ห้างสรรพสินค้าดัง ๆ วางฮวงจุ้ยกันอย่างไร

ห้างสรรพสินค้าดัง ๆ วางฮวงจุ้ยกันอย่างไร

เชื่อไหมว่าห้างสรรพสินค้าชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศเคยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยมาตรวจทำเลที่ตั้งก่อนเสมอ นอกจากทำเลแล้ว ผู้ประกอบการยังคงตระหนักเรื่องการวางสินค้าภายในห้างร้าน กล่าวคือเชื่อกันว่าการวางสินค้าภายในห้างร้าน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า แล้วความจริงเป็นอย่างไรสัมพันธ์กับกับทฤษฏีฮวงจุ้ยหรือไม่ บทความนี้Horoscope thaiza จะไขข้อข้องใจ ลองอ่าน

     จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทำให้ทราบว่า ธรรมชาติของลูกค้าที่จะเดินเข้ามาในร้านค้ามักเดินเลี้ยวขวา บริเวณทางเลี้ยวนี้จะสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้ามากกว่าจุดอื่นในร้านค้า ดังนั้นการวางสินค้าที่ต้องการนำเสนอเป็นกรณีพิเศษจะต้องวางที่จุดนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของคนมักจะถนัดขวามากกว่าซ้ายนั่นเอง

     การหาตำแหน่งของการวางสินค้า นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก และมีผลทางจิตวิทยา ลองสังเกตสินค้าที่วางอยู่บนชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ชั้นวางสินค้าทางด้านขวาแนวระดับเดียวกับสายตาลูกค้า สินค้าที่วางมักขายหมดเร็วกว่าชั้นอื่น หากลองสังเกตวันเดือนปี ที่ผลิต และวันหมดอายุด้านข้าง หรือบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชนิดเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกันที่ชั้นอื่นมักจะหมดอายุช้ากว่า และผลิตเมื่อไม่นานมานี้เอง

     จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับหลักการของฮวงจุ้ยในเรื่องตำแหน่งของเสือขาว และมังกร กับเรื่องของการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในร้านค้า ผู้ประกอบการสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบร้านค้าเพื่อความสำเร็จได้โดยการหาตำแหน่งของเสือขาว เสือขาวที่ว่านี้เป็นการสมมุติตำแหน่งพื้นที่ในร้านค้าแทนความเป็นหยินคือ ความนิ่ง ความมั่นคง ตำแหน่งของเสือขาวเป็นตำแหน่งด้านขวามือของร้านค้าที่ผู้ประกอบการหันหน้าตนเองไปทางด้านหน้าของร้านค้า

     และที่เหลือตำแหน่งด้านซ้ายมือคือ ตำแหน่งมังกร เป็นการสมมุติตำแหน่งพื้นที่ในร้านค้าแทนความเป็นหยางคือความเคลื่อนไหว การไหลเวียน การหมุนเวียน เราจะต้องวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเสนอขายเป็นกรณีพิเศษในร้านค้าด้านซ้ายมือคือ ตำแหน่งมังกร เพราะเวลาลูกค้าเดินเข้ามาในร้านค้าตำแหน่งนี้จะกลายเป็นด้านขวามือของลูกค้า ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตรงกับผลการวิจัยพอดีที่ว่า ลูกค้าเดินเข้ามาทางหน้าร้านค้าแล้วชอบเดินเลี้ยวขวา จากความเป็นจริงคงไม่มีลูกค้าคนใดเดินถอยหลังเข้ามาซื้อของ

     การออกแบบร้านค้ามีผลต่อความสำเร็จของกิจการ กล่าวคือถ้าร้านค้าของผู้ประกอบการมีการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในร้านค้าที่เหมาะสมจะมีผลอย่างยิ่งกับปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์ในร้านค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกิจการแบบซื้อมาขายไปที่มีตัวสินค้า และบริการเป็นผลิตภัณฑ์

     นอกจากนี้ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านสรรพาหาร (Supermarket) ในบางแห่งวางสินค้าที่ใช้คู่กันไว้ห่างกัน เช่น วางกาแฟสำเร็จรูปไว้ห่างจากครีมเทียม โดยมีสินค้าแนะนำวางอยู่ระหว่างกันเพื่อต้องการให้สินค้าแนะนำผ่านสายตาผู้ซื้อ นับว่าเป็นเทคนิคการนำเสนอสินค้าใหม่ที่จะนำเข้าสู่ตลาดได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง


บทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: