ทำไมร้านค้าต้องอาศัยฮวงจุ้ย

ทำไมร้านค้าต้องอาศัยฮวงจุ้ย

ในการจัดร้านค้านั้น มีนักออกแบบและซินแสหลายท่านแสดงความคิดเห็นไว้หลากหลาย บางท่านแนะนำอีกอย่าง บางท่านแนะนำอีกอย่าง แต่ทั้งหมดจะอยู่บนความจริงคือ การลงตัวของตัวอาคาร สินค้าและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นสี แสง ร้านค้าข้างเคียง เป็นต้น แล้วมีปัจจัยเสริมสำหรับการเลือกที่ตั้งของธุรกิจร้านค้าอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยวันนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายว่าฮวงจุ้ยสำหรับร้านค้าสำคัญไฉน

     หลักวิชาของฮวงจุ้ยที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยึดหลักการคร่าว ๆ ว่า อากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นกระแสพลังหรือฮวงจุ้ย เรียกว่า ซี่ จะต้องไหลเวียนจึงจะดีทำเลที่ตั้งของธุรกิจ หรือในกรณีเป็นบ้านของท่านอาศัยอยู่ด้วย จึงควรได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีอากาศถ่ายเท จะส่งผลช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิตของผู้ประกอบการ ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อ และศิลป์แห่งโชค ร่วมกับความเหมาะสม ความพอดี ความสมดุล รวมทั้งเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย สามารถคำนวณตามหลักของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งสะท้อนออกมาทางวัตถุมงคลที่นำมาตกแต่งร้านค้าดูเป็นศิลปะที่ลงตัว

     สำหรับเรื่องของโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ความอุดมสมบูรณ์ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องการ ควรเลือกวัตถุที่มีเคล็ดลับในการจัดร้านค้าให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยอีกประการหนึ่งคือ การใช้ภาพวาดในการตกแต่งร้านค้า มีเคล็ดลับในการเลือกรูปภาพเพื่อนำมาตกแต่งกิจการร้านค้า เช่น ห้องทำงานของผู้ประกอบการ รูปภาพที่เหมาะควรใช้รูปภูเขาติดหลังโต๊ะทำงานที่มีการเก็บเงินรับเงิน ทำบัญชีรับ-จ่าย เพื่อให้ความหมายว่า มั่นคง ทำให้มีความรู้สึกเป็นที่พักพิง เงินทองไม่ไหลออก ลักษณะของภูเขาควรจะเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ที่สวยงามเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อธิบายตามหลักจิตวิทยาได้ว่า  ภูเขา  หรือซัว  ในภาษาจีนแต้จิ๋ว นั้นทำให้ผู้นั่งทำงานเกิดความรู้สึกปลอดภัย  มีเกราะกำบัง 

     ซึ่งวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่า  ภูเขามักเป็นที่บังลม พายุ เมื่อมีการพัดเข้ามา สามารถลดความแรงลมลง ลดความรุนแรง การทำลายลง แต่ในทางตรงกันข้ามภาพหลังโต๊ะทำงานไม่ควรเป็นภาพลำธาร น้ำตก หรือภาพที่แสดงความไหลเวียน เพราะจะแทนความหมายของความเหน็ดเหนื่อย  อ่อนล้า ทั้งนี้เพราะจะทำให้ผู้ที่นั่งทำงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองเคลื่อนไหวตลอดเวลา และโต๊ะทำงานควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ สามารถมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนนั่นเอง ควรวางรูปสิงโต ช้าง ม้า ที่ทำด้วยวัสดุเซรามิก หรือโมเดล เพื่อแสดงอำนาจ บารมี

     จากเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ทราบว่า การวางรูปแบบสิ่งปลูกสร้าง การวางวัตถุบางอย่างที่เราเรียกว่า วัตถุมงคล ล้วนคือความเหมาะสมกับทิศทางลม ดินฟ้าอากาศ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ผสมผสานกันจนลงตัว


บทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: