ฮวงจุ้ยบ้านและอาคารของคนธาตุน้ำ (เกิดปีชวดและปีกุน)


ฮวงจุ้ยบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้านและอาคารของคนธาตุน้ำ (เกิดปีชวดและปีกุน)

หลักของฮวงจุ้ยเน้นทิศทางเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะทิศหน้าบ้านถือเป็นข้อสำคัญที่สุด และตำแหน่งทิศทางของแต่ละทิศจะเป็นตำแหน่งหลักของธาตุทั้งห้า คือ ธาตุน้ำ, ธาตุไม้, ธาตไฟ, ธาตุทอง และธาตุดิน และพลังของธาตุทั้งห้า ย่อมสอดคล้องและเป็นไปตามหลักธรรมชาติ หลักเกณฑ์ของฮวงจุ้ยไม่ได้ฝืนหรือขัดแย้งกับหลักของธรรมชาติ่นกัน ธาตุทั้งห้า ย่อมส่งเสริมธาตุอื่น และในขณะเดียวกันก็พิฆาตธาตุอื่นด้วยตามหลักของธรรมชาติ

        เช่นในบทความนี้ จะพูดถึงเฉพาะธาตุน้ำก่อน โดยหลักของฮวงจุ้ยและหลักของธรรมชาตินั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ธาตุน้ำ ย่อมเสริมธาตุไม้ และพิฆาตธาตุไฟ หรือกล่าวง่ายๆ คือน้ำดับไฟ แต่ก็เสริมไม้ ยิ่งรดน้ำ ไม้ย่อมเติบโต เช่นเดียวกัน ยิ่งรดน้ำ ไฟก็ยิ่งดับ        เมื่อทราบคุณสมบัติของธาตน้ำแล้วก็มาดูว่า แล้วธาตุใดเสริมและพิฆาตธาตุน้ำบ้าง โดยหลักแล้ว ธาตุที่เสริมธาตุน้ำคือ ธาตุทอง และธาตุที่พิฆาตธาตุน้ำคือธาตุดิน ทองเสริมน้ำ และดินก็ถมน้ำให้หายไปเช่นเดียวกัน

        ในฮวงจุ้ยกำหนดให้คนเกิดปีชวดและปีกุนเป็นคนธาตุน้ำ และทิศของธาตุน้ำคือทิศเหนือ ส่วนธาตุทองที่เสริมธาตุน้ำ คือทิศตะวันตก และธาตุดินที่พิฆาตธาตุน้ำ คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

        ดังนั้นคนเกิดธาตน้ำ จึงควรซื้อหรือสร้างบ้านและอาคาร หันหน้าบ้านไปในทิศของเรา หรือทิศที่เสริมเรา คือ ทิศเหนือ และทิศตะวันตก และในขณะเดียวกัน ก็ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรที่จะซื้อบ้าน หรือสร้างบ้าน หันหน้าบ้านไปในทิศที่พิฆาตธาตุของเรา คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง

        เมื่อเราหันหน้าบ้านหรืออาคารไปในทิศของเราและทิศที่เสริมตัวเรา เราย่อมได้รับพลังของธรรมชาติที่ดีมาเสริมตัวบ้านและอาคารเรา และเสริมตัวเรานั่นเอง ดังนั้น ถ้าหันไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว บริเวณประตูทางเข้าบ้านและอาคาร ควรมีขนาดใหญ่ และไม่มีสิ่งใดกีดขวาง พลังหรือทิศทางหรือฮวงจุ้ยที่ดีที่เสริมเรา และควรเป็นส่วนที่ยื่นมาข้างหน้า หรืออย่างน้อยเสมอตัวอาคาร และอาจเสริมเฉลียงหน้าบ้าน เพื่อให้มีอาณาเขตเพิ่มมากขึ้น มีหลังคาคลุม จัดโต๊ะและเก้าอี้ไว้หน้าบ้านที่เฉลียง เพื่อให้ตัวเรามาใช้งาน และรับพลังที่ดีเต็มที่นั่นเอง

        เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ขวางประตูหน้าบ้านเรา หรือพุ่มไม้ก็ไม่ควรสูงมากนัก เพื่อปิดบังหรือขวางพลังที่ดีที่มาเสริมตัวเราและสามารถตั้งน้ำไว้หน้าบ้านได้ในทิศของเรา และทิศที่เสริมเรา คือทิศเหนือ และทิศตะวันตกนั่นเอง (ในรูปจะเห็นเฉลียงหน้าบ้านและตำแหน่งประตูหน้า ซึ่งดึงยื่นออกมาถูกต้องแล้ว แต่ควรหลีกเลี่ยงต้นไม้สูงมาบังบริเวณหน้าบ้านเช่นเดียวกัน)

        แต่ถ้าเราซื้อบ้านหรือสร้างบ้านไปแล้วในทิศทางอื่น ก็ถ้าเป็นทิศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทิศที่พิฆาตเราก็ไม่เป็นไร และให้ตั้งน้ำในทิศเหนือหรือทิศตะวันตกเช่นเดิม ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทิศหน้าบ้าน ก็ยังเสริมเราอยู่ เพียงแต่ต้องตั้งน้ำให้ถูกทิศ แต่ห้ามตั้งน้ำไว้หลังบ้าน แม้จะเป็นทิศเราและเสริมเราก็ตาม เพราะกฏข้อห้ามเรื่องตั้งน้ำไว้หลังบ้านนั้น สำคัญกว่า (หลักฮวงจุ้ยที่สำคัญสุดคือ ด้านหน้าเคลื่อนไหว ด้านหลังมั่นคง) การตั้งน้ำไว้หลังบ้าน จึงทำลายความมั่นคงนั่นเอง

        ถ้าบังเอิญไปซื้อหรือสร้างบ้านในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่ธาตุดินพิฆาตตัวเรา ให้บริเวณหน้าบ้านจัดเป็นลานสนามหญ้ากว้าง ๆ จะช่วยได้ และให้เน้นใช้แสงจากหลอดไฟ มาช่วยจึงควรทำให้บริเวณหน้าบ้านโล่งและสว่างเป็นประจำ และห้ามตั้งน้ำไว้ที่ทิศหน้าบ้านนี้ ให้ไปตั้งในทิศตะวันตกหรือทิศเหนือแทน

        เมื่อทราบทิศทางที่ดีและเสริมรวมถึงวิธีการเพื่อรับพลังที่ดี ข้อหลีกเลี่ยงต่าง ๆ แล้ว ตัวบ้านหรือตัวอาคาร ก็ควรมีสีของธาตุเรา (ธาตุน้ำ สีฟ้าและน้ำเงิน) และเสริมเรา (สีธาตุทอง ขาว,ครีมและทอง) ด้วย และหลีกเลี่ยงสีที่พิฆาตเรา (สีธาตุดิน สีเหลือง) โดยกำหนดโทนสีของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ ไปในโทนสีของเราและเสริมเรา หลีกเลี่ยงสีที่พิฆาตเรา นอกนั้น จะเป้นสีที่เป็นกลางใช้ได้ตามปกติ แต่ถ้าบ้านไปอยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ก็จำเป็นต้องใช้โทนสีเราและเสริมเราเป็นหลักเพื่อช่วยเสริมครับ

        เรื่อง / ภาพ: อาจารย์ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ คอลัมนิสต์, ที่ปรึกษา และวิทยากรพิเศษด้านฮวงจุ้ย ได้รับการยอมรับติด 1 ใน 109 หมอดูคนดังของเมืองไทยในปี 2552 และได้รับการยอมรับติด 1 ใน 20 หมอดูคนดังของเมืองไทยปี 2554ที่มา Scgexperience

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: