ตำราดูวันไปทวงหนี้สิน ตามความเชื่อล้านนา

ทวงหนี้สิน
ตำราดูวันไปทวงหนี้สิน ตามความเชื่อล้านนา

ดวงวันนี้ หากพูดถึงเรื่องหนี้สินเงินทองดูเหมือนว่าคงทำให้ลูกหนี้หลายๆคนเครียดกันไปตามๆกัน แต่สำหรับเจ้าหนี้แล้วนั้นการติดตามทวงหนี้สินจากลูกหนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายนัก วันนี้ขอเอาใจเจ้าหนี้ด้วยตำราดูวันไปทวงถามหนี้สินตามความเชื่อของชาวล้าน นา แต่ก่อนจะเข้าถึงตำราดูวันไปทวงถามหนี้สิน ต้องรู้จัก “ดิถีวัน” ก่อน ดิถีวันเป็นตัวเลขที่ได้จากการนับวันจากจำนวนวันตามระบบการนับวันตามจันทรคติ ซึ่งตัวเลขดังกล่าว มีดังนี้

        ...วัน ดิถีวัน

        ขึ้น ๑ ค่ํา ๑

        ขึ้น ๒ ค่ํา ๒

        ขึ้น ๓ ค่ํา ๓

        ขึ้น ๔ ค่ํา ๔

        ขึ้น ๕ ค่ํา ๕

        ขึ้น ๖ ค่ํา ๖

        ขึ้น ๗ ค่ํา ๗

        ขึ้น ๘ ค่ํา ๘

        ขึ้น ๙ ค่ํา ๙

        ขึ้น ๑๐ ค่ํา ๑๐

        ขึ้น ๑๑ ค่ํา ๑๑

        ขึ้น ๑๒ ค่ํา ๑๒

        ขึ้น ๑๓ ค่ํา ๑๓

        ขึ้น ๑๔ ค่ํา ๑๔

        ขึ้น ๑๕ ค่ํา ๑๕

        แรม ๑ ค่ํา ๑๖

        แรม ๒ ค่ํา ๑๗

        แรม ๓ ค่ํา ๑๘

        แรม ๔ ค่ํา ๑๙

        แรม ๕ ค่ํา ๒๐

        แรม ๖ ค่ํา ๒๑

        แรม ๗ ค่ํา ๒๒

        แรม ๘ ค่ํา ๒๓

        แรม ๙ ค่ํา ๒๔

        แรม ๑๐ ค่ํา ๒๕

        แรม ๑๑ ค่ํา ๒๖

        แรม ๑๒ ค่ํา ๒๗

        แรม ๑๓ ค่ํา ๒๘

        แรม ๑๔ ค่ํา ๒๙

        แรม ๑๕ ค่ํา ๓๐

        ...เมื่อทราบตัวเลขดิถีวันแล้ว หากต้องการจะดูว่าวันไหนจะเหมาะแก่การไปทวงถามหนี้สิน ตลอดจนควรแก่การไปแสวงหาโชคลาภหรือเสี่ยงโชคให้ได้สมประสงค์ ท่านให้เอาตัวเลขดิถีวัน ณ วันนั้นตั้งเอา ๓ คูณ ได้เท่าไร เอา ๗ หาร แล้วทายตามเศษ เศษ ๐ ๑ ๓ อย่าได้ไป เพราะจะไม่ได้ดังใจประสงค์ เศษ ๒ ๔ ๕ ๖ ไปได้จะสมประสงค์ทุกประการ อนึ่งถ้าจะดูวันในลักษณะเดียวกันนี้ตามระบบการนับวันในรอบสัปดาห์ ท่านก็มีคําทํานายไว้ เช่นกันคือ

        วันอาทิตย์ ควรออกไป แต่อย่าติดต่อค้าขายเกี่ยวกับสัตว์

        วันจันทร์ ดีนัก ควรไปเป็นอย่างยิ่ง

        วันอังคาร อย่าออกบ้านไป มีโทษภัยรออยู่ข้างหน้า

        วันพุธ ดี มีโชคลาภ แต่อย่าติดต่อธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับสัตว์

        วันพฤหัสบดี อย่าออกไป มีภัยรออยู่ข้างหน้า

        วันศุกร์ ดี มีลาภ

        วันเสาร์ ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะออกจากเคหสถาน

เรียบเรียงบทความโดย HoroscopeThaiza.com
อ้างอิง : สนั่น ธรรมธิ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: