วิธีการแก้ฮวงจุ้ยเริ่มอย่างไร

 วิธีการแก้ฮวงจุ้ยเริ่มอย่างไร

การแก้ฮวงจุ้ย เรื่องนี้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาสงสัยว่าตนจะเริ่มตรงไหน อย่างไรดี Horoscope thaiza จะไขข้อข้องใจ ลองอ่าน

     การแก้ฮวงจุ้ย มี 2 จุดประสงค์หลักคือ เพื่อการแข่งขัน และเพื่อผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

     การแข่งขันทางธุรกิจเป็นเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้ประกอบการเองจะต้องเผชิญ ตราบใดที่ต้องการผลการประกอบการที่ดีคือ กำไร การแข่งขันมักแสดงออกมาในรูปของการต่อสู้ กระทั่งทำลายคู่แข่งขันจนต้องร่นถอยไปและการแข่งขันมิอาจหลีกเลี่ยงที่จะต้องนำศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยมาใช้เช่นกัน ทำเลที่ตั้งของคู่แข่งขันที่มีชัยภูมิที่ตั้งที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบเชิงการแข่งขัน จะเห็นได้จากบางประเทศใช้เทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์จากทฤษฎีของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยด้านลบ เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันตามความเชื่อ เช่น การทิ่มแทง การข่มขวัญ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการสร้างวัสดุ สิ่งปลูกสร้าง เติมแต่ง เพิ่มเติมในรูปปืนใหญ่ มีด ที่ทิ่มแทงเข้ามาในทิศทางที่กิจการของคู่แข่งขันอีกฝ่ายตั้งกิจการอยู่ เพื่อเอาชนะทางการค้า จนกระทั่งอีกฝ่ายต้องเชิญซินแสมาแก้ ท้ายที่สุดคนที่มีรายได้จากการแข่งขันแท้จริงแล้วก็คือ ซินแสทั้งหลายนั่นเอง

     วิธีแก้ไขสำหรับทำเลที่ตั้งที่มีฮวงจุ้ยไม่ถูกหลักการดำเนินธุรกิจแทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริการ การซื้อมาขายไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งปลีกและส่ง หากมีทำเลที่ตั้งไม่ถูกหลักทำให้เป็นอุปสรรคในการขัดขวางความสำเร็จ แต่ถึงอย่างไรผู้ประกอบการก็ควรพิจารณาปัจจัยอื่นก่อนที่จะพิจารณาเรื่องฮวงจุ้ย และจะต้องตระหนักไว้อยู่เสมอว่า เรื่องของฮวงจุ้ย แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจแทบทุกชนิดก็ตาม แต่ก็ยังคงมีเรื่องของการตลาด การบริหารจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกิจการอีกด้วย

     ผู้ประกอบการจะต้องมั่นใจว่า สาเหตุของปัญหาในธุรกิจเกิดจากทำเลที่ตั้ง มีฮวงจุ้ยไม่ถูกหลักจริงๆ เพราะว่าถ้ามีการดำเนินการแก้ไขฮวงจุ้ยไปแล้ว แม้ว่าจะใช้กลวิธีที่แยบยล หรือเสียค่าใช้จ่ายมากเพียงใด แต่ปัญหายังไม่หมดไป และยังคงไม่สามารถทำให้ธุรกิจดีขึ้นได้ การลงทุนครั้งนี้ก็จะสูญเปล่า อีกทั้งอาจเกิดผลเสียจากการแก้ไขที่ไม่ถูกหลักการอีกด้วย

     วิธีการพิจารณาอย่างคร่าวๆ ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกิจการ หรือธุรกิจที่ดำเนินการอยู่มาจากสาเหตุของทำเลที่ตั้งมีฮวงจุ้ยไม่ถูกหลักหรือไม่คือ

     1.รายได้ลดลงอย่างไม่มีสาเหตุ

     2.ครอบครัวที่รักกันดีมีอันต้องแตกแยก

     3.มีการต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง เช่น ป้ายโฆษณา การปัก ทิ่มแทงของสัญลักษณ์อันเกิดจากคู่แข่งทางการค้า

     ส่วนวิธีแก้ปัญหาขั้นสูงในทางปฏิบัติมีหลายวิธีด้วยกัน จะกล่าวรายละเอียดในตอนต่อไปบทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: