จัดการฮวงจุ้ยร้านค้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

จัดการฮวงจุ้ยร้านค้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ สร้างได้ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในการจัดตำแหน่งร้านค้า เป็นการออกแบบอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายต่อการนำไปใช้ได้จริง บทความนี้ Horoscope thaiza อธิบายว่าการจัดฮวงจุ้ยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างไร

     มุมสำคัญของกิจการร้านค้าคือ บริเวณกลางร้านค้า จะต้องติดตั้งพัดลมแขวนเพื่อเพิ่มพลังการไหลเวียนจะดีที่สุด หรืออาจวางโซฟารับแขก ดัดแปลงเป็นห้องนั่งเล่น หรือเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ ถ้ามุมนี้มีพลังมาสนับสนุนเปรียบเหมือนผู้ประกอบการที่ต้องการจะประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนินงานเป็นที่พอใจ และการบรรลุเป้าหมายจะต้องมาจากการสนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุน และเกื้อหนุนจากลูกจ้าง พร้อมทั้งคนรอบข้าง เพื่อจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนั่นเอง

     ตำแหน่งบารมีถือว่าเป็นมุมอุปการะ เป็นบริเวณธาตุทองทิศตะวันตก ซึ่งไม่ถูกกับธาตุไฟ การวางอุปกรณ์ที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดบารมี จะเห็นได้จากผู้มีบารมีจะต้องได้รับการอุปการะนั่นคือ ตำแหน่งนี้จะต้องแสดงความอุปการะของผู้ประกอบการ ตามที่ได้ทราบมาแล้วว่าสัญลักษณ์ธาตุทองมีรูปทรงเป็นวงกลม สีประจำคือ สีขาว และธาตุดินส่งเสริมทำให้เกิดทอง ที่ตรงนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะวางโต๊ะทำงาน ถือว่าเป็นมุมรับเงิน ให้วางแจกันดอกไม้ที่ทำจากเซรามิค และมีวัตถุทรงกลมสีขาวมาวางไว้ อาจเป็นที่เสียบปากกาดินสอวางไว้ข้างโต๊ะ หรือหากไม่ต้องการวางโต๊ะทำงาน อาจแขวนรูปผลึกคริสตัลทรงวงกลมสีขาวไว้บริเวณนี้ก็จะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ ธาตุทองมีสีประจำธาตุคือ สีขาว เพราะธรรมชาติของสีขาวเป็นการรวมของทุกสี ทำให้เกิดพลังที่มีผู้ช่วยเหลือ ธาตุทองทำให้เกิดน้ำ น้ำกระตุ้นการไหลเวียนของอากาศ สีน้ำเงินเป็นสีประจำธาตุน้ำ หากใช้สีน้ำเงินทาบริเวณนี้จะสามารถเกื้อหนุนทางด้านอาชีพได้ด้วย

     นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้ว การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการจะต้องมีความตระหนักในเรื่องการบริหารจัดการคน คนในที่นี้คือ ลูกจ้าง เพราะลูกจ้างคือ สินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของกิจการ ถ้าหากลูกจ้างมีความภักดีกับกิจการลูกจ้างจะทำงานกับกิจการนั้นตลอดไป และเกิดความรู้สึกรักผูกพันเหมือนเป็นบ้านของตนเอง อีกทั้งการสร้างความผูกพันที่ว่านี้จะสามารถลดปัญหาการทุจริต การลักขโมยของลูกจ้างได้อีกด้วย การจะรักษาบุคคลให้อยู่กับกิจการเป็นเวลานานๆ จนกระทั่งมีความภักดีกับกิจการได้นั้น

     นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ประกอบการยังจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานอีกด้วย การใช้ประโยชน์จากสี และการใช้อุปกรณ์สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับลูกจ้าง จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีวิธีการคือ การใช้สีขาว เพราะธรรมชาติของสีขาวเป็นการรวมของทุกสี ทำให้เกิดพลังที่มีผู้ช่วยเหลือ สีน้ำเงินจะสามารถเกื้อหนุนทางด้านอาชีพ สีฟ้าช่วยให้เกิดความพอดีพอใจ ไม่โลภ ถ้าเป็นไปได้ในโรงงานขนาดใหญ่ควรมีมุมให้พนักงานพักผ่อน หากกิจการมีลูกจ้างจำนวนมาก ผู้ประกอบการจะต้องจัดมุมพักผ่อนผสมผสานด้วยการใช้สีดังกล่าว


บทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: