ความสัมพันธ์ระหว่างฮวงจุ้ยกับเรื่องกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างฮวงจุ้ยกับเรื่องกรรม

ความคิดนักวิทยาศาสตร์หลายท่านและคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ย บางคนต่อต้านเพราะพวกเขาเหล่านั้นขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง จะอ้างอิงข้อเท็จจริงและความเชื่อมั่นส่วนตัวมาแก้ความรู้ ทฤษฎีศาสตร์ฮวงจุ้ย จนกระทั่งเกิดความคิดสับสนว่าที่แท้ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่งมงาย ที่จริงเรื่องนี้อธิบายได้ บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายความเชื่อเรื่องนี้กัน

     ตั้งแต่สี่พันปีก่อนประเทศจีนมีนักปราชญ์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการสงคราม การปกครอง จนกระทั่งรวบรวมเป็นตำราพิชัยสงคราม นอกจากนี้ศาสตร์เรื่องการแพทย์จีนยังรับการยอมรับมาจนกระทั่งปัจจุบัน เรื่องฮวงจุ้ยเองเกิดพร้อมกับเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดเพราะ การเลือกชัยภูมิที่ตั้งเมืองสมัยก่อน จะคำนึงเรื่องความสะดวกเรื่องปกครองคน และการทำสงคราม อย่างสมัยราชวงศ์ฉินหรือจิ๋นมีการสร้างเมืองปกป้องการรุกรานจากมองโกล การตั้งจุดยุทธศาสตร์สำคัญไว้ที่มีเกาะกำบังจะเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทำสงคราม นอกจากนี้ยังป้องกันภัยจากสภาพอากาศลมหนาว สมัยนี้ฮ่องเต้ที่มีชื่อเสียงคือจิ๋นซีฮ่องเต้ได้ตัดสินใจสร้างกำแพงเมืองจีนจากศาสตร์ฮวงจุ้ยเช่นกัน เพราะฮวงจุ้ยเชื่อว่าการวางแปลนเมือง การหันทิศทางบ้านต่างกันแม้ว่าจะอยู่ใกล้เคียงกันจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่เท่ากัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจเรื่องการจัดฮวงจุ้ยควรจะปรึกษาผู้รู้เสมอ

     บุญวาสนาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด จะส่งให้เกิดอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะ บุญวาสนาที่ว่านี้คือผลกรรมจากชาติปางก่อน ส่วนการอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่ และตั้งใจทำดีละเว้นความชั่ว จนกลายเป็นคนดีคือกรรมชาตินี้ และเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดี ฮวงจุ้ยดีจัดสภาพแวดล้อมดี เกิดผลด้านจิตวิทยาให้เกิดความหมั่นเพียรพยาม ดังนั้นฮวงจุ้ยดีเกิดพลังขับด้านดีส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกรรม คือการกระทำที่ดี ร่วมกับการเกิดกับครอบครัวที่ดี ดังนั้นสามสิ่งส่งเสริมกันและกันจนกระทั่งแยกกันไม่ออก

     อย่างไรก็ตามฮวงจุ้ยคือ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นจริงพิสูจน์ได้ และคนยุคใหม่เริ่มสนใจศึกษาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจประเภทต่างๆ ได้ เป็นต้นว่าการเลือกทำเลร้านค้า การวางสินค้าให้เกิดความสนใจจากลูกค้า การจัดร้านค้า การใช้สีกระตุ้นแรงจูงใจพนักงาน แต่ที่สำคัญผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องมีความตระหนักอยู่เสมอว่า หลักการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาความรู้ ประสบการณ์ทำงานที่มีอยู่ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดมาบนพื้นฐานของหลักการตลาดที่ผสมผสานกับทำเลที่ตั้ง


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: