การจัดผังเมืองกับฮวงจุ้ยสัมพันธ์กันอย่างไร

การจัดผังเมืองกับฮวงจุ้ยสัมพันธ์กันอย่างไร

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเดินทางไปท่องเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ เคยตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าแต่ละเมืองมีการจัดวางทางเดิน เส้นทางสำหรับยานพาหนะ การวางพื้นที่สวนสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างกันออกไป เชื่อไหมว่าการเกิดอาชญากรรม การวิ่งราว ข่มขืน อุบัติเหตุ ภาวะเศรษฐกิจและการปัญหาสังคมเกิดจากการวางผังเมืองไม่ตรงกับหลักฮวงจุ้ยจนกระทั่งเกิดผลเสียตามมา บทความนี้ Horoscope thaiza จะเสนออย่างละเอียด

     เรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจเมืองใดขาดพื้นที่ว่างเปล่า มีแต่พื้นที่ที่ใช้สอยแล้วแสดงว่าเมืองนั้นมีพลัง

     หยางมากเกินไป ไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับการวางสินค้าขาย แสดงว่าขาดพลังหยิน อย่าลืมว่าธุรกิจขนาดย่อมคือรากฐานของธุรกิจทั้งปวง เมื่อคนรากหญ้าขาดรายได้อาจจะส่งผลระบบเศรษฐกิจโดยรวมขาดการเติบโตที่ยั่งยืน นอกจากนี้การมีพื้นที่ว่างยังประโยชน์ใช้สอยเรื่องการอื่นอีก เช่นที่จอดยานพาหนะ พื้นที่แสดงสินค้าและกิจกรรมทางการค้าอื่น ๆ ดังนั้นการวางผังเมืองใดตามหลักฮวงจุ้ยควรจะมีพื้นที่ว่างสำหรับประโยชน์การนี้อย่างพอเหมาะ

     แสงสว่าง ปัญหาอาชญากรรม ตามที่เป็นข่าวไม่ว่าจะเกิดการข่มขืน ฆาตกรรมอำพราง อาชญากรจะอาศัยความมืด ก่อทั้งสิ้นดังนั้น การวางผังเมืองใดตามหลักฮวงจุ้ยควรจะมีแสงสว่างสำหรับพื้นที่ การวางแสงสว่างที่ว่าควรใช้ไฟดวงคู่ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทางฮวงจุ้ยใช้ดวงไฟติดไว้หน้าบ้าน ให้ติด 2 ดวง แสงไฟจะต้องสว่างที่หน้าบ้านเป็นคู่ต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเป็นการป้องกัน เป็นการแก้ไขฮวงจุ้ยความเงียบ ทางสามแพร่ง หรือเมื่อร้านค้าตั้งอยู่ตรงข้ามเมรุ วัด ศาลเจ้า สำหรับผังเมืองที่ควรใช้ไฟดวงคู่ ไฟที่ว่านี้มีลักษณะเป็นทรงกลมคู่ ติดไว้ที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่ที่มีความมืด

     อุบัติเหตุ ปัญหาอุบัติเหตุทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าเกิดจากพลังหยางหรือพลังเคลื่อนที่มากเกินไป ควรเพิ่มพลัง หยิน หรือวางอะไรสักอย่างเพิ่มความนิ่ง ทางปฏิบัติอาจทำไม่ได้เพราะเมื่อมีพาหนะเคลื่อนที่ย่อมเกิดภาวะอันตราย การนำเจ้าหน้าที่ไปควบคุมอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้ การวางผังเมืองควรมีป้ายจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรมากขึ้นสำหรับการชลอความเร็วลง จะเป็นการเพิ่มพลังหยินหรือความนิ่ง

     ปัญหาสังคมอื่นอย่างสุขภาพจิตเป็นรากฐานพลเมือง กล่าวคือเมื่อพลเมืองมีสุขภาพจิตที่ดี ปัญหาสังคมก็เกิดน้อย การมีพื้นที่สวนสาธารณะมากขึ้นในการวางผังเมืองจะเสริมสร้างความผ่อนคลายทางจิต ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ และเสริมภูมิทัศน์


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: