ยามตกฟาก พยากรณ์ชะตาชีวิตจากยามตกฟาก


ยามตกฟาก
ยามตกฟาก พยากรณ์ชะตาชีวิตจากยามตกฟาก

ดูดวง ยามตกฟาก เวลาตกฟาก ทายยามตกฟาก เป็นคำพยากรณ์ตามวันเกิดในช่วงเวลาต่างๆที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ยามตกฟาก เป็นสิ่งที่สามารถพยากรณ์ชะตาชีวิตของเราได้อย่างแม่นยำ! โดยการตกฟากนั้นแบ่ง ออกเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ยามตกฟากกลางวัน และ ยามตกฟากกลางคืน... ดูดวงวันเกิด

     การนับยามตามห้วงเวลาในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ของแต่ละวัน

        เวลา                    ยาม       อาทิตย์      จันทร์      อาคาร     พุธ       พฤหัสบดี     ศุกร์        เสาร์       หมายเหตุ

        ๐๖๐๐ - ๐๗๓๐            ๑            ๑            ๒            ๓            ๔            ๕            ๖            ๗            ยามกลางวัน

        ๐๗๐๐ - ๐๙๐๐            ๒            ๖            ๗            ๑            ๒            ๓            ๔            ๕            ยามกลางวัน

        ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐            ๓            ๔            ๕            ๖            ๗            ๑            ๒            ๓            ยามกลางวัน

        ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐            ๔            ๒            ๓            ๔            ๕            ๖            ๗            ๑            ยามกลางวัน

        ๑๒๐๐ - ๑๓๓๐            ๕            ๗            ๑            ๒            ๓            ๔            ๕            ๖            ยามกลางวัน

        ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐            ๖            ๕            ๖            ๗            ๑            ๒            ๓            ๔            ยามกลางวัน

        ๑๕๐๐ - ๑๖๓๐            ๗            ๓            ๔            ๕            ๖            ๗            ๑            ๒            ยามกลางวัน

        ๑๖๓๐ - ๑๘๐๐            ๘            ๑            ๒            ๓            ๔            ๕            ๖            ๗           ยามกลางวัน

        ๑๘๐๐ - ๑๙๓๐            ๑            ๑            ๒            ๓            ๔            ๕            ๖            ๗            ยามกลางคืน

        ๑๙๓๐ - ๒๑๐๐            ๒            ๕            ๖            ๗            ๑            ๒            ๓            ๔            ยามกลางคืน

        ๒๑๐๐ - ๒๒๓๐            ๓            ๒            ๓            ๔           ๕            ๖            ๗            ๑            ยามกลางคืน

        ๒๒๓๐ - ๒๔๐๐            ๔            ๖            ๗            ๑            ๒            ๓            ๔            ๕            ยามกลางคืน

        ๒๔๐๐ - ๐๑๓๐           ๕            ๓            ๔            ๕            ๖            ๗            ๑            ๒            ยามกลางคืน

        ๐๑๓๐ - ๐๓๐๐            ๖            ๗            ๑            ๒            ๓            ๔            ๕            ๖            ยามกลางคืน

        ๐๓๐๐ - ๐๔๓๐            ๗            ๔            ๕            ๖            ๗            ๑            ๒            ๓            ยามกลางคืน

        ๑๔๓๐ - ๐๖๐๐            ๘            ๑            ๒            ๓            ๔            ๕            ๖            ๗            ยามกลางคืน

        ทายยามตกฟากกลางวัน

       
คนเกิดวันอาทิตย์

        สิทธิการิยะ ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้นมิได้อยู่ที่เกิด พ่อแม่เลี้ยงมิได้ มีผู้ขอไปเลี้ยง จะมีความรู้และมีปัญญามาก เล่าเรียนสิ่งใดได้สมดังใจทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มีศัตรูเบียดเบียน มีลูกเลี้ยงยาก ต้องให้ผู้ อื่นผูกข้อมือเอาไปเป็นลูกเสียก่อน จึงจะเลี้ยงได้ เมื่อแรกเกิดมีรกพันคอออกมา มีไฝปาน ความรู้ดี มีตบะเดชะ จะได้เป็นใหญ่ ถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นเมียมนตรี

        ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ยาม ๒ ผู้เกิดมานั้น มิได้อยู่ในที่เกิด และมิได้อยู่กับพ่อแม่ เลี้ยงยากนัก เมื่อเกิดมานั้นข้าวของหาย พ่อแม่เกิดความ และต้องขื่อคาโซ่ตรวน เพราะเขาใส่ความเอา เพราะว่าพ่อแม่ทำไม่ดี เมื่อน้อย อาภัพและไร้ญาติ หาที่พึ่งมิได้ แล

        ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ยาม ๓ ผู้นั้นจะเป็นโจรลักวัวควาย มักมีถ้อยความมาก มักพาให้พี่น้องลำบากต้องขื่อคา มักบังเกิดพยาธิโรค มักเป็นศัตรูแก่พี่น้อง มักเบียดเบียนญาติ มิเข้ากับพี่กับน้อง พ่อแม่ย่อมขัดใจ ท้าว พระยาทำโทษแก่ตน แต่ว่าจะได้เป็นนายงาน จะได้ยากเพราะบ่าว จะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย แล

        ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ยาม ๔ ผู้ที่เกิดมานั้นขี้ขลาดตาเหลือง มักเป็นนักเลง พ่อแม่ว่ามิเอาถ้อยคำ มักคบเพื่อนเป็นโจร

        ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้นรู้หลักนักปราชญ์ และมีปัญญามาก จะเป็นครูแก่ท่าน แม้อาศัยอยู่สถานที่ใด ๆ ก็ดี จะได้เป็นใหญ่ในที่นั้น เมื่อเกิดรกพันคอออกมา ผู้นั้นมีอัชฌาสัยมาก มิรู้ยากเลย ผู้นั้นมีไฝ ในร่มผ้าข้างขวา แลมีปาน จะได้ดี มีมิตรสหาย มิซื่อตรงต่อแต่ใจใหญ่ ขุนนางมักรัก มียศฐาบรรดาศักดิ์มาก มีคนรักมาก มีมิตรสหายมาก แล

        ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ยาม ๖ ผู้นั้นจะมีมิตรสหายมาก เมื่ออายุ ๖ ขวบ ตกน้ำทีหนึ่ง ถ้ามิดังนั้นจะตกต้นไม้ ผู้นั้นมีปัญญามาก เมื่อเกิดมามีผู้เอาเงินและทองมาผูกข้อมือ จะได้ลาภพัสดุต่าง ๆ เมื่อแรกเกิดนั้นมีเหตุทุ่ม เถียงกัน ครั้นเกิดมาแล้วคนเอาข้าวของมาเยี่ยมเยียนให้ และของอันไม่เคยมีก็ได้มา เมื่อได้สามขวบ จากที่อยู่ครั้งหนึ่ง ครั้นแล้วก็คืนมาอยู่ที่เก่าอีกแล

        ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ยาม ๗ ผู้เกิดมานั้นพี่น้องเลี้ยงมิได้ เมื่อเกิดมานั้นรกพันคอออกมา และไต่คลานออกมา ผู้นั้นใจแข็ง พ่อแม่เลี้ยงมิได้ ชอบให้ผู้อื่นเลี้ยง เมื่อเกิดพ่อมิได้อยู่ เกิดแล้วได้เจ็ดวันพ่อแม่หย่ากัน ผู้เกิด มานั้นทำให้พ่อแม่อาภัพเกิดภัยต่าง ๆ ในเดือนที่เกิดนั้นเรือนหัก หลังคาไฟไหม้ แม่นั้นตกใจแทบตาย แล

        ถ้าเกิดวันอาทิตย์ ได้ยาม ๑ (ใกล้ค่ำ) ผู้เกิดมานั้น มิได้อยู่ที่เกิดๆ นั้นสูญแล้ว พ่อแม่จะเลี้ยงมิได้ มีผู้ขอเอาไปเลี้ยง จะมีความรู้หลักแหลม มีปัญญารู้การช่างทุกอย่าง แต่ว่ามีทุกข์มาก ศัตรูมักจะเบียดเบียน มีลูกถ้าจะ เลี้ยงให้ท่านผู้อื่นผูกข้อมือเอาเป็นลูกก่อน เมื่อเกิดรกพันคอออกมา อนึ่งมีไฝปาน ประกอบด้วยความรู้ มีตบะเดชะ จะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย แล

        คนเกิดวันจันทร์

        ผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้นจะตายแต่น้อย หรือมิฉะนั้นจะเลี้ยงยาก ต้องให้ท่านผู้อื่นเอาไปเลี้ยงจึงจะดี แต่ว่าอาภัพเป็นคนทุรพาล หาข้าวของเงินทอง และอาหารเลี้ยงตัวเป็นอันยากนัก และท่านไม่ สมาคมด้วย พ่อแม่พี่น้องว่าไม่เชื่อ เป็นคนทรลักษณ์อัปรี ใจกล้าหน้าแข็ง เป็นคนสั่งสอนมิเอาถ้อยคำ ปู่ ย่า ตา ยาย เชื่อแต่ใจตัวเอง แต่ว่าเจรจาดี มีปัญญา นานไปจะได้ความรู้ ๖ ประการ ครองตัวได้ แล

        ผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ยาม ๒ ผู้นั้นเกิดมารหกระเหิน จะได้รับความลำบากแต่น้อย ๆ ไป ครั้นใหญ่มาหากินจึงจะดี จะไปได้ดีที่อื่น จึงค่อยมีสมบัติบริบูรณ์ ตัวนั้นมีลักษณะในฝ่าตีน เมื่อแก่ว่ามีความรู้อยู่แก่ตัว จะได้ ปกครองน้อง ญาติทั้งหลายจะได้พึ่ง แต่ว่าใจเร็วรับปากแล้วพลันหาย รู้ถ้อยความเป็นที่ชอบใจแก่ขุนนาง คนทั้งหลายมักยกย่องให้เป็นใหญ่ คนจะชมแต่อาภัพทำคุณแก่ท่านมิทำตอบ แล

        ผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ยาม ๓ ผู้เกิดมานั้นอาภัพ จะมีผู้ให้ตายแต่น้อย มีผู้เพียรจะใส่ยาเมาให้กิน และไฟจะไหม้ ศัตรูจะทำร้าย อายุได้เจ็ดขวบท่านขอไปเลี้ยง แล้วจากกัน จะมาอยู่ที่เกิดตนอีก จะได้ส่งสินผู้เลี้ยงนั้น จะ ได้ดีเมื่อภายหลังแล

        ผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ยาม ๔ ผู้เกิดมานั้นพ่อแม่ตายแต่น้อย เป็นกำพร้า แต่จะมีบุญ และรู้หลักนักปราชญ์ จะได้ทรัพย์ของผู้เฒ่าผู้แก่ จะได้พึงทรัพย์ของท่านมาก จะมีข้าหญิงชาย วัวควาย พี้น้องจะได้พึ่ง แต่ว่ามีศัตรูมาก เมื่อเกิดรกพันคอออกมา ถ้ามิฉะนั้นออกมาจะตายด้าน จะตายแต่น้อย แล

        ผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้นท่านผู้อื่นมาผูกข้อมือเอาแต่อยู่ในท้อง ครั้นเกิดมาแล้วท่านจะเอาไปเป็นลูก จะได้ทรัพย์สมบัติมาก มีช้างม้าข้าคน ขุนนางจะให้รางวัลผ้าผ่อน พ่อแม่จะได้พึ่ง มีลักษณะอันดี และท่านผู้นั้นเทพนิมนต์มาเกิด จะมีทรัพย์อันประเสริฐ และมีมรรยาทดี มิได้อดอาหาร แล

        ผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ยาม ๖ ผู้ที่เกิดมานั้นเป็นไข้ปางตาย ถ้ามิเป็นดังนี้ไซร้ ว่ามีผู้อื่นตายต่างในเรือนนั้น คือพี่น้อง เพราะเขาทำกรรมไว้แต่ปางก่อน และตาย เพราะผู้นั้นชาตาแข็ง พ่อแม่เลี้ยงมิได้ แต่ว่ามีความสำคัญอยู่ ในตัว ผู้นั้นจะมีความรู้ แล

        ผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ยาม ๗ ผู้เกิดมานั้นได้ความลำบากยากนัก เมื่อเกิดมาเขาเอาไปทิ้งเสีย และพ่อแม่อาภัพอับลาภ ผู้ที่เกิดมานั้นเป็นคนอาภัพแต่เมื่อน้อย ครั้นโตใหญ่มาจึงจะได้ดี เพราะได้ของผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้อื่นเอาไป เลี้ยงไว้จึงมีทรัพย์ข้าวของ จะได้ดีเมื่อภายหลังแต่มีศัตรูมากมาก และท่านจะเอาโทษ เมื่อเกิดมารกพันคอ หาไม่ไต่คลานออกมา และมีแผลข้างซ้ายอันดี พ่อแม่เลี้ยงเห็นจะตาย ให้ท่านผู้อื่นไปเลี้ยงเห็นจะดี แล

        ถ้าเกิดวันจันทร์ได้ยาม ๒ (ใกล้ค่ำ) ผู้เกิดมานั้น จะได้ทรัพย์ข้างของแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ จะได้แทนที่ผู้เฒ่าผู้แก่ จึงจะอยู่ด้วยพ่อแม่ไม่ได้

        ผู้ที่เกิดวันอังคาร

        ผู้ที่เกิดวันอังคารได้ยาม ๑ ผู้เกิดมานั้น จะมีข้าทาส ช้าง ม้า วัว ควาย ทรัพย์สินข้าวของเงินทอง พี้น้องจะได้พึ่ง และจะได้ดีกว่าพี่น้องทั้งหลาย จะมีความรู้มาก รู้การทุกอย่าง และจะได้เป็นใหญ่กว่าพี่น้องทั้งหลาย ชาตาผู้นั้นมิรู้ยาก และมิรู้ขาดอาหารเลย แล

        ผู้ที่เกิดวันอังคารได้ยาม ๒ ผู้เกิดมานั้นใจแข็ง จะทำร้ายพ่อแม่ หาถ้อยความให้พ่อแม่ ผู้นั้นกินเหล้าเล่นเบี้ย พ่อแม่สั่งสอนมิเอาถ้อยความ เป็นนักเลงเล่นเบี้ยเล่นไก่ และมิได้อยู่ด้วยพ่อแม่ มักมากชู้หลายเมีย และเป็น คนหน้าด้านไม่มีอาย เป็นคนมักถือตัวว่ารู้แต่ผู้เดียว ครั้นมีคนขัดคอ มักตอบเถียง ตามใจตัวเอง แล

        ผู้ที่เกิดวันอังคารได้ยาม ๓ ผู้เกิดมานั้นฉลาดแต่ขี้ขลาด ตาสูง น่าชังมาก ดีแต่ว่าร้องไห้หายเร็ว และมีความโอบอุ้ม พี่น้องทั้งหลายจะได้พึ่ง แต่ว่าญาติข้างพ่อมิเอาใจใส่ แต่ว่ามักคิดให้ เมื่อปางจะได้จะมีนั้นมีความคิดดี มิตกยาก มียศศักดิ์ จะมีทรัพย์และมีคนรักใคร่มาก แล

        ผู้ที่เกิดวันอังคารได้ยาม ๔ ผู้เกิดมานั้น พ่อแม่เดือดร้อนใจ และชักแช่งเกิดถ้อยความ จากไปที่ไกลแล้วจึงคืนมา ต่อไปภายหน้าจึงจะดี เมื่อเกิดมานั้นอาภัพกว่าคนทั้งหลาย แล

        ผู้ที่เกิดวันอังคารได้ยาม ๕ ผู้เกิดมานั้นพ่อตายแต่น้อย เป็นกำพร้าพ่อ และมีผู้เอาไปเลี้ยง ใจแข็งกว่าคนทั้งหลาย มักกินเหล้าเมามาย จะทำลายแก่พ่อแม่ คนอื่นสอนมิเอาคำ เป็นนักเลง ตั้งแต่ออกมาแล้วแหวนหาย ถ้าเป็นข้าชอบทำการอาสา ท้าวพระยาจะให้ความชอบใส่ตัว ไปเบื้องหน้าจะมียศฐาบรรดาศักดิ์ ปรารถนาสิ่งใดจะได้ดังใจ แล

        ผู้ที่เกิดวันอังคารได้ยาม ๖ ผู้เกิดมานั้นดี จะมีทรัพย์ ข้างของเงินทองและข้าคนมาก ทั้งใจก็ดี แต่ว่าเป็นทุกข์ เพราะพ่อจะเบียนลูกเอง และมิได้อยู่ด้วยพ่อ นานไปเมื่อหน้าจะเป็นศัตรูกัน ไปเมื่อหน้าจะได้ดี แต่ว่าปาก นั้นประดุจหอกดาบ จะมีฤทธิ์อานุภาพ และจะสมบูรณ์ ไปเมื่อหน้าจะเจ็บ ทำคุณท่าน ท่านรู้คุณแต่น้อย

        ผู้ที่เกิดวันอังคารได้ยาม ๗ ผู้เกิดมานั้นย่อมผลาญทรัพย์ พ่อแม่ให้ฉิบหาย พ่อแม่สอนมิได้เอาถ้อยคำ เป็นนักเลงเล่นเบี้ยเล่นการพนัน ครั้นมีคนว่าทำเป็นร้องไห้ ว่าดีเป็นร้ายว่าร้ายเป็นดี พ่อแม่เลี้ยงมิได้ เพราะชาตาผู้ นั้นแข็ง พ่อแม่มิสบอารมณ์ บังเกิดมิสมควรด้วยพ่อแม่ เมื่อเกิดผู้นั้นรกพันคอออกมา ถ้ามิดังนั้นตายด้านออกมา แต่น้อยพ่อแม่มักมีเหตุการณ์ต่าง ๆ แล

        ถ้าเกิดวันอังคารได้ยาม ๓ (ใกล้ค่ำ) ผู้เกิดมานั้น มีความกล้าหาญกว่าคนทั้งหลาย จะมีบริวารเป็นอันมาก จะมีข้าทาส วัวควาย ช้างม้า ผ้าผ่อน และแก้วแหวนเงินทอง และจะได้ทรัพย์ผู้เฒ่าผู้แก่ ปู่ย่า ตายาย และจะได้ เป็นใหญ่กว่าพี่น้อง และญาติมิตรทั้งหลาย ผู้นั้นมีรกพันคอออกมา และมีลักษณะข้างซ้าย มีคงกะพันมาแต่ในท้อง แต่ว่าจะดีด้วยพ่อ แต่ว่าพ่อนั้นมิได้อยู่ด้วยแล

        คนเกิดวันพุธ

        ผู้ที่เกิดวันพุธได้ยาม ๑ ผู้เกิดมานั้น จะตายแต่น้อยทีหนึ่ง ถ้ามิตาย เป็นหญิงจะได้เป็นอัครมเหสี ถ้าเป็นชายจะได้เป็นมนตรีผู้ใหญ่ จะมีทรัพย์สมบัติมากมาย มีช้าง ม้า วัว ควาย ยวดยานคานหาม เป็นช่างได้ทุกอย่าง มิ ได้ลำบาก มีไฝ ประกอบด้วยความรู้ ผู้นั้นมิได้ยากจน เป็นผู้มีความรู้นัก แล

        ผู้ที่เกิดวันพุธได้ยาม ๒ ผู้เกิดมานั้นจะได้บริวารมากมาย มีช้าง ม้า วัว ควาย ยวดยานคานหาม และทรัพย์สินข้าวของเงินเป็นอันมาก จะเป็นผู้มีความรู้ และรู้หลัก รู้ธรรมดี และย่อมจะได้ดังปรารถนา แล

        ผู้ที่เกิดวันพุธได้ยาม ๓ ผู้เกิดมานั้นพ่อแม่ตายแต่น้อย มิฉะนั้นพ่อแม่จะจากกัน ที่เกิดอยู่ใกล้ป่า และป่าช้า จะมีภัยต่าง ๆ และจะได้รับความลำบากแต่น้อย ครั้นใหญ่มาจึงจะได้ดีเมื่อหน้า แล

        ผู้ที่เกิดวันพุธได้ยาม ๔ ผู้เกิดมานั้นรู้ศิลปะ ธรรมะ จะได้เป็นครูแก่ท่านทั้งหลาย ท่านจะให้เป็นครูสั่งสอนแก่ท่าน และท่านผู้นั้นเทพยดานิมนต์มาเกิด เป็นผู้มีความรู้มาก และเป็นช่างทุกประการ เป็นผู้ที่รู้ถ้อยความดีนัก พ่อแม่พี้น้องจะได้พึ่ง เมื่อเกิดมานั้น มีคนผูกข้อมือเอาเป็นลูก ผูกด้วยเงินทองผ้าผ่อนมากมาย แล

        ผู้ที่เกิดวันพุธได้ยาม ๕ ผู้เกิดมานั้นจะทรลักษณ์ข้างซ้าย และมิได้อยู่กับพ่อแม่ ชาตาแข็ง พ่อแม่เลี้ยงมิโต พ่อแม่เลี้ยงมิได้ ถ้าเลี้ยงพ่อแม่จะย่อยยับอัปรา และพ่อแม่จะจากกัน จะเกิดถ้อยความ และไฟจะไหม้บ้านไหม้ เรือน โจรจะลักของ และตกยาก ครั้นเมื่อใหญ่จะได้ดี เมื่อแก่ มิถอย ผมสูง และตาเติบหรือตาตีบ พุงพลุ้ย เนื้อน้อย จะมีผู้คอยปองร้าย แล

        ผู้ที่เกิดวันพุธได้ยาม ๖ ผู้เกิดมานั้น มีผู้เอาไปเลี้ยง จะได้ทรัพย์สินเงินทอง แก้วแหวน ช้าง ม้า ข้าคนมาก จะได้เครื่องบูชา และจะมีคนเอาของมาให้จากต่างเมือง เมื่อผู้นั้นเกิดมา มีรูปโฉมโนมพรรณอันดี ทั้งกิริยา มารยาทก็ดี รู้หลักทุกประการ เป็นช่างทุกอย่าง ผู้นั้นมิรู้ขาดอาหารเลย แล

        ผู้ที่เกิดวันพุธได้ยาม ๗ ผู้เกิดมานั้น ชาตาแข็ง พ่อแม่จะจากกัน มิดังนั้นก็จะหย่าร้างกัน จะตายแต่น้อย ถ้ามิตาย จะจากกัน จะเป็นความใหญ่ และท่านจะจองจำใส่ขื่อคาโซ่ตรวนผูกมัด และพ่อแม่จะเป็นทุกข์หนักแล เมื่อเกิดมานั้นรกพันคอออกมา และมีไฝปานข้างซ้าย ผู้นั้นใจแข็งกว่าคนทั้งปวง แล

        ถ้าเกิดวันพุธได้ยาม ๔ (ใกล้ค่ำ) ผู้เกิดมานั้น จะทำให้พ่อแม่เสียทรัพย์ข้าวของเงินทอง พ่อแม่จวนจะตายทีหนึ่ง และผู้ที่เกิดมานั้น จวนจะตายทีหนึ่งแต่เมื่อน้อย แต่ว่าจะมีบุญเมื่อแก่ รู้ธรรม และจะเป็นครูแก่ท่านทั้ง หลาย คนทั้งหลายจะได้พึ่งต่อไปภายภาคหน้าแล

        คนเกิดวันพฤหัสบดี

        ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ยาม ๑ ผู้เกิดมานั้น จะมีตบะเดชะ รู้ความทุกประการ ถ้าจะทำการสิ่งใด ย่อมต้องใจคนทุกเมื่อ ถ้าเป็นหญิง จะได้เป็นคุณจอมคุณท้าว ถ้าเป็นชายจะได้เป็นขุนหลวง ถ้ามิดังนั้นจะเป็นมหาเศรษฐี พี่น้องทั้งหลายจะได้พึ่ง จะได้เป็นเจ้านายแก่ท่าน ผู้นั้นจะเป็นผู้มั่นคง ท่านผู้นั้นจะมิได้รู้ถอยทรัพย์สมบัติเลย แล

        ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ยาม ๒ ผู้เกิดมานั้น จะพบแต่ความลำบาก ท่านว่าจะพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยสักสองหน แล้วจึงกลับคืนมาอยู่ที่เก่านั้นเล่า จะมีทรัพย์น้อยเบาบาง และอาหารก็น้อย อาภัพแต่เป็นคนกินง่าย นอนยาก ขี้คร้าน จะทำการใด ๆ ก็มิค่อยจะทำ ต้องให้ท่านจิกหัวใช้อยู่เรื่อย ๆ ขี้คร้านมากมาย ครั้นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ พี่น้องว่า ก็โกรธ ก็ยังมีอยู่มีกิน ตามใจตัวเอง และเป็นคนที่คบไม่ได้ เพราะคิดนอกใจ แล

        ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ยาม ๓ ผู้เกิดมานั้น จะได้ปกครองแทนพ่อแม่ เป็นใหญ่แทนที่ขุนหลวง มีวัวควาย จะได้เป็นเศรษฐี และมีปัญญามาก จะมีข้าวของเงินทอง ช้างม้า ข้าทาส จะได้ทรัพย์ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งปวง ชาตา ของบุคคลนั้นดีมาก จะมิรู้ถอย แล

        ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ยาม ๔ ผู้เกิดมานั้นมิได้อยู่ในที่ที่เขาเกิด ะต้องจากไปในประเทศเขตแดนเมืองอื่น จะมีทรัพย์น้อย แต่ใจแกล้วกล้า ผู้อื่นสั่งสอนมิเอาถ้อยคำ ถือรั้นไปแต่คนเดียวตามลำพังใจตนเอง เป็นคน ประพฤติมิดี มักเป็นชู้กับเมียเขาอื่น ตามใจตัวเองมาก จึงทำให้เสียคน เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เมื่อทำไปแล้วจึงรู้สึก เมื่อแก่ตัวจึงจะเห็นโทษ แล

        ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ยาม ๕ ผู้เกิดมานั้น อยู่ในตระกูลอันดี จะได้เป็นใหญ่ และรู้ธรรมทั้งหลาย เมื่อเกิดจะเป็นครูแก่ท่าน เมื่อเกิดย่อมมียศ มีรถพันคอ ถ้าผู้หญิงดี ๆ ก็เกือบจะได้เป็นพระราชินีรูปงาม กิริยามารยาทดี มีพงษ์พันธุ์ มีไฝปานข้างขวา มีเงินทอง ช้างม้า วัวควาย ข้าคนจะได้ขี่ยวดยานคานหามบริบูรณ์ และจะมิรู้ขาดอาหาร แล

        ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ยาม ๖ ผู้เกิดมานั้น จะมีชาตาดี แต่ว่ามิได้อยู่ด้วยบิดามารดา จะต้องไปต่างเมือง ศัตรูหมู่ปัจจามิตรมักเบียดเบียน แต่ถ้าผู้ใดมาเบียดเบียน ผู้นั้นจะฉิบหายวายวอดไปเองแล แต่ว่าต่อไป เมื่อจาก ไปอยู่เมืองไกลแล้ว ต่อไปในภายหน้า จึงจะกลับคืนมาสู่ที่อยู่เดิมได้ และจะได้ครอบครองที่นั้น ผู้นั้นมีรูปโฉมโนมพรรณงามดี แล

        ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ยาม ๗ ผู้เกิดมานั้นใจคอห้าวหาญ ชอบการรบพุ่งกัน มากไปด้วยศัตรู จะเกิดถ้อยความตามตำรา จะเสียทรัพย์เสียสมบัติข้าวของ เป็นคนอาภัพ ทรัพย์ก็น้อย ครั้นเมื่อใหญ่จึงจะดี กล้าหาญชาญ ชัยกว่าคนทั้งหลาย และจะมีตบะเดชะ จะค่อยสมบูรณ์ไปเมื่อภายหน้า เมื่อหน้าพี่น้องญาติกาจะได้พึ่ง มีความรู้หลักแหลมมากนัก จะมีสติปัญญาดี มีไหวพริบดี มีสติปัญญา

        ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีได้ยาม ๕ (ใกล้ค่ำ) ผู้เกิดมานั้น จะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู เป็นที่พึ่งพาแก่คนทั้งหลาย และเป็นผู้รู้หลักลักษณะทุกประการ และกล้าหาญ มีข้าวของ เงินทอง ช้างม้า วัวควาย ข้าทาสบริวารมากนักหนา เป็นที่ประชุมของคนทั้งหลาย พี่น้องจะได้พึ่ง เมื่อน้อยมีผู้ขอเอาไปเลี้ยง ถ้ามิยอมให้กับท่าน เติบใหญ่จะได้เป็นที่ขุนนางขุนหลวง และจะมียศถาบรรดาศักดิ์ คนทั้งหลายเกรงกลัวอำนาจแล

        คนเกิดวันศุกร์

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีผู้นำเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้ จะอุดมไปด้วยลาภสักการอย่างดี ๆ จะมีสุขบริบูรณ์ มิรู้ตกยากเลย อนึ่ง ต่อไปภายหน้า พ่อแม่จะเป็นทุกข์หนัก จะมีขุนนางเอาไปเลี้ยงไว้ พ่อแม่ก็จะได้พึ่งท่านผู้นั้นแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๒ ผู้ที่เกิดมานั้น จะพลัดพรากจากที่อยู่ที่กิน จะตกยากลำบากนัก ครั้นเมื่อเติบใหญ่ พ่อแม่จะเสียน้ำตา แต่ว่าผู้ใหญ่จะให้คุณ ต่อไปภายหน้าจะได้ดี จะมีข้าทาสช่วงใช้ จะมีคนคอยช่วยเหลือทั้ง เงินข้าวของพัสดุต่าง ๆ แล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๓ ผู้ที่เกิดมานั้น ต้องจากที่เกิดไปต่างเมืองไกลจึงจะดี จะมีคนช่วยทุกข์ และคิดอะไรจะได้ดังใจปรารถนาทุกประการ ผู้ที่เกิดมานั้นจะได้พึ่ง และต่อไปจะได้ดี จะทำการสิ่งใด ๆ ก็ดี ย่อมสำเร็จ ไปด้วยความคิด และทุกสิ่งทุกอย่างจะสมประสงค์ได้ด้วยความรู้ของตน แต่ว่าเป็นคนอาภัพนักแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๔ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีแก้วแหวนเงินทอง ช้างม้า ข้าคน จะมีคนนำเอามาให้จากเมืองไกล และจะได้ทรัพย์สินมรดกจากญาติผู้ใหญ่เป็นอันมากแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้น จะได้รับความยากลำบาก เพราะมีโรคเบียดเบียนบีฑาแต่เมื่อน้อย แต่ว่ามีคนคอยช่วยเหลือ เมื่อน้อยมีผู้ขอเอาไปเลี้ยง ต่อไปภายหน้าจะมีเงินทองข้าวของ จะได้เป็นขุนนาง ท้าวพระยาแทนที่ผู้เฒ่าผู้แก่ จะมีความสุขบริบูรณ์กว่าคนทั้งหลายแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๖ ผู้ที่เกิดมานั้น เกิดมาในพงษ์พันธุ์ที่มีชื่อเสียง มีความสุขสบายกว่าคนทั้งหลาย จะมีทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสชายหญิงเป็นอันมาก จะได้ขึ้นคานหาม ราชยาน เป็นคนมีความรู้ดีและมีรูปงาม มิรู้เป็นถ้อยเป็นความ เป็นที่พึ่งแก่ญาติพี่น้อง จะกินที่ขุนนางท้าวพระยาแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๗ ผู้ที่เกิดมานั้น มักจะทำให้พ่อแม่เดือดร้อน จะจากที่อยู่อาศัย จะเอาป่าเป็นบ้าน แต่ต่อภายหน้าจึงจะดี จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมิรู้ถอยเลยแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๖ (ใกล้รุ่ง) ผู้ที่เกิดมานั้น เมื่อแรกเกิดมีอาการตกใจ และจะตกน้ำทีหนึ่ง หรือมิฉะนั้นจะตกต้นไม้ หรือจะตกจากบ้าน แต่ทว่ามีบุญ ถ้าเป็นหญิง จะได้เป็นคุณจอม ถ้าเป็นชาย จะได้เป็นขุนนาง ท้าวพระยาผู้ใหญ่ จะมีช้าง ม้า วัว ควาย เป็นอันมากแล

        คนเกิดวันเสาร์

        ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ยาม ๑ ผู้เกิดมานั้นจะตายแต่น้อย ถ้ามิตายไซร้ จะมีอายุยืน พี่น้องมิได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่ตาย เมื่อเกิดมานั้น พ่อแม่ต้องถ้อยความ เกิดอุบาทว์หนูกัดผ้า แล

        ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ยาม ๒ ผู้เกิดมานั้น จะจากที่อยู่ที่กิน ต้องถ้อยความ เสียเงินเสียทอง ต้องขื่อคา และมักเป็นทุกข์ เดือดเนื้อร้อนใจ ครั้นใหญ่มาจึงจะดี เมื่อภายแก่จะได้เป็นดี แม่นั้นเป็นทุกข์ด้วยพ่อ พ่อนั้นทำวนด้วย หน่อยหนึ่ง เมื่อเกิดมามีเหตุอุบาทว์ในเรือน เป็นเหตุมาแต่นั้น พ่อแม่ทุ่มเถียงกัน จะจากกันเพราะเหตุนั้น ผู้นั้นเลี้ยงยาก และจะมีไข้เจ็บนัก แล

        ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ยาม ๓ ผู้เกิดมานั้น มีคนรักทุกแห่งหน แม่นั้นพอประมาณ แต่พ่อนั้นดี เกิดมาใจแข็ง และมิเคยอยู่ด้วยแม่ แม่นั้นอยู่ด้วยมิได้ มิสมาคมด้วยพี่น้องญาติกาทั้งหลาย ว่าไปเมื่อหน้ามิมีประโยชน์ ครั้น ใหญ่มามิได้อยู่ด้วยแม่ เพราะเหตุว่าอาภัพแม่กว่าคนทั้งหลาย แล

        ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ยาม ๔ ผู้เกิดมานั้น พ่อแม่แช่งชัก พ่อแม่ได้รับความเดือดร้อนใจ จะจากที่อยู่ที่กิน และจะต้องเสียเพราะความ เสียเงินเสียทอง พ่อแม่จะตีด่ากัน เมื่อน้อยเป็นคนทุรพาลกว่าคนทั้งหลาย ครั้นใหญ่มา จึงค่อยยังชั่ว พ่อแม่จะอัปลักษณ์ แต่มิเป็นไร แม่นั้นเป็นทุกข์ด้วยพอ อนึ่งเมื่อเกิดมานั้น ว่าเกิดอุบาทว์ในเรือน เกิดภัยต่าง ๆ จึงเป็นมแต่นั้น แล พ่อแม่ทุ่มเถียงกันแต่นั้นแล จึงพลัดพรากจากกันแต่นั้นมา ผู้เกิดมานั้นมักเลี้ยงยาก และมักเจ็บไข้ แล

        ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ยาม ๕ ผู้เกิดมานั้นใจแข็ง ใจคอกล้าหาญ มิได้ฟังคำสั่งสอน เป็นคนพาล มิได้ฟังคำคนว่า เมื่อเกิดมารกพันคอออกมา มีลักษณะข้างขวา เงินทองก็น้อย ความรู้น้อยพอประมาณ เข้าในระหว่างคนร้าย เป็นคนชอบทางนักเลงเล่นเบี้ย เล่นไก่ กล้าหาญ หาประโยชน์มิได้ แล

        ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ยาม ๖ ผู้เกิดมานั้น มิได้อยู่กับพ่อแม่ มิดังนั้นจะตายแต่น้อย พ่อแม่เป็นคนทุพลภาพกว่าคนทั้งหลาย เพราะตัวเป็นคนชั่ว ท่านว่าชาตาเราไม่ดี แล้วแช่งชัก แม่นั้นเป็นคนกันดาร และว่าภายหน้าแก่จึง จะดี บ่ ห่อนรู้ยากจนเลย แล

        ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ยาม ๗ ผู้เกิดมานั้นมีรกพันคอออกมา จะตายแต่น้อย พ่อแม่เลี้ยงยาก มีโรคาพยาธิมาก จะจากที่อยู่ อนึ่ง เมื่อเกิดมานั้น มีอุบาทว์ในเรือนคือเรือนหักทับกันตาย พ่อแม่ทุ่มเถียงกัน ผู้เกิดมานั้นรกพัน คอมาแต่ในท้องแม่ ถ้ามิฉะนั้น จะง่อยเปลี้ยเสียขา เสียตา เสียตีน พิการขาซ้าย แต่ว่าใจแข็ง มีฟังคำสอน มักคบชู้ และเป็นชู้กับเมียท่าน แล

        ถ้าเกิดวันเสาร์ได้ยาม ๗ (ใกล้ค่ำ) ผู้ที่เกิดมานั้น มักจะตายแต่น้อย พ่อแม่เลี้ยงไม่ได้ ชาตาแข็ง เมื่ออายุได้ ๗ ปี จวนจะตายครั้งหนึ่ง เพราะมีพยาธิโรคาติดมาแต่ในท้อง ต่อไปภายหน้าจึงจะดี เป็นผู้กล้าหาญกว่าคน ทั้งหลาย และเข้าในระหว่างคนร้าย ใจแข็ง และมิฟังคำสอน แต่ว่าภายแก่จึงจะดี บ่ห่อนจะรู้ยากจนเลยแล

        ทายยามตกฟากกลางคืน

       
คนเกิดวันอาทิตย์

        สิทธิการิยะ ถ้าผู้ใดเกิดคืนวันอาทิตย์ได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้น เมื่อเกิดมามักมิได้อยู่กับบิดามารดา มักจะมีท่านผู้อื่นเอาไปเลี้ยง เป็นผู้มีปัญญา มีความรู้ เฉลียวฉลาดดี แต่มักจะมีศัตรูเบียดเบียน มีบุตรเลี้ยงยาก ถ้าให้ ท่านผู้อื่นก่อนจึงจะดี จะมีตบะเดชะไปภายหน้าแล

        ถ้าเกิดคืนวันอาทิตย์ได้ยาม ๒ ผู้ที่เกิดมานั้น มักมิได้อยู่ในที่เกิด เป็นคนเลี้ยงยาก เมื่อแรกเกิดมานั้น ข้าวของเงินทองหาย บิดามารดาจะเกิดถ้อยความ ต้องขื่อคาโซ่ตรวน เพราะถูกเขาใส่ความ เมื่อแรกเกิดนั้น อาภัพ ไร้ญาติ หาที่พึ่งมิได้แล

        ถ้าเกิดคืนวันอาทิตย์ได้ยาม ๓ ผู้ที่เกิดมานั้น มักจะเป็นโจรง มักจะมีถ้อยความถึงตัวอยู่เสมอ และมักจะพาให้พี่น้องเดือดร้อนลำบาก ต้องขื่อคาโซ่ตรวน และเกิดพยาธิโรคา เป็นคนคอยเบียดเบียนพี่น้องญาติกา เป็น คนที่เข้ากับพี่น้องไม่ได้ เมื่อเติบใหญ่จะถูกท้าวพระยาทำโทษ แต่ว่าจะได้เป็นนายคน และจะตกยากเพราะบ่าว จะเป็นใหญ่แก่คนทั้งปวงแล

        ถ้าเกิดคืนวันอาทิตย์ได้ยาม ๔ ผู้ที่เกิดมานั้น เป็นคนขี้ขลาด และเป็นคนมีใจอาฆาตพยาบาทไม่รู้หาย พูดจาเอาถ้อยคำมิได้ มักจะคบเพื่อนที่เป็นโจรผู้ร้าย และมักจะหาความเดือดร้อนให้แก่บิดามารดา ต้องเสีย ทรัพย์สินเงินทองอยู่เนือง ๆ ถ้ามีคนขอเอาไปเลี้ยงจงเร่งให้ไปเถิดแล

        ถ้าเกิดคืนวันอาทิตย์ได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้น มักจะรู้หลักนักปราชญ์ เป็นคนมีสติปัญญา แม้จะไปอยู่สถานที่ใด ๆ ก็ดี จะได้เป็นใหญ่ เมื่อเกิดมานั้นรกพันคอ มักจะมีไฝหรือปานในร่มผ้า เป็นที่ชื่นชมแก่ญาติมิตรสหาย เป็นคนมีน้ำใจเอื้ออารีย์ดี ต่อไปภายหน้าจะมียศศักดิ์ และจะมีคนรักมากแล

        ถ้าเกิดคืนวันอาทิตย์ได้ยาม ๖ ผู้ที่เกิดมานั้น เป็นผู้มีมิตรสหายมาก เมื่อน้อยตกน้ำทีหนึ่ง หรือมิฉะนั้น ก็ตกต้นไม้ เป็นคนมีปัญญาดี เมื่อเกิดมานั้นจะได้แก้วแหวนเงินทอง และพัสดุต่าง ๆ อนึ่งเมื่อแรกเกิด มักจะมีเหตุ ทุ่มเถียงกัน ครั้นเมื่อเกิดมาแล้วจะมีข้าวของเป็นอันมากแล

        ถ้าเกิดคืนวันอาทิตย์ได้ยาม ๗ ผู้ที่เกิดมานั้น เป็นคนมีพี่น้องก็เหมือนไม่มี เมื่อแรกเกิดนั้นรกพันคอ เป็นคนใจแข็ง บิดามารดาไม่ได้เลี้ยง เมื่อเกิดมาได้ ๓ วัน ๗ วัน พ่อแม่จะหย่ากัน เมื่อเกิดมานั้น พ่อแม่อาภัพ และจะ เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในเรือน เมื่อเกิดมานั้นเรือนจะหัก หลังคาไฟไหม้ แม่นั้นตกใจแทบตายแล

        ถ้าเกิดคืนวันอาทิตย์ได้ยาม ๑ (ใกล้รุ่ง) ผู้เกิดมานั้น มักจะมิได้อยู่ในที่ ๆ เกิด จะเป็นคนมีความรู้ มีสติปัญญา รู้หลักนักปราชญ์ รอบรู้ในการช่างเป็นอันดี มักจะเป็นคนเจ้าทุกข์ ศัตรูมักจะเบียดเบียน อนึ่ง มีไฝปาน ประกอบด้วยความรู้ จะมีตบะเดชะ และจะเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายทั้งปวงแล

        คนเกิดวันจันทร์

        ถ้าเกิดคืนวันจันทร์ได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้น จะตายแต่น้อย หรือมิฉะนั้นจะเลี้ยงยาก ต้องให้ท่านผู้อื่นเอาไปเลี้ยงจึงจะดี แต่ว่าอาภัพ เป็นคนทุรพล หาข้าวของเงินทองและอาหารเลี้ยงตัวยากนัก และเป็นคนที่เข้า สมาคมกับใครมิใครจะได้ พ่อแม่พี่น้องเป็นคนทรลักษณ์ ใจกล้าใจแข็ง เป็นคนไม่ฟังคำสั่งสอน มิเอาถ้อยคำของปู่ย่าตายาย เป็นคนเชื่อใจของตน แต่เจรจาดี มีปัญญา นานไปจะมีความรู้ ๖ ประการ และจะครองใจได้ แล

        ถ้าเกิดคืนวันจันทร์ได้ยาม ๒ ผู้ที่เกิดมานั้น ย่อมระเหเร่ร่อน จะได้รับความลำบากเมื่อน้อย ครั้นต่อไปภายหน้าจะได้ที่อยู่ที่กินเป็นอันดี ถ้าจากที่อยู่อาศัยเดิม ไปอยู่ที่อื่นจะได้ดี จะมีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ ต่อไปเมื่อแก่จะ ได้เป็นที่พึ่งแก่พี่น้องญาติกาทั้งหลาย เป็นคนใจโกรธง่ายหายเร็ว เป็นคนรู้ถ้อยรู้ความ เป็นที่ชอบใจแก่ขุนนางท้าวพระยาเป็นอันมาก และคนทั้งหลายมักจะยกย่องนับถือแล

        ถ้าเกิดคืนวันจันทร์ได้ยาม ๓ ผู้ที่เกิดมานั้น อาภัพ และมีผู้ทำให้ตายแต่น้อย เป็นคนมีผู้เบียดเบียนอยู่เสมอ เมื่ออายุได้เจ็ดขวบ มีคนขอเอาไปเลี้ยงแล้วจากกัน แต่จะกลับมาอยู่ที่เก่าของตนอีก จะได้ทรัพย์สินเงินทอง ของผู้เลี้ยงนั้นแล

        ถ้าเกิดคืนวันจันทร์ได้ยาม ๔ ผู้ที่เกิดมานั้น เมื่อเกิดมาพ่อแม่พี่น้องตาย เป็นคนกำพร้า แต่จะมีบุญและรู้หลักนักปราชญ์ จะได้ทรัพย์สินเงินทองผู้เฒ่าผู้แก่แล

        ถ้าเกิดคืนวันจันทร์ได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้น ท่านว่ามีผู้อื่นผูกข้อมือให้แต่อยู่ในท้อง ครั้นคลอดมาแล้วท่านจะเอาไปเลี้ยงเป็นลูก จะได้ทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก จะมีช้างม้า ข้าคน ขุนนาง ท้าวพระยาจะให้รางวัล จะเป็น ที่พึ่งของพ่อแม่ แลท่านผู้นั้นเทพได้นิมนต์ให้ลงมาเกิดเป็นคนมีมารยาทดีแล

        ถ้าเกิดคืนวันจันทร์ได้ยาม ๖ ผู้ที่เกิดมานั้น เมื่อน้อยเป็นไข้เกือบตาย เป็นคนมีชาตาแข็ง บิดามารดามิได้เลี้ยง ให้ท่านผู้อื่นเลี้ยงจึงจะดี เป็นคนอยู่กับพี่น้องมิได้ มักจะทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกัน แต่ว่าเป็นคนมีดีอยู่ในตัว ผู้ นั้นมักจะมีความรู้ดีแล

        ถ้าเกิดคืนวันจันทร์ได้ยาม ๗ ผู้ที่เกิดมานั้น จะได้รับความลำบากยิ่งนัก เมื่อเกิดมานั้นเป็นคนอาภัพมาก ครั้นโตขึ้นมาจึงจะดี เพราะได้ของผู้เฒ่าผู้แก่ จะมีทรัพย์สินเงินทองข้าวของเป็นอันมากแล

        ถ้าเกิดคืนวันจันทร์ได้ยาม ๒ (ใกล้รุ่ง) ทายเหมือนกับวันจันทร์ยามเช้านั้นแล

        คนเกิดวันอังคาร

        ถ้าเกิดคืนวันอังคารได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีข้าทาสหญิงชาย ทรัพย์สินเงินทองข้าวของเป็นอันมาก พี่น้องจะได้พึ่ง และจะได้เป็นใหญ่กว่าญาติกาทั้งหลาย เป็นคนมีความรู้กิจการทุกอย่าง ชาตาผู้นั้นจะมิรู้ยากจน แล

        ถ้าเกิดคืนวันอังคารได้ยาม ๒ ผู้ที่เกิดมานั้น ใจแข็งนัก จะทำร้ายแก่พ่อแม่ และจะหาถ้อยความให้แก่พ่อแม่ เป็นคนชอบกินเหล้า เล่นการพนัน พ่อแม่สั่งสอนมิเชื่อถ้อยคำ เป็นคนมิได้อยู่ด้วยกับพ่อแม่ มากชู้หลายเมีย และเป็นคนหน้าด้านไม่มีอาย เป็นคนถือตัวว่ารู้ดีแต่ผู้เดียว ครั้นมีคนมาขัดคอ มักจะโต้เถียงไปตามใจของตัวแล

        ถ้าเกิดคืนวันอังคารได้ยาม ๓ ผู้ที่เกิดมานั้น เป็นคนฉลาด แต่ว่ามักขี้ขลาด เป็นคนโอบอ้อมอารีย์พี่น้องทั้งหลายจะได้พึ่ง แต่ว่าญาติพี่น้องข้างพ่อมิได้เอาใจใส่ แต่เป็นคนมีความคิดดี มิได้ตกยาก จะมียศศักดิ์สูง แล

        ถ้าเกิดคืนวันอังคารได้ยาม ๔ ผู้ที่เกิดมานั้น มักจะทำให้พ่อแม่เดือดร้อนใจอยู่เสมอ จะเกิดเป็นถ้อยความอยู่เนือง ๆ ถ้าจากที่เกิดไป ภายหน้าจึงจะดี เมื่อเกิดมานั้นอาภัพกว่าคนทั้งหลายแล

        ถ้าเกิดคืนวันอังคารได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้น บิดาตายแต่น้อย เป็นคนกำพร้าบิดา และมีผู้เอาไปเลี้ยง เป็นคนใจแข็ง ชอบกินเหล้าเมามาย จะทำลายแก่พ่อแม่ คนอื่นสอนมิค่อยจะเชื่อถ้อยฟังคำ เป็นนักเลงตั้งแต่น้อย ถ้าเป็นข้า ชอบทำการอาสาขุนนางท้าวพระยาจะได้ความชอบ และไปเบื้องหน้าจะมียศศักดิ์ จะได้ดีกว่าคนทั้งหลายแล

        ถ้าเกิดคืนวันอังคารได้ยาม ๖ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีทรัพย์สิน ข้าวของเงินทองเป็นอันดี ทั้งมีใจโอบอ้อมอารีย์ มีความรู้ดี แต่ว่าเป็นคนเจ้าทุกข์อยู่เสมอ อนึ่งมิได้อยู่ด้วยพ่อ และมิชอบด้วยพ่อ นานไปจะเป็นศัตรูแก่กัน ต่อ ไปภายหน้าจะได้ดี แต่ว่าปากนั้นคมประดุจหอกดาบ จะมีฤทธามาก และจะสมบูรณ์เป็นอันดี

        ถ้าเกิดคืนวันอังคารได้ยาม ๗ ผู้ที่เกิดมานั้น ย่อมจะผลาญทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ให้ฉิบหาย ไม่ค่อยจะเชื่อถ้อยคำของพ่อแม่ มักจะเป็นนักเลงการพนัน พ่อแม่มักจะเลี้ยงมิได้ เป็นคนชาตาแข็ง บังเกิดมิสมควรแก่พ่อแม่ เมื่อเกิดมาพ่อแม่มักมีเหตุการณ์ต่าง ๆ แล

        ถ้าเกิดคืนวันอังคารได้ยาม ๓ (ใกลรุ่ง) ผู้ที่เกิดมานั้น มีความกล้าหาญกว่าคนทั้งหลายทั้งปวง จะมีบริวารข้าทาสหญิงชาย ผ้าผ่อนแพรพรรณ แก้วแหวนเงินทองเป็นอันมาก และจะได้ทรัพย์จากปู่ย่าตายาย และจะได้ เป็นใหญ่กว่าพี่น้อง และมิตรสหายทั้งหลายแล

        คนเกิดวันพุธ

        ถ้าเกิดคืนวันพุธได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้น จะตายเมื่อคลอดทีหนึ่ง ถ้ามิตาย เป็นหญิงจะได้เป็นเมียมนตรี ถ้าเป็นชายจะได้เป็นขุนนางท้าวพระยาผู้ใหญ่ และจะประกอบไปด้วยทรัพย์สมบัติมาก มีช้างม้าวัวควาย ข้าทาส ยวดยาน คานหาม มิได้ลำบากเลย เป็นผู้มีความรู้ดีนักแล

        ถ้าเกิดคืนวันพุธได้ยาม ๒ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีบริวาร ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นอันมาก และจะมีทรัพย์สินเงินทองเป็นอันมาก จะเป็นคนมีความรู้ รู้หลักนักปราชญ์ และย่อมจะได้สิ่งที่คิดสมควรปรารถนา แล

        ถ้าเกิดคืนวันพุธได้ยาม ๓ ผู้ที่เกิดมานั้น ท่านว่าพ่อแม่จะตายแต่แรกเกิด หรือมิฉะนั้น พ่อแม่จะต้องหย่าร้างจากกัน ที่เกิดนั้นติดอยู่กับป่า หรือป่าช้า จะมีภัยต่าง ๆ จะได้รับความยากลำบากแต่เมื่อแรกเกิด ครั้นเติบ ใหญ่จึงจะได้ดีแล

        ถ้าเกิดคืนวันพุธได้ยาม ๔ ผู้ที่เกิดมานั้น รู้จักศิลปะ รู้จักธรรมะ จะได้เป็นครูแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง และท่านผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งมีบุญมาเกิด เป็นผู้รู้หลักนักปราชญ์ เป็นผู้รู้วิชาการช่างทุกประการ พ่อแม่จะได้พึ่ง แล

        ถ้าเกิดคืนวันพุธได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้น มีรูปร่างทรลักษณ์ข้างซ้าย มิได้อยู่กับพ่อแม่ เป็นคนชาตาแข็ง พ่อแม่เลี้ยงมิได้ ถ้าพ่อแม่เลี้ยง จะย่อยยับฉิบหาย และพ่อแม่จะเกิดถ้อยความ จะเกิดไฟไหม้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โจรผู้ร้ายจะลักของ และเมื่อน้อยจะได้ความยาก ครั้นเติบใหญ่จะได้ดี เมื่อแก่จะมีผู้ปองร้ายแล

        ถ้าเกิดคืนวันพุธได้ยาม ๖ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีผู้ขอเอาไปเลี้ยง และจะได้ทรัพย์สมบัติ เป็นคนมีตบะเดชะดี และจะได้ของฝากจากคนต่างเมืองอันพึงใจ ผู้ที่เกิดมาในยามนี้ มีรูปโฉมอันดี และเป็นคนมีมารยาทดี รู้หลัก การช่างทุกประการ เป็นคนอุดม จะมิรู้ขาดอาหารเลยแล

        ถ้าเกิดคืนวันพุธได้ยาม ๗ ผู้ที่เกิดมานั้น ชาตาแข็ง จะตายแต่เมื่อแรกเกิด ถ้ามิตายก็ต้องพลัดพรากจากบิดามารดา จะได้รับความเดือดร้อนด้วยถ้อยความต่าง ๆ และจะถูกท่านจองจำด้วยขื่อคาโซ่ตรวน เมื่อแรกเกิดมา นั้น รกพันคอออกมา และมีไฝปานข้างซ้าย เป็นคนมีใจแข็งกว่าคนทั้งหลายทั้งปวง

        ถ้าเกิดคืนวันพุธได้ยาม ๔ (ใกล้รุ่ง) ผู้ที่เกิดมานั้น ทำให้พ่อแม่เสียทรัพย์สินเงินทองข้าวของ พ่อแม่เกือบตายทีหนึ่ง ผู้ที่เกิดมานั้นเกือบจะตายทีหนึ่ง แต่เมื่อแรกเกิด แต่จะมีบุญเมื่อแก่ และรู้หลักนักปราชญ์ จะเป็นครู แก่ท่านทั้งปวง คนทั้งหลายจะได้พึ่งต่อไปในภายหน้าแล

        คนเกิดวันพฤหัสบดี

        ถ้าเกิดคืนวันพฤหัสบดีได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีตบะเดชะ มีความรู้ทุกประการ จะทำการงานสิ่งใด ๆ ก็ดี ย่อมเป็นที่ต้องใจของคนทั้งหลาย ถ้าเป็นหญิง จะได้เป็นคุณจอม คุณท้าว ถ้าเป็นชาย จะได้เป็นคุณหลวง คุณพระ ถ้ามิฉะนั้น จะได้เป็นมหาเศรษฐี พ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายจะได้พึ่ง จะได้เป็นเจ้าคนนายคน เป็นคนมีฐานะมั่นคง และท่านผู้นี้จะมิรู้ถอยจากทรัพย์สมบัติแล

        ถ้าเกิดคืนวันพฤหัสบดีได้ยาม ๒ ผู้ที่เกิดมานั้น เป็นคนอาภัพ จะพบแต่ความยากลำบาก ท่านว่าจะต้องพลัดพรากจากที่อยู่ที่กิน ๒ คราว ๓ คราว แล้วจะกลับคืนมาอยู่ที่เดิม จะมีทรัพย์น้อย แต่เป็นคนกินง่าย นอนยาก ขี้คร้านการงานใด ๆ ก็มิค่อยจะทำ ต้องให้ท่านจิกหัวใช้อยู่เรื่อย ครั้นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องว่ากล่าวก็โกรธ ตามใจตัวเองมาก จะเป็นคนที่คบไม่ได้เพราะจะคิดนอกใจผู้อื่นอยู่เสมอแล

        ถ้าเกิดคืนวันพฤหัสบดีได้ยาม ๒ ผู้ที่เกิดมานั้น มิได้อยู่ในที่เกิด จะต้องจากไปอยู่ต่างแดน มีทรัพย์น้อย มีปัญญาน้อย แต่เป็นคนมีใจแกล้วกล้า มิค่อยจะฟังคำสั่งสอนของผู้อื่น ทำสิ่งใดตามลำพังใจตัวเอง ทำให้ผู้อื่น เสียคน เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เมื่อทำไปแล้วจึงรู้ผิดรู้ชอบแล

        ถ้าเกิดคืนวันพฤหัสบดีได้ยาม ๓ ผู้ที่เกิดมานั้น จะได้ปกครองแทนบิดามารดา จะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง เป็นคนมีปัญญา จะมีข้าวของเงินทอง ข้าทาสชายหญิง ช้างม้า วัวควาย จะได้เป็นเศรษฐี จะได้ทรัพย์มรดก จากผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งปวง ชาตาบุคคลผู้นี้ดีมาก จะมิรู้อับจนเลยแล

        ถ้าเกิดคืนวันพฤหัสบดีได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้น อยู่ในตระกูลอันดี จะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง รู้หลักธรรม จะได้เป็นครูท่านทั้งหลาย ต่อไปจะมียศศักดิ์ ถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นอัครมเหสี รูปงาม กิริยามารยาทดี มีพงษ์ พันธุ์ดี มีไฝปานข้างขวา จะมีเงินทองข้าวของ วัวควาย ช้างม้า ข้าคน เป็นอันมาก และจะสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมิรู้ขาดแล

        ถ้าเกิดคืนวันพฤหัสบดีได้ยาม ๖ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีชาตาดี แต่ว่าท่านมิได้อยู่ด้วยบิดามารดา จะต้องไปต่างเมือง จะมีศัตรูคอยเบียดเบียนอยู่เสมอ แต่ว่าถ้าผู้ใดเบียดเบียน ผู้นั้นก็จะต้องฉิบหายวายวอดตายไปเอง ต่อ เมื่อจากไปอยู่เมืองไกลแล้ว ต่อไปภายหน้า ก็จะได้กลับมาอยู่ที่เดิมอีก และจะได้ครอบครองที่เดิมนั้นแล

        ถ้าเกิดคืนวันพฤหัสบดีได้ยาม ๗ ผู้ที่เกิดมานั้น ใจคอห้าวหาญ ชอบการรบพุ่ง เป็นคนอาภัพแต่เมื่อแรงเกิด ครั้นเมื่อเติบใหญ่จึงจะได้ดี เป็นคนกล้าหาญกว่าคนทั้งหลายทั้งปวง ต่อไปภายหน้าพี่น้องจะได้พึ่ง เป็นคนมี ความรู้มาก มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด มีไหวพริบดีแล

        ถ้าเกิดคืนวันพฤหัสบดีได้ยาม ๕ (ใกล้รุ่ง) ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู เป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่คนทั้งปวง เป็นผู้รู้หลักนักปราชญ์ ใจคอกล้าหาญ มีข้าวของเงินทอง ช้างม้า วัวควาย เป็นอันมาก ญาติพี่น้องจะ ได้พึ่ง เมื่อน้อยจะมีผู้ขอเอาไปเลี้ยง ถ้ามิยอมให้แก่ท่าน เมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นขุนนางท้าวพระยา จะมียศถาบรรดาศักดิ์ คนทั้งหลายจะยำเกรงอำนาจวาสนาแล

        คนเกิดวันศุกร์

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีผู้นำเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้ จะอุดมไปด้วยลาภสักการอย่างดี ๆ จะมีสุขบริบูรณ์ มิรู้ตกยากเลย อนึ่ง ต่อไปภายหน้า พ่อแม่จะเป็นทุกข์หนัก จะมีขุนนางเอาไปเลี้ยงไว้ พ่อแม่ก็จะได้พึ่งท่านผู้นั้นแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๒ ผู้ที่เกิดมานั้น จะพลัดพรากจากที่อยู่ที่กิน จะตกยากลำบากนัก ครั้นเมื่อเติบใหญ่ พ่อแม่จะเสียน้ำตา แต่ว่าผู้ใหญ่จะให้คุณ ต่อไปภายหน้าจะได้ดี จะมีข้าทาสช่วงใช้ จะมีคนคอยช่วยเหลือทั้ง เงินข้าวของพัสดุต่าง ๆ แล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๓ ผู้ที่เกิดมานั้น ต้องจากที่เกิดไปต่างเมืองไกลจึงจะดี จะมีคนช่วยทุกข์ และคิดอะไรจะได้ดังใจปรารถนาทุกประการ ผู้ที่เกิดมานั้นจะได้พึ่ง และต่อไปจะได้ดี จะทำการสิ่งใด ๆ ก็ดี ย่อมสำเร็จ ไปด้วยความคิด และทุกสิ่งทุกอย่างจะสมประสงค์ได้ด้วยความรู้ของตน แต่ว่าเป็นคนอาภัพนักแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๔ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีแก้วแหวนเงินทอง ช้างม้า ข้าคน จะมีคนนำเอามาให้จากเมืองไกล และจะได้ทรัพย์สินมรดกจากญาติผู้ใหญ่เป็นอันมากแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้น จะได้รับความยากลำบาก เพราะมีโรคเบียดเบียนบีฑาแต่เมื่อน้อย แต่ว่ามีคนคอยช่วยเหลือ เมื่อน้อยมีผู้ขอเอาไปเลี้ยง ต่อไปภายหน้าจะมีเงินทองข้าวของ จะได้เป็นขุนนาง ท้าวพระยาแทนที่ผู้เฒ่าผู้แก่ จะมีความสุขบริบูรณ์กว่าคนทั้งหลายแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๖ ผู้ที่เกิดมานั้น เกิดมาในพงษ์พันธุ์ที่มีชื่อเสียง มีความสุขสบายกว่าคนทั้งหลาย จะมีทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสชายหญิงเป็นอันมาก จะได้ขึ้นคานหาม ราชยาน เป็นคนมีความรู้ดีและมีรูปงาม มิรู้เป็นถ้อยเป็นความ เป็นที่พึ่งแก่ญาติพี่น้อง จะกินที่ขุนนางท้าวพระยาแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๗ ผู้ที่เกิดมานั้น มักจะทำให้พ่อแม่เดือดร้อน จะจากที่อยู่อาศัย จะเอาป่าเป็นบ้าน แต่ต่อภายหน้าจึงจะดี จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมิรู้ถอยเลยแล

        ถ้าเกิดคืนวันศุกร์ได้ยาม ๖ (ใกล้รุ่ง) ผู้ที่เกิดมานั้น เมื่อแรกเกิดมีอาการตกใจ และจะตกน้ำทีหนึ่ง หรือมิฉะนั้นจะตกต้นไม้ หรือจะตกจากบ้าน แต่ทว่ามีบุญ ถ้าเป็นหญิง จะได้เป็นคุณจอม ถ้าเป็นชาย จะได้เป็นขุนนาง ท้าวพระยาผู้ใหญ่ จะมีช้าง ม้า วัว ควาย เป็นอันมากแล

        คนเกิดวันเสาร์

        ถ้าเกิดคืนวันเสาร์ได้ยาม ๑ ผู้ที่เกิดมานั้น จะตายแต่ยังน้อย ถ้ามิตาย จะมีอายุยืน มีพี่น้องจะมิได้อยู่ร่วมกัน แม่จะตายแต่เมื่อแรกเกิด หรือมิฉะนั้น พ่อแม่จะต้องถ้อยความแล

        ถ้าเกิดคืนวันเสาร์ได้ยาม ๒ ผู้ที่เกิดมานั้น จะจากที่อยู่ที่กิน จะเสียทรัพย์สินเงินทอง และข้าวของเป็นอันมาก จะเดือดเนื้อร้อนใจ จะมีทุกข์เพราะต้องขื่อคา ครั้นภายแก่จึงจะดี เมื่อน้อยเลี้ยงยาก มักจะเจ็บไข้อยู่เสมอ แล

        ถ้าเกิดคืนวันเสาร์ได้ยาม ๓ ผู้ที่เกิดมานั้น จะมีคนรักใคร่เอ็นดู จะไปสถานที่ใด ๆ ก็ดี ย่อมเป็นที่ยินดีต้อนรับแก่คนทั้งหลาย มารดานั้นพอประมาณ บิดานั้นก็ดี ผู้ที่เกิดมานั้นใจแข็ง และมิได้อยู่ด้วยพ่อแม่ ไม่สมัครอยู่ ด้วยกับพี่กับน้องและญาติกาทั้งหลาย ครั้นเติบใหญ่มาก็มิได้อยู่ด้วยพ่อแม่ เพราะเหตุว่าอาภัพแม่กว่าคนทั้งหลายแล

        ถ้าเกิดคืนวันเสาร์ได้ยาม ๔ ผู้ที่เกิดมานั้น พ่อแม่จะได้รับความเดือดร้อนใจอยู่เสมอ พ่อแม่มักแช่งด่า และจะต้องเสียเงินเสียทอง เพราะจะเป็นความ จะจากที่อยู่ที่อาศัย เป็นคนทรพลกว่าคนทั้งหลาย ครั้นเติบใหญ่มา จึงจะได้ดี แต่ว่าพ่อแม่จะอัปลักษณ์ แต่ว่ามิเป็นไร อนึ่ง เมื่อเกิดมานั้น เกิดอุบาทว์ในเรือน พ่อแม่เถียงกัน แต่นั้น จึงได้พลัดพรากจากกัน ผู้ที่เกิดมานั้นเลี้ยงยาก มักจะได้รับความเจ็บไข้อยู่เสมอ

        ถ้าเกิดคืนวันเสาร์ได้ยาม ๕ ผู้ที่เกิดมานั้น มีใจคอกล้าแข็ง มิเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้อื่น เป็นคนพาล เมื่อเกิดมานั้นมีรกพันคอ เป็นคนมีทรัพย์น้อย มีความรู้น้อย เป็นคนชอบทางนักเลง ชอบเล่นการพนัน ใจกล้าหาญ เข้าอยู่ในระหว่างคนร้าย หาประโยชน์มิได้เลยแล

        ถ้าเกิดคืนวันเสาร์ได้ยาม ๖ ผู้ที่เกิดมานั้น มิได้อยู่กับพ่อแม่ ถ้ามิฉะนั้นจะตายแต่น้อย พ่อแม่เป็นคนทุพลภาพ เป็นคนชาตาไม่ดี เข้าพี่เข้าน้องมิค่อยได้ เป็นคนมิฟังคำสั่งสอน จำทำการสิ่งใด ย่อมถือเอาแต่ใจตัวเอง เป็นใหญ่ ถือดีแต่ตนเองแล

        ถ้าเกิดคืนวันเสาร์ได้ยาม ๗ ผู้ที่เกิดมานั้น มีรกพันคอ เลี้ยงยาก มีโรคาพยาธิมากมาย จะจากที่อยู่อาศัย อนึ่ง เมื่อเกิดมานั้น เกิดอุบาทว์ในเรือน พ่อแม่เถียงกัน หรือมิฉะนั้น ผู้ที่เกิดมานั้น จะง่อยเปลี้ย เสียขา เสียตา เสียเท้า แต่ทว่าเป็นคนใจแข็ง มิเชื่อฟังคำผู้อื่น มักคบชู้สู่เมียท่านแล

        ถ้าเกิดคืนวันเสาร์ได้ยาม ๗ (ใกล้รุ่ง) ผู้ที่เกิดมานั้น มักจะตายแต่น้อย พ่อแม่เลี้ยงมิได้ ชาตากล้าแข็งนัก เมื่ออายุได้ ๗ ขวบ เกือบจะตายครั้งหนึ่ง เพราะโรคาพยาธิติดมาแต่กำเนิด ต่อไปภายหน้าจึงจะได้ดี เป็นคนมิ เชื่อฟังคำสั่งสอน แต่จะมิรู้ยากจนแล

ที่มา หอมรดกไทย - กระทรวงกลาโหม

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: