การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการตลาด

การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการตลาด

การตลาดคือสาขาหนึ่งแห่งศาสตร์บริหารธุรกิจ กำลังเป็นที่สนใจจากกลุ่มธุรกิจใหม่อย่าง Start Up การเติบโตอย่างรวดเร็วและอาศัยนวัตกรรมอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องประยุกต์ใช้ส่วนประสมการตลาดอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับสร้างตราสินค้า ทำให้สินค้าที่ได้จะตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด ดังนั้นบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายว่าฮวงจุ้ยสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร ลองอ่าน

     ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่ผู้ประกอบการแต่ละคนสามารถใช้เป็นกลวิธีที่แยบยลเพื่อให้ตอบสนองกลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้ โดยทั่วไปถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการดำเนินการที่เป็นระบบ แต่ถ้าหากเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่อย่าง Start Up จะสามารถปรับรูปแบบได้ดีกว่า หากผู้ประกอบการทำการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย การมีหีบห่อที่น่าสนใจจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

     การใช้ประโยชน์จากรูปร่างพื้นฐานที่เป็นแบบที่ยอมรับของตลาดคือ สี คุณลักษณะประจำธาตุ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเกิดจากชาที่ชงผสมกับน้ำ เป็นการผสมผสานกันระหว่างใบชา ซึ่งเป็นธาตุไม้ น้ำที่ชงเกิดจากธาตุน้ำ ทั้งนี้ธาตุพื้นฐานที่เป็นธาตุของผลิตภัณฑ์คือ ธาตุน้ำ บรรจุลงขวดพลาสติกคือ ธาตุไฟ ทำให้เกิดการพิฆาตกันระหว่างธาตุน้ำ และธาตุไฟ แต่การออกแบบให้ขวดมีรูปทรงหกเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำเพื่อดับไฟ ทำให้ธาตุไฟอ่อนตัวลง และธาตุไฟจะเสริมความรุ่งโรจน์ โชคดี ความรุ่งเรือง การออกแบบให้ขวดเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนั้นเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความกลมกลืนของภาชนะบรรจุ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่และขายดี การที่จะต้องใช้ขวดพลาสติกเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะจำเป็นต้องลดต้นทุน แต่ผู้ประกอบการสามารถใช้ความรู้เรื่องสี รูปทรง ความรู้เรื่องธาตุแก้ปัญหานั้นได้ เพราะจากหลักการของฮวงจุ้ยในส่วนของเรื่องนี้จะเน้นที่การสร้างความโดดเด่นให้กับตัวผลิตภัณฑ์

     สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อจำหน่าย มีข้อที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ทำอย่างไรหีบห่อบรรจุภัณฑ์ จึงจะสื่อสารสิ่งที่เราอยากให้ลูกค้ารับรู้ได้ เช่น ความสะอาด ความห่วงใยสิ่งแวดล้อม และความใส่ใจสุขภาพ หรืออาจมองในแง่ความพึงพอใจ ความต้องการของลูกค้า ซึ่งแต่ละรายจะมีอย่างไม่สิ้นสุด และไม่เหมือนกัน บางรายอาจต้องการดูดีจากการที่เลือกใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าการออกแบบที่มีการวางแผนในส่วนของการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับระดับของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จะนำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลดังกล่าว ไม่เช่นนั้นการเติบโตเร็วของธุรกิจ Start Up อาจส่งผลให้ล้มเหลวเร็วบทความโดย...HoroscopeThaiza
Photo : pexels.com


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: