ก้อนหินกับการแก้ฮวงจุ้ย

ก้อนหินกับการแก้ฮวงจุ้ย

การจัดสวนในกรณีที่มีก้อนหินอยู่ในสวนไม่ได้แค่ทำให้สวยงามแต่ก้อนหินแก้ฮวงจุ้ยได้อย่างไร วันนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายลองอ่านกัน

     ในพื้นผิวโลกเรามีสนามแม่เหล็กที่ประกอบไปด้วยเส้นแรงแม่เหล็กโลกมากมาย จะมีคลื่นแม่เหล็กที่แผ่กระจายออกไปทั่ว ซึ่งตัวคนเราไม่มีความรู้สึกเพราะเกิดความเคยชินอีกทั้งมีปริมาณที่น้อยมากจนเราไม่รู้สึกตัว ซึ่งเราจะได้รับอิทธิพลมากน้อยขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัย หากเส้นแรงแม่เหล็กมีมากเกินไปจะสงผลให้เกิดความเข้มของคลื่นแม่เหล็กโลกทำให้เกิดผลเสียกับร่างกาย ตั้งแต่สมอง ระบบประสาท ตลอดจนอวัยวะต่างๆ

     ดังนั้นซินแสในสมัยโบราณจึงได้คิดค้นเข็มทิศเพื่อใช้ในการหาตำแหน่งที่มีคลื่นแม่เหล็กแผ่กระจายมากทั้งนี้เพื่อปรับความเข้มให้สมดุล และมีความลงตัวของสิ่งปลูกสร้างกับผู้อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณที่สำคัญของโลก เช่น พีระมิด สโตนเฮ้นท์ รวมทั้งปราสาทหินต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป ล้วนแล้วแต่ใช้หินเป็นองค์ประกอบหลักในการปลูกสร้าง จะเห็นว่าคนโบราณให้ความสำคัญกับสิ่งปลูกสร้างด้วยหิน รวมทั้งในภาพยนตร์จีนจะเห็นพระราชวังที่ตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ก้อนหินรูปทรงต่างๆ ลำธารน้ำไหล สิ่งเหล่านี้จะลดทอนความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกได้ในระดับหนึ่งจากความเชื่อของชาวจีน

     จากทฤษฎีเรื่องแม่เหล็กในวิชาฟิสิกส์ ได้แบ่งแยกสารที่มีผลต่อสนามแม่เหล็กออกเป็น 2 ประเภทคือ Diamagnetic เป็นสารที่ผลักกับสนามแม่เหล็ก และ Paramagnetic พบว่าเป็นสารที่มีผลในการดูดซับพลังแม่เหล็กเพื่อปรับสมดุลแก่สิ่งแวดล้อม สารParamagnetic พบมากในหินทราย หินแกรนิต ดังนั้นจากความเชื่อ และทฤษฎีน่าจะมีความสัมพันธ์กัน

     เราจะเห็นก้อนหินประดับโต๊ะทำงาน สวนดอกไม้ ตู้ปลา และบริเวณต่างๆ ที่เป็นที่โล่งแจ้ง ก้อนหินเหล่านี้ไม่เพียงทำให้ภูมิทัศน์เกิดความสวยงามเท่านั้น แต่ก้อนหินยังสามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กโลกที่เส้นแรงแม่เหล็กวิ่งผ่าน และลดความเข้มลงได้อีกด้วยบทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: