อาหารต้องห้ามของคนไข้ ตามตำราหมอดูล้านนา

อาหารต้องห้าม
อาหารต้องห้ามของคนไข้ ตามตำราหมอดูล้านนา

ดวงวันนี้ เคยสังเกตุกันบ้างไหม เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย คนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนถึงได้ห้ามไม่ให้เรากินของแสลงเสมอ สำหรับอาหารต้องห้ามของคนไข้นั้น คนโบราณเชื่อว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีผลต่อร่างกาย โดยเฉพาะคนไข้ หากบริโภคอาหารที่ เป็นของแสลง อาจทำให้อาการไข้ทรุดลง ที่ตำราเรียกสาเหตุนี้ว่า “กินผิด” ซึ่งอาหารแสลงต่าง ๆ ตำราจะใช้วิธีคำนวณโดยเอาตัวเลขอายุของคนไข้ตั้ง เอา 60 คูณผลลัพธ์ได้เท่าไร เอา 7 หาร แล้วทายตามเศษที่ได้ ดังนี้

     เศษ 1 ห้ามบริโภคสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นหัว เช่น หัวปลี เผือก มัน ขิง ข่า เป็นต้น ตลอดจน ห้ามกินไข่ทุกชนิด
     เศษ 2 ห้ามบริโภคไก่และไข่ไก่
     เศษ 3 ห้ามบริโภคเนื้อหมู
     เศษ 4 ห้ามบริโภค “ข้าวต้มข้าวหนม” คือขนมทุกชนิด ตลอดจน “ข้าวแฅบ” หมายถึงข้าวเกรียบแบบล้านนาทําด้วยแป้งข้าวเหนียวเป็นแผ่น เวลาจะกินใช้ปิ้งไฟหรือทอดในน้ำมัน
     เศษ 5 ห้ามกินของหวาน ประเภทน้ำอ้อย หรือ น้ำตาล
     เศษ 6 ห้ามดื่มนมวัว และบริโภคเนื้อวัว
     เศษ 7 ห้ามกินผักหรือผลไม้ที่มีรสขม

     อาหารผิดธาตุ รสของอาหารมีผลต่อคนไข้เช่นกัน ตําราได้ระบุจากการคํานวณ โดย เอาตัวเลขอายุของคนไข้ ตั้งเอาตัวเลขวันเกิดบวก ซึ่งตัวเลขวันเกิดได้แก่

     เลข 1 วันอาทิตย์
     เลข 2 วันจันทร์
     เลข 3 วันอังคาร
     เลข 4 วันพุธ
     เลข 5 วันพฤหัสบดี
     เลข 6 วันศุกร์
     เลข 7 วันเสาร์

     ได้ผลลัพธ์เท่าไร เอา 1 ลบ หารด้วย 7 เศษเท่าไร ดูตามเศษ คือ

     เศษ 1 ห้ามกินของที่มีรสเค็ม
     เศษ 2 ห้ามกินของที่มีรสเผ็ด
     เศษ 3 ห้ามกินของที่มีรสขม
     เศษ 4 ห้ามกินของที่มีรสเปรี้ยว
     เศษ 5 ห้ามกินของที่มีรสหวาน
     เศษ 6 ห้ามกิน “ของคั่ว ของหอม” คืออาหารประเภทคั่วหรือผัด และของที่มีกลิ่นหอมเจียวหรือกระเทียมเจียว
     เศษ 7 ห้ามกินของที่มีกลิ่นหอม และของที่มีรสฝาด อาหารรสต่าง ๆ ที่ต้องห้ามดังกล่าวโบราณถือเป็นอาหารผิดธาตุ หากรับประทานจะทําให้ อาการไข้ทรุดลง

     สันนิษฐานโรค การที่จะทราบสาเหตุของโรคว่าจะเกิดจากส่วนไหนของร่างกาย ตําราระบุวิธีดู โดยให้เอาตัวเลขอายุของคนไข้ต้งั เอา 60 คูณ ได้เท่าไรหารด้วย 7 แล้วทายตามเศษที่ได้ว่า

     เศษ 1 โรคเกิดแต่กระดูกเป็นลําดับแรก
     เศษ 2 โรคเกิดจากเสลด
     เศษ 3 โรคเกิดจากการเดินมากเกินไปของคนไข้
     เศษ 4 โรคเกิดจากช่องท้อง
     เศษ 5 โรคเกิดแต่บริเวณบั้นเอว
     เศษ 6 โรคเกิดจากอาหาร
     เศษ 7 โรคติดตัวมาแต่กําเนิด

เรียบเรียงบทความโดย Travel.Thaiza.com
อ้างอิง สนั่น ธรรมธิ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: