พิธียกเสาโกเต้งกับความเชื่อเทศกาลกินเจ

พิธียกเสาโกเต้งกับความเชื่อเทศกาลกินเจ

ดวงวันนี้ ธรรมเนียมจีนและความเชื่อชาวจีนโบราณทุกครั้งก่อนเทศกาลกินเจตอนเช้าจะต้องทำความสะอาดศาลเจ้า และตอนบ่ายก่อนพระอาทิตย์ตกดินหรือห้าโมงเย็นจะประกอบพิธียกเสาโกเต้ง เสานี้มีความเชื่อว่าอย่างไร ตั้งเสานี้ทำไม ตรงไหน และมีที่มาที่ไปอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะเสนอพิธียกเสาโกเต้ง

     ทุกปีก่อนเทศกาลกินเจเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าโรงเจจะหาลำไม้ไผ่ที่ปราศจากรอยตำหนิ ตรงไม่คด และจำนวนสามสิบหกปล้องบนไม้ไผ่ลำเดียวกัน โดยนับจากปล้องที่โคนต้นเป็นปล้องแรก ความเชื่อจากชาวจีนโบราณเชื่อว่าปล้องแรกมีความหมายว่าเกิด ปล้องที่สองมีความหมายว่าแก่ ส่วนปล้องที่สามและสี่คือเจ็บและตายตามลำดับและวนกลับมานับเกิดใหม่ในปล้องที่ห้า จนกระทั่งสิ้นสุดที่ปล้องที่สามสิบหกจะนับเกิดใหม่และมีวงรอบครบเก้ารอบเท่ากับจำนวนเดือนเก้าตามปฏิทินจันทรคติ สำหรับเป็นเสาโกเต้ง ขณะหาลำไม้ไผ่ดังกล่าวความเชื่อชาวจีนโบราณเชื่อว่าเทพเจ้าจะดลใจให้หาพบ

     และสรุปเสาโกเต้งคือลำไม้ไผ่ยาวที่มีจำนวนสามสิบหกปล้องแขวนตะเกียงทั้งเก้าบูชาฟ้าดิน ความเชื่อชาวจีนโบราณเชื่อว่าเสาโกเต้งจะต้องมีสามสิบหกปล้องเพราะคือตัวแทนจำนวนชั้นฟ้าทั้งสามสิบหก เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเทพเจ้าจะอาศัยเสาโกเต้งเดินทางลงสู่โลกมนุษย์

     ก่อนวันแรกเทศกาลกินเจผู้ที่ศรัทธาพิธีกินเจจะร่วมพิธีอันเชิญเสาโกเต้งเพื่อความเป็นมงคล ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ด้านข้างแท่นบูชาเทวดาฟ้าดินแต่ละศาลเจ้าหรือโรงเจ เวลาค่ำคณะกรรมการประจำปีที่ได้รับอาสาจะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้รับเทพเจ้าทั้งเก้าลงมาประทับในศาลเจ้า

     เวลาประมาณเที่ยงคืนคณะกรรมการทั้งหมดพร้อมกันที่หน้าศาลเจ้าโรงเจจะทำพิธีอันเชิญเทพอ๋องซ่งเต๊ บางความเชื่อว่าเทพองค์นี้คือพระอิศวร เป็นประธานพิธีกินเจ และเทพทั้งหมดพร้อมเขียนชื่อติดไว้บนแท่นบูชา

     เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจุดตะเกียงทั้งเก้าดวงและสวดมนต์นำตะเกียงทั้งหมดขึ้นเสาโกเต้ง วันที่สามและวันที่หก เจ้าหน้าที่จะสวดมนต์ทำพิธีตอนสาย วันที่เก้าเดือนเก้า(เก๊าวั่ย ชิวเก๊า)ตามปฏิทินจันทรคติของจีนทุกศาลเจ้าโรงเจที่จัดประเพณีกินเจจะประกอบพิธีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ประมาณตอนบ่าย คณะกรรมการจะทำพิธีสวดส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ และยกเสาโกเต้งลง และประเพณีกินเจจัดเป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวจีนโบราณสืบทอดปฏิบัติกันมานาน

    เพราะเชื่อว่าเป็นอุบายขัดเกลาจิตใจ อุปนิสัยมนุษย์จากทั่วทุกสารทิศของประเทศ คนจีนที่อาศัยอยู่บางแห่งจิตใจแข็ง กระด้าง เสียงดังในขณะที่บางพื้นที่เรียบง่าย พูดเพราะ แต่บางพื้นที่เย่อหยิ่ง ไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการปรับให้ทุกคนมีลักษณะบุคลิกที่ดี เมตตา ทราบวิธีรักษาศีลไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: