ประวัติประเพณีกินเจมีที่มาอย่างไร?

ประวัติประเพณีกินเจมีที่มาอย่างไร?

ดวงวันนี้ ทุกปีวันที่หนึ่งเดือนเก้าจนกระทั่งวันที่สิบตามปฏิทินจันทรคติจีนเป็นเทศกาลกินเจ หรือคนจีนเรียกว่า เก๊าวั่ยเจ ประเพณีนี้มีประวัติความเป็นมาและคติความเชื่อคนจีนยาวนาน ความเชื่อที่ว่านี้ Horoscope thaiza จะเสนออย่างละเอียดที่ละบทความ

     คติความเชื่อคนจีนโบราณเรื่องที่มาประเพณีกินเจ มีที่มาจากสมัยจีนโบราณชาวจีนจะศรัทธาบูชาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเจ็ดรูปที่มีหน้าที่ให้คอยคุณและลงโทษมนุษย์ รวมทั้งพระโพธิสัตย์สองรูปรวมเป็นเก้ารูป คนจีนเรียกรวมว่า เก๊าอวงฮุกโจ้ว ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม คอยเฝ้าระวังการเป็นไปสรรพสัตว์ทั้งมวลดังนั้นทุกปีชาวจีนที่ศรัทธาพิธีกินเจจะอัญเชิญลงมาประทับแล้วเริ่มประเพณีกินเจ

     สำหรับประเทศไทยประเพณีกินเจเริ่มตั้งแต่เกิดโรคระบาดที่จังหวัดภูเก็ต ขณะนั้นมีคณะงิ้วมาทำการแสดงที่จังหวัด คณะงิ้วได้จัดพิธีกินเจขึ้นแล้วโรคระบาดที่ว่าก็หายไป ประเพณีกินเจสัญณิฐานว่าน่าจะเข้ามาทางจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา

     การกินเจจะเริ่มจากวันที่หนึ่งเดือนเก้า หรือเก้าวั่ยชิวอิกตามปฏิทินจันทรคติของจีนโดยก่อนหนึ่งวันผู้ที่จะร่วมพิธีกินเจจะต้อง กินผักล้างท้องก่อนวันชิวอิก ในแต่ละวันจนกระทั่งวันที่สิบตามปฏิทินจันทรคติของจีนห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ และอาหารต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งเจ การกินเจไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าวเท่านั้นผู้ร่วมพิธีจะต้องดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมอันดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ละเว้นความชั่วไม่ยุ่งกับกิเลสทั้งปวง นอกจากนี้ชิวซา ชิวลัก ชิวเก้า วันที่สาม วันที่หกและวันที่เก้าจะมีพิธีเซ่นไหว้เก๊าอวงฮุกโจ้ว ตอนสาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเพณีปฏิบัติแต่ละที่

     การร่วมพิธีควรไปที่โรงเจบริจาคเงินค่าธรรมเนียม และรับประทานอาหารเจที่โรงเจ หรือซื้ออาหารเจจากร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจ บางคนเคร่งครัดอาจปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้านก็ได้

     ปัจจุบันแต่ละปีจะมีคนไทยรับประทานอาหารเจจำนวนมาก อาจเป็นเพราะกระแสเรื่องสุขภาพกำลังมาแรง สำหรับผู้ที่จะเริ่มร่วมพิธีกินเจควรเตรียมกาย ใจให้พร้อม สวมชุดขาวแสดงความบริสุทธิ์กายใจร่วมพิธีทุกวัน ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
บทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: