร.08-0298-9998

ที่มา home.co.th

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: