ฮวงจุ้ยบ้านและอาคารของคนธาตุดิน (เกิดฉลู,มะโรง,มะแม,จอ)


ฮวงจุ้ยบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้านและอาคารของคนธาตุดิน (เกิดฉลู,มะโรง,มะแม,จอ)

ฮวงจุ้ยบ้าน หลังจากเขียนบทความฮวงจุ้ยบ้านและอาคารของคนเกิดธาตุต่าง ๆ ไปแล้วสี่ธาตุ ครั้งนี้ก็ได้เดินทางมาถึงธาตุสุดท้ายของกลุ่มเบญจธาตุแล้ว ซึ่งก็คือ ธาตุดินนั่นเอง ธาตุดินประกอบไปด้วย คนที่เกิดฉลู, มะโรง, มะแม และจอ และจากตารางธาตุจะพบว่า ทิศของคนเกิดธาตุดินนั้นจะครอบคุลมถึงทิศที่เป็นทิศเฉียงทั้งหมด        จากตารางข้างบนธาตุดินนั้น เสริมธาตุทองและพิฆาตธาตุน้ำ เพราะดินสามารถถมน้ำให้กลายเป็นดินได้ และเมื่อสะสมวัตถุธาตุต่าง ๆ มาก ก็จะกลายเป็นธาตุทองหรือธาตุของโลหะ ซึ่งเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ และธาตุที่เสริมธาตุดิน คือ ธาตุไฟ เพราะไฟเมื่อเผาผลาญอะไรไปแล้ว ก็จะมลายกลายกลับมาเป็นดิน และทิศที่เป็นศัตรูของธาตุดิน คือธาตุไม้ เพราะต้นไม้จะดูดทรัพยากรจากธาตุดินนั่นเอง ดังนั้น เวลาเลือกใช้ทิศหน้าบ้าน จึงให้ใช้ทิศของธาตุดิน (ทิศเฉียงต่าง ๆ) ทิศที่เสริมธาตุดิน (ทิศใต้) หลีกเลี่ยงทิศที่พิฆาตธาตุดิน (ทิศตะวันออก) นอกจากนั้นทิศอื่น ๆ ก็มีความเป็นกลางไม่เสริมหรือพิฆาตธาตุเราก็ไม่ต้องสนใจมากนัก        กรณีหลีกเลี่ยงทิศที่เป็นศัตรูกับธาตุเราไม่ได้ เช่น มีที่ดินที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก (ทิศของธาตุไม้ พิฆาตธาตุดิน) หลักการแก้ไขคือใช้หลักของความเป็นมิตร ทั้งวัตถุธาตุที่เสริมเรา หรือโฉลกสีของวัตถุธาตุที่เสริมเรา แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ไปเป็นศัตรูกับทิศนั้นด้วย ดังนั้น เราควรใช้ธาตุไฟที่เสริมเรามาแก้ไข เพราะธาตุไม้นั้นเสริมธาตุไฟ และธาตุไฟจะกลับมาเสริมธาตุเรา ก็ต้องเน้นให้บริเวณหน้าบ้านต้องมีแสงสว่างให้มากหรือดวงโคมให้มาก

        และใช้โฉลกสีของธาตุไฟ มาใช้ในบริเวณหน้าบ้านให้เยอะ คือสีแดง, ชมพู ก็ใช้การปูกระเบื้องหน้าบ้าน หรือรั้วบ้านทาสีด้วยโทนสีนี้ หรืออาจมีส่วนที่ประดับด้วยสีนี้เป็นระยะ ๆ

        แต่อย่าลืมว่า บริเวณหน้าบ้านไม่ควรมีต้นไม้ ทั้งนี้เพราะธาตุไม้นั้นพิฆาตเรานั่นเอง รวมถึงการตั้งน้ำก็ไม่เหมาะ เพราะธาตุเราเป็นศัตรูกับธาตุน้ำ รวมถึงเมื่อใช้ธาตุไฟมาแก้ทิศที่เสีย จะพบว่า ธาตุน้ำก็เป็นศัตรูกับธาตุไฟด้วย จึงต้องหลีกเลี่ยงทั้งต้นไม้และน้ำ อาจไปตั้งที่บริเวณด้านข้างแทน ในทิศที่ถูกต้องของมัน

        และการเลือกสีบ้าน อาจต้องหันมาใช้โทนสีของธาตุไฟ รวมถึงสีของกระเบื้องหลังคา ในกรณีที่เราเลือกสร้างบ้านในทิศตะวันออก ที่พิฆาตเรา แต่ถ้าสร้างบ้านในทิศอื่นที่เสริมเรา หรือที่เป็นกลาง ก็สามารถใช้โทนสีของธาตุเราได้เลย และเพียงแต่หลีกเลี่ยงโทนสีของธาตุที่พิฆาตเรา

        ธาตุดิน ถือว่าเป็นธาตุที่สำคัญมากธาตุหนึ่ง เพราะดินถือว่าเป็นจุดกำเนิดของทุกสิ่ง ดังนั้นจะเห็นว่า ครอบคลุมทั้งปีเกิดของคนที่เป็นธาตุดินมากกว่าธาตุอื่น ๆ รวมถึงทิศของธาตุดินก็ครอบคลุมทิศเฉียงทั้งหมด การเลือกซื้อบ้าน หรือปลูกบ้านให้ถูกทิศอาจทำได้ง่าย ๆ แต่ถ้าที่ดินของบ้านมีลักษณะตรง ๆ กับทิศหน้าบ้าน คือ ไม่เฉียงอาจตรงกับทิศนี้พอดี ก็ห้ามปลูกบ้านหรือตัวอาคารเฉียงกับตัวที่ดินโดยเด็ดขาดครับ การปลูกบ้านเฉียงกับตัวที่ดิน จะส่งผลให้เกิดมุมแหลมมากมาย รวมถึงการรับพลังที่ดี ก็จะสับสนวุ่นวายไปหมด ส่งผลเสียมากกว่าดีและไม่สามารถแก้ไขได้ครับ

        เรื่อง/ภาพ: อาจารย์ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ
ที่มา Scgexperience

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: