การใช้ภาพน้ำตกแก้ฮวงจุ้ย

การใช้ภาพน้ำตกแก้ฮวงจุ้ย

คุณคงเคยพบภาพน้ำตกที่เป็นภาพกรอบลอย ติดไว้ที่ผนังในกิจการร้านค้าหรือไม่ ภาพเหล่านั้นมีความหมายในการแก้ฮวงจุ้ยร้านค้าอย่างไร ติดตรงไหนของร้านค้า ทิศใด จะเกิดผลดีที่สุด วันนี้Horoscope thaiza จะอธิบายลองอ่าน

     กระแสน้ำตกสัญลักษณ์ของการกระตุ้นการไหลเวียน ก่อให้เกิดโชคลาภ สัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวที่ดึงกระแสพลังให้เกิดการไหลเวียน ความไม่นิ่ง อากาศบริสุทธิ์ และอากาศบริสุทธิ์นี้เองจะมีออกซิเจนเข้าไปทำให้ปอดได้ฟอกโลหิต สร้างเม็ดเลือดแดง กระแสน้ำคือสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง การพวยพุ่งของกระแสน้ำออกจากน้ำตกอย่างสวยงาม เป็นความหมายของการเจริญงอกงามของกิจการที่ดำเนินการอยู่ น้ำพุควรที่จะมีการไหลขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรไหลๆ หยุดๆ ไม่ควรให้ขาดระยะ น้ำควรใช้เป็นน้ำพุ ตู้ปลา แก้วน้ำตั้งโต๊ะ แต่ร้านค้าทั่วไปมิอาจหาสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องเลือกภาพน้ำตกมาแก้ฮวงจุ้ย ร้านค้าใดที่มีการไหลเวียนของลมร้านค้านั้นมีฮวงจุ้ยที่ดี

     ที่แท้จริงแล้วที่อยู่อาศัย หรือบ้านที่มีการถ่ายเทอากาศดี ถือว่าน่าอยู่ ร่มรื่น มีอากาศบริสุทธิ์ ปอด และหัวใจทำงานอย่างปกติ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดี แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ ธาตุเหล็กสามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดี การมีอากาศถ่ายเทสะดวกทำให้เกิดภาวะสมดุลของร่างกาย ผู้ที่อยู่อาศัยจึงไม่ค่อยเจ็บป่วย ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาล ทำให้เงินทองไม่ไหลออก ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของฮวงจุ้ยนั่นเอง

     ดังนั้นการเลือกกระแสน้ำตกมาติดที่ทิศตะวันตก สำหรับกิจการร้านค้าทอง ร้านขายอุปกรณ์เหล็ก อะไหล่ อุปกรณ์ประกอบ เพราะเป็นทิศประจำธาตุทอง กิจการขายน้ำ ติดบริเวณทิศเหนือซึ่งเป็นทิศประจำธาตุน้ำ หรือกิจการร้านค้าขายอาหาร โชว์ฮ่วย ร้านหนังสือติดทิศตะวันออกอันเป็นทิศประจำธาตุไม้

     อย่างไรก็ตาม ภาพกระแสน้ำตกควรติดแล้วให้กระแสน้ำไหลเข้าสู่ร้านค้า ไม่ให้ไหลออก เพราะโชคโลภจะไหลออก


บทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: