ปฏิกิริยา 5 ธาตุกับทิศทาง ตามหลักฮวงจุ้ย


ฮวงจุ้ย
ปฏิกิริยา 5 ธาตุกับทิศทาง ตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย เนื่องจากหลักการของชาวจีนที่เชื่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในโลกและจักรวาลสามารถแบ่งออกเป็น 5 ธาตุ ด้วยกันคือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ โดยสรรพสิ่งนั้นจะถูกพิจารณาเป็น ธาตุต่างๆจาก รูปแบบของพลังงาน วัตถุธาตุของสรรพสิ่งนั้น รูปทรง สี ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดใดก็ตามก็ยังสามารถแจกแจงเป็นธาตุต่างๆได้

        ดังนั้นทิศทาง ตำแหน่งต่างๆของอาคาร ห้อง ชั้น ก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นธาตุได้อีก เมื่อทิศทางตำแหน่งต่างๆถูกแบ่งเป็นธาตุได้ก็จะต้องมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่เป็นธาตุได้ด้วย เช่น

        ความเป็น
ธาตุของทิศต่างๆมีดังนี้

        1) ทิศใต้ เป็นธาตุไฟ
        2) ทิศตะวันออกเป็นธาตุไม้
        3) ทิศตะวันตกเป็นธาตุทอง
        4) ทิศเหนือเป็นธาตุน้ำ
        5) ทิศกึ่งกลางเป็นธาตุดิน

        โดยการนำทิศทางที่เป็นธาตุมาใช้ทำได้ดังนี้ เช่นเรื่องการใช้ทิศทางกับบ้านหรืออาคารสถานที่ กรณีที่ต้องการพลังของธาตุไฟก็อาจจะสร้างบ้านที่หันหน้าและมีประตูเปิดออกทางทิศใต้เพื่อรับ พลังงานของธาตุไฟอยู่ตลอด ซึ่งหากเป็นคนที่ชอบธาตุไฟอยู่แล้วการหันหน้าบ้านและมีประตูทางเข้าหลักอยู่ทางทิศใต้ก็จะทำให้คนได้รับความเจริญรุ่งเรื่องได้

        การตั้งเตียงให้หัวนอนหันไปทางทิศใดยังสามารถถูกกำหนดด้วยความสัมพันธ์ระหว่างทิศกับธาตุ เช่น คนชอบธาตุไม้ ก็ให้หันหัวเตียงนอนไปทางทิศตะวันออก คนชอบธาตุน้ำก็ให้หันหัวเตียงนอน ไปทางทิศเหนือ หรือแม้กระทั่งทิศใต้และทิศตะวันตกซึ่งบางคนมีความเชื่อเรื่องการห้ามหันหัวนอนไปทางทิศนั้น ก็ยังนำมาใช้สำหรับการหันหัวเตียงสำหรับคนชอบธาตุไฟที่หันหัวเตียงไปทางทิศใต้ และธาตุทองที่หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกได้

        นอกจากนี้ทิศทางยังมาใช้กับการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ย้ายถิ่นฐาน ไปลงทุนในที่ต่างๆได้ เช่น คนที่ชอบธาตุน้ำ ก็จะเดินทางเหมาะกับการเดินทางไปทิศที่เป็นธาตุน้ำนั้นก็คือทิศเหนือ คนที่ ชอบธาตุทองก็เหมาะที่เดินทางไปทิศที่เป็นธาตุทองนั้นคือทิศตะวันตก โดยจะเป็นการเดินทางไปทำธุรกิจหรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใหม่เลยก็ได้ เช่น คนที่เกิดที่เชียงใหม่และชอบธาตุไฟแต่ย้ายถิ่น ฐานมาอยู่ที่กรุงเทพฯหรือทำการค้าในกรุงเทพฯ โดยการเดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพฯเป็นการเดินทางลงมาทางทิศใต้ ก็เปรียบเสมือนว่าการย้ายถิ่นฐานหรือการมาค้าขายนั้นๆเป็นการปรับดวง ชะตาโดยการใช้ธาตุไฟ

        หลักปฏิกิริยา 5 ธาตุ ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์สำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยหยาง (ฮวงจุ้ยสำหรับคนมีชีวิต เช่น บ้าน สำนักงาน อาคารต่างๆ) แต่ยังมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ฮวงจุ้ยหยินที่นำมาใช้สำหรับ การทำสุสาน โดยการทำสุสานหลังพังทิศต่างๆเพื่อนำพากระแสพลังจากทิศนั้นๆ เช่น ต้องการพลังธาตุไม้ ก็ทำสุสานที่มีหลังพิงภูเขาทางทิศตะวันออก โดยการกำหนดทิศนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งใน การทำสุสาน แต่แท้จริงแล้วการทำสุสานก็ควรได้รับคำแนะนำจากซินแสที่ชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะมากกว่าการใช้หลักการปฏิกิริยาของธาตุที่สัมพันธ์กับทิศอย่างเดียว

        การใช้ปฏิกิริยา 5 ธาตุนั้นเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของวิชาฮวงจุ้ยเท่านั้น การจะใช้ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรื่องด้วยการใช้หลักปฏิกิริยา 5 ธาตุมาประยุกต์กับชีวิตอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ดัง นั้นการจัดฮวงจุ้ยยังคงต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นด้วยซึ่งควรให้ซินแสผู้ชำนาญในการจัดฮวงจุ้ยเป็นคนแนะนำซึ่งยังคงมีอีกหลายเรื่องทางฮวงจุ้ยที่ควรให้ความสำคัญมากกว่าหรือพอกัน จึงทำให้เรื่อง ความสัมพันธ์ของทิศกับธาตุนั้นมีความสำคัญน้อยลงมา

โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์


ที่มา.. baannatura

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: